Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 65 УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОВТОРЕННЯ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — вміння знаходити нові рішення;

- інформаційної — вміння робити висновки та узагальнення;

- соціально-трудової — застосовувати набуті знання на практиці, використання самоперевірки;

- комунікативної — вміння працювати в групах.

- Формування предметних компетентностей: повторити й закріпити знання з теми «Складні речовини»; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер.

Тип уроку: УП.

Форми роботи: робота в групах, прийоми «Гронування», «Лови помилку», «Міні-практикум», «Самоперевірка».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На сьогоднішньому уроці ми з вами ще раз пригадаємо матеріал, вивчений протягом усієї теми.

IV. РОБОТА В ГРУПАХ

(Завдання проектують на екран.)

Клас працює в малих групах над завданнями уроку.

1. Прийом «Лови помилку»

Виправити помилки у формулах, класифікувати речовини й дати їм назви:

Fe2O2, Mg (OH)4, CaCl, Zn2O, HSO3,

BaOH, HCl2, Cr2 (OH)3, CO3.

2. Прийом «Гронування»

Заповнити схему.

3. Прийом «Міні-практикум»

Дописати рівняння реакцій:

1) KOH + H2SO4 →________________________

2)  P2O5+ NaOH →________________________

3)  Fe + H2SO4 →_________________________

4)  FeS + HCl →__________________________

5) Cr (OH)3 + H2SO4 →____________________

6)  NaOH + Al(OH)3 →_____________________

7) Na2CO3 + H2SO4→_____________________

8)  AgNO3 + NaCl →_______________________

4. Записати рівняння можливих реакцій:

 

HCl

Nal

Cu(OH)2

NaOH

AgNO3

       

BaCl2

       

HNO3

       

5. Задача

Через розчин кальцій гідроксиду пропустили кapбoн(IV) оксид об’ємом 1,12 л до утворення середньої солі. Сіль відфільтрували і прожарили. Яка маса твердого залишку?

Перевірку виконаного завдання проектують на екран.

6. Прийом «Самоперевірка»

Під час перевірки аналізують запитання, які виникли під час розв’язування завдань.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити