Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 66 УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ № 5 З ТЕМИ «СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ»

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- соціально-трудової — вміння застосовувати набуті знання на практиці, вміння самостійного розв'язування задач;

- інформаційної — вміння робити висновки та узагальнення.

- Формування предметних компетентностей: перевірити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Складні речовини»; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: роздавальний матеріал.

Тип уроку: КОН.

Форми роботи: індивідуальна робота за варіантами.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

III. САМОСТІЙНЕ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА РОЗДАВАЛЬНИМ МАТЕРІАЛОМ

Варіант I

1. Укажіть формулу нерозчинної солі:

а) NaI;    в) ZnS;

б) CuSO4;   г) LiNO3.

2. Укажіть формулу амфотерного гідроксиду:

а) NaOH;

б) Cu(OH)2;

в) Zn(OH)2;

г) LiOH.

3. Укажіть, яким стане колір індикатора лакмусу в кислому середовищі:

а) синій;

б) жовтий;

в) фіолетовий;

г) червоний.

4. Укажіть тип реакції взаємодії металів з розчинами солей:

а) розкладу;

б) обміну;

в) заміщення;

г) сполучення.

5. Укажіть можливу ознаку реакції обміну:

а) виділення світла;

б) випадіння осаду;

в) поява електричної енергії;

г) зміна агрегатного стану реагентів.

6. Укажіть сполуку, за допомогою якої можна одержати Cu(OH)2 із CuCl2:

а) Al(OH)3;

б) Cu(OH)2;

в) Zn(OH)2;

г) LiOH.

7. Укажіть елемент, який утворює сполуки з основними властивостями:

а) S;

б) Al;

в) C;

г) Ba.

8. Укажіть метал, який може витіснити цинк з розчину його солі:

а) Cu;

б) Mg;

в) Sn;

г) Pb.

9. Укажіть ознаку реакції між натрій карбонатом і хлоридною кислотою:

а) виділення світла;

б) випадіння білого осаду;

в) виділення газу;

г) зміна забарвлення розчину.

10. Установіть відповідність між класом сполуки й формулою.

1) Амфотерний гідроксид

а) NaOH

2) Нерозчинна основа

б) K3PO4

3) Луг

в) CaO

4) Середня сіль

г) Cr(OH)2


д) Al(OH)3

11. Установіть відповідність між назвою та формулою солі.

1) Калій сульфат

а) K2SO3

2) Калій хлорид

б) K3PO4

3) Калій ортофосфат

в) K2S

4) Калій сульфід

г) KCl


д) K2SO4

12. Установіть відповідність між основним оксидом та основою.

1) MnO2

а) Fe(OH)3

2) Na2O

б) Mn(OH)4

3) FeO

в) Fe(OH)2

4) Fe2O3

г) Mn(OH)2


д) NaOH

13. Установіть генетичну послідовність сполук Калію:

а) KOH;

б) KCl;

в) K;

г) K2O.

14. Укажіть ознаку реакції між барій хлоридом і сульфатною кислотою:

а) виділення газу з різким запахом;

б) випадіння осаду;

в) виділення газу без запаху;

г) зміна кольору розчину.

15. Установіть відповідність між вихідними речовинами й типом реакції.

1) Na2S + HCl →

а) Сполучення

2) Na2O + CO2

б) Заміщення

3) Zn + FeSO4

в) Розкладу


г) Обміну

16. Укажіть кількість речовини осаду, який утвориться під час взаємодії купрум(ІІ) хлориду кількістю 0,3 моль з натрій гідроксидом:

а) 0,1 моль;    в) 0,15 моль;

б) 0,6 моль;    г) 0,3 моль.

17. Допишіть рівняння можливих реакцій:

а) Cu (OH)2+ HCl →

б) NaOH →

в) Zn + CuSO4

18. Складіть рівняння реакцій згідно з перетвореннями:

S → SO2 → K2SO3 → SO2

19. Складіть рівняння можливих реакцій між купрум(ІІ) хлоридом і речовинами: вода, залізо, натрій сульфат, натрій гідроксид.

20. Сірку масою 6 г спалили. Утворений газ пропустили крізь розчин кальцій гідроксиду. Обчисліть масу утвореного осаду.

Варіант II   

1. Укажіть формулу розчинної солі:

а) AgI;

б) CuCl2;

в) CuS;

г) CaCO3.

2. Укажіть формулу лугу:

а) Cr(OH)3;

б) Cu(OH)2;

в) Zn(OH)2;

г) KOH.

3. Укажіть колір індикатора метилового оранжевого в лужному середовищі:

а) синій;

б) жовтий;

в) фіолетовий;

г) червоний.

4. Укажіть тип реакції взаємодії основ з кислотами:

а) розкладу;

б) обміну;

в) заміщення;

г) сполучення.

5. Укажіть можливу ознаку реакції обміну:

а) виділення світла;

б) поява електричної енергії;

в) виділення газу;

г) зміна агрегатного стану реагентів.

6. Укажіть сполуку, за допомогою якої можна одержати Mg (OH)2 із Mg (NO3 )2:

а) Cr(OH)3;   в) KOH;

б) Fe(OH)2;   г) Ni(OH)2.

7. Укажіть елемент, який утворює сполуки з амфотерними властивостями:

а) S;    в) C;

б) Al;     г) Na.

8. Укажіть метал, який не може витіснити залізо з розчину його солі:

а) Cu;     в) Zn;

б) Al;     г) Mg.

9. Укажіть ознаку реакції між купрум(ІІ) хлоридом і натрій гідроксидом:

а) виділення світла;

б) випідання осаду;

в) виділення газу;

г) зміна забарвлення розчину.

10. Установіть відповідність між класом сполуки й формулою.

1) Амфотерний гідроксид

а) Zn(OH)2

2) Нерозчинна основа

б) HCl

3) Луг

в) FeCl2

4) Середня сіль

г) Ва(ОН)2


д) Cu(OH)3

11. Установіть відповідність між назвою та формулою солі.

1) Натрій силікат

а) Na2SiO3

2) Натрій метафосфат

б) Na3PO4

3) Натрій ортофосфат

в) Na2S

4) Натрій сульфіт

г) NaPO3


д) Na2SO3

12. Установіть відповідність між кислотним оксидом і кислотою.

1) CO2

а) HNO3

2) SO2

б) H2S

3) P2O5

в) H2CO3

4) N2O5

г) H3PO4


д) H2SO3

13. Установіть генетичну послідовність сполук Сульфуру:

а) SO2;

б) S;

в) H2SO3;

г) CaSO3.

14. Укажіть ознаку реакції між натрій карбонатом і сульфатною кислотою:

а) виділення газу з різким запахом;

б) випадіння осаду;

в) виділення газу без запаху;

г) зміна кольору розчину.

15. Установіть відповідність між вихідними речовинами й типом реакції.

1) Mg + HCl →

а) Сполучення

2) NaOH + SO2

б) Заміщення

3) ZnO + SO3

в) Розкладу


г) Обміну

16. Укажіть кількість речовини газу, який виділиться під час взаємодії калій сульфіду кількістю 0,5 моль з хлоридною кислотою:

а) 0,5 моль;   в) 0,25 моль;

б) 1 моль;   г) 0,2 моль.

17. Допишіть рівняння можливих реакцій:

а) Cu (OH)2+ NaCl →

б) Fe (OH)2

в) BaCl2 + CuSO4

18. Складіть рівняння реакцій згідно з перетвореннями:

Al → Al2O3→ AlCl3→ Al (OH)3

19. Cкладіть рівняння можливих реакцій між ферум(ІІІ) хлоридом і речовинами: вода, цинк, калій хлорид, калій гідроксид.

20. Натрій масою 4,6 г розчинили у воді. До утвореного розчину додали розчин купрум(ІІ) сульфату. Обчисліть масу утвореного осаду.

Варіант III   

1. Укажіть формулу нерозчинної солі:

а) KI;

б) AgBr;

в) ZnSO4;

г) Ca (NO3 )2.

2. Укажіть формулу амфотерного гідроксиду:

а) Cr(OH)3;

б) Cа(OH)2;

в) Fe (OH)2;

г) KOH.

3. Укажіть колір індикатора лакмусу в лужному середовищі:

а) синій;

б) жовтий;

в) фіолетовий;

г) червоний.

4. Укажіть тип реакції взаємодії солей з кислотами:

а) розкладу;   в) заміщення;

б) обміну;   г) сполучення.

5. Укажіть можливу ознаку реакції заміщення між металом і кислотою:

а) виділення світла;

б) поява електричної енергії;

в) виділення газу;

г) зміна агрегатного стану реагентів.

6. Укажіть сполуку, за допомогою якої можна одержати Mn (OH)2 із MnSO4:

а) Fe (OH)3;

б) NaOH;

в) Zn (OH)2;

г) Mg (OH)2.

7. Укажіть елемент, який утворює сполуки з кислотними властивостями:

а) Zn;

б) Al;

в) C;

г) K.

8. Укажіть метал, який може витіснити алюміній з розчину його солі:

а) Cu;

б) Mg;

в) Fe;

г) Pb.

9. Укажіть ознаку реакції між кальцій хлоридом і натрій карбонатом:

а) виділення світла;

б) випадіння осаду;

в) виділення газу;

г) зміна забарвлення.

10. Установіть відповідність між класом сполуки й формулою.

1) Амфотерний гідроксид

а) Fe(OH)2

2) Нерозчинна основа

б) Вe(OH)2

3) Луг

в) LiOH

4) Середня сіль

г) CuO


д) NaI

11. Установіть відповідність між назвою та формулою солі.

1) Кальцій карбонат

а) CaSO3

2) Кальцій сульфат

б) CaS

3) Кальцій силікат

в) CaSiO3

4) Кальцій сульфід

г) CaCO3


д) CaSO4

12. Установіть відповідність між основним оксидом та основою.

1) PbO2

а) Ва(OH)2

2) K2O

б) Pb(OH)4

3) BaO

в) Fe(OH)2

4) PbO

г) Pb(OH)2


д) KOH

13. Установіть генетичну послідовність сполук Кальцію:

а) CaSO4;    в) Ca(OH)2;

б) CaO;    г) Ca.

14. Укажіть ознаку реакції між натрій сульфідом і хлоридною кислотою:

а) виділення газу з різким запахом;

б) випадіння осаду;

в) виділення газу без запаху;

г) зміна кольору розчину.

15. Установіть відповідність між вихідними речовинами та типом реакції.

1) Na2SO3 + HBr →

а) Сполучення

2) K2O + CO2

б) Заміщення

3) Fe (OH)2

в) Розкладу

г) Обміну

16. Укажіть кількість речовини осаду, який утвориться під час взаємодії кальцій хлориду кількістю 0,2 моль з калій карбонатом:

а) 0,1 моль;

б) 0,2 моль;

в) 0,4 моль;

г) 0,3 моль.

17. Допишіть рівняння можливих реакцій:

а) SO2 + HCl →

б) Na2S + H2SO4

в) Fe + CuSO4

18. Складіть рівняння реакцій згідно з перетвореннями:

C → CO2 → Na2CO3 → CaCO3

19. Cкладіть рівняння можливих реакцій між натрій карбонатом і речовинами: вода, залізо, хлоридна кислота, кальцій хлорид.

20. Окиснили мідь масою 1,28 г. Утворений оксид розчинили у хлоридній кислоті. Обчисліть масу утвореної солі.

Варіант IV

1. Укажіть формулу розчинної солі:

а) AgBr;    в) AlPO4;

б) BaSO3;    г) CaCl2.

2. Укажіть формулу лугу:

а) Cr (OH)3;

б) Ba (OH)2;

в) Zn (OH)2;

г) Al (OH)3.

3. Укажіть колір індикатора фенолфталеїну в лужному середовищі:

а) синій;

б) жовтий;

в) малиновий;

г) оранжевий.

4. Укажіть тип реакції взаємодії лугів з розчинами солей:

а) розкладу;

б) обміну;

в) заміщення;

г) сполучення.

5. Укажіть можливу ознаку реакції обміну:

а) виділення світла;

б) поява електричної енергії;

в) зміна агрегатного стану реагентів;

г) утворення води.

6. Укажіть сполуку, за допомогою якої можна одержати Fe (OH)2із FeSO4:

а) Ba(OH)2;

б) Ni (OH)2;

в) Zn (OH)2;

г) Al (OH)3.

7. Укажіть елемент, який утворює сполуки з основними властивостями:

а) Mg;    в) C;

б) Be;    г) S.

8. Укажіть метал, який не може витіснити мідь із розчину її солі:

а) Mg;    в) Fe;

б) Al;    г) Ag.

9. Укажіть ознаку реакції між калій сульфідом і сульфатною кислотою:

а) виділення світла;

б) випадіння білого осаду;

в) виділення газу;

г) зміна забарвлення розчину.

10. Установіть відповідність між класом сполуки й формулою.

1) Амфотерний гідроксид

а) Sn (OH)2

2) Нерозчинна основа

б) KOH

3) Луг

в) BaCO3

4) Середня сіль

г) H2CO3


д) Cu (OH)2

11. Установіть відповідність між назвою та формулою солі.

1) Барій метафосфат

а) BaSO3

2) Барій сульфіт

б) ВаS

3) Барій ортофосфат

в) BaSiO3

4) Барій силікат

г) Ba(PO3)2


д) Ba2(PO4)2

12. Установіть відповідність між кислотним оксидом і кислотою.

1) SiO2

а) H2S

2) SO3

б) H2SO3

3) P2O5

в) H2SO4

4) SO2

г) HPO3


д) H2SiO3

13. Установіть генетичну послідовність сполук Фосфору:

а) P;    в) P2O5;

б) Na3PO4;    Г) H3PO4.

14. Укажіть ознаку реакції між арґентум нітратом і хлоридною кислотою:

а) виділення газу з різким запахом;

б) випадіння осаду;

в) виділення газу без запаху;

г) зміна кольору розчину.

15. Установіть відповідність між вихідними речовинами та типом реакції.

1) Mn (OH)2

а) Сполучення

2) BaO + CО2

б) Заміщення

3) Al + CuSO4

в) Розкладу


г) Обміну

16. Укажіть кількість речовини газу, який виділиться під час взаємодії натрій карбонату кількістю 0,4 моль із сульфатною кислотою:

а) 0,2 моль;    в) 0,8 моль;

б) 0,4 моль;    г) 0,5 моль.

17. Допишіть рівняння можливих реакцій:

а) Ca (OH)2+ FeCl2

б) Mg (OH)2

в) Ag + CuSO4

18. Складіть рівняння реакцій згідно з перетвореннями:

Fe → FeCl2 → Fe (OH)2→ FeO

19. Окладіть рівняння можливих реакцій між магній сульфатом і речовинами: вода, срібло, натрій ортофосфат, барій гідроксид.

20. Суміш водню і хлору, яка містила 7,1 г хлору, підірвали. Утворений гідроген хлорид пропустили крізь розчин арґентум нітрату. Обчисліть масу утвореного осаду.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити