Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 65 УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОВТОРЕННЯ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — вміння знаходити нові рішення;

- інформаційної — вміння робити висновки та узагальнення;

- соціально-трудової — застосовувати набуті знання на практиці, використання самоперевірки;

- комунікативної — вміння працювати в групах.

- Формування предметних компетентностей: повторити й закріпити знання з теми «Складні речовини»; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер.

Тип уроку: УП.

Форми роботи: робота в групах, прийоми «Гронування», «Лови помилку», «Міні-практикум», «Самоперевірка».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На сьогоднішньому уроці ми з вами ще раз пригадаємо матеріал, вивчений протягом усієї теми.

IV. РОБОТА В ГРУПАХ

(Завдання проектують на екран.)

Клас працює в малих групах над завданнями уроку.

1. Прийом «Лови помилку»

Виправити помилки у формулах, класифікувати речовини й дати їм назви:

Fe2O2, Mg (OH)4, CaCl, Zn2O, HSO3,

BaOH, HCl2, Cr2 (OH)3, CO3.

2. Прийом «Гронування»

Заповнити схему.

3. Прийом «Міні-практикум»

Дописати рівняння реакцій:

1) KOH + H2SO4 →________________________

2) P2O5+ NaOH →________________________

3) Fe + H2SO4 →_________________________

4) FeS + HCl →__________________________

5) Cr (OH)3 + H2SO4 →____________________

6) NaOH + Al(OH)3 →_____________________

7) Na2CO3 + H2SO4→_____________________

8) AgNO3 + NaCl →_______________________

4. Записати рівняння можливих реакцій:


HCl

Nal

Cu(OH)2

NaOH

AgNO3

BaCl2

HNO3

5. Задача

Через розчин кальцій гідроксиду пропустили кapбoн(IV) оксид об’ємом 1,12 л до утворення середньої солі. Сіль відфільтрували і прожарили. Яка маса твердого залишку?

Перевірку виконаного завдання проектують на екран.

6. Прийом «Самоперевірка»

Під час перевірки аналізують запитання, які виникли під час розв’язування завдань.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити