Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ЛІТЕРАТУРА

1. Березан О. Дидактичні матеріали для експрес-опитування з хімії. 8 клас. — Тернопіль, 2002.

2. Гурняк І. А. Методика реалізації компетентнісного підходу в процесі навчання хімії. — Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008.

3. Гузеев В. В. Образовательная технология: от приема до философии. — М.: Сентябрь, 1996.

4. Довгань Г. Д. Технологічні підходи до проектування уроку // Педагогічна академія пані Софії. — ВГ «Основа». — Вересень, 2006.

5. Інтерактивні технології на уроках хімії: Навч. посіб. / Уклад. К. М. Задорожний. — Х.: ВГ «Основа», 2006. — (Бібліотека журналу «Хімія»; Вип. 11 (47)).

6. Компетентнісний підхід до навчання учнів на уроках математики: Методичний посібник для вчителів. — Х.: РМК Московського РУО, 2008. (Режим доступу: http://www.kharkivosvita.net.ua)

7. Методика викладання шкільного курсу хімії: Посібник для вчителів / Н. М. Буринська, Л. П. Величко, Л. А. Липова та ін.; Під ред. Н. М. Буринської. — К.: Освіта, 1991.

8. Овчаренко І. Ю, Стеценко І. В. Використання інтегральної технології під час вивчення хімії у 8 класі // Хімія. 8 клас: Дидактичні матеріали до курсу / Уклад. К. М. Задорожний. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — (Б-ка журн. «Хімія»; Вип. 6(66)).

9. Освітні технології: Навч. метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. — К.: А.С.К., 2004.

10. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання. — К., 2007.

11. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. — К.: А.С.К., 2006.

12. Шарко В. Д. Сучасний урок: технологічний аспект: Посібник для вчителів і студентів. — К., 2006.

13. Ярошенко О. Г, Блажко О. А. Групова робота учнів на семінарських заняттях з хімії, 8-9 кл.: Методичний посібник для вчителів. — К., 2006.

14. Амедео Авогадро [ Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://biografiya.com.ua/publ/biografiji_naukovciv/amedeo_avogadro/6-1-0-738

15. Вплив радіоактивного випромінювання на людський організм [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://osvita.ua/vnz/reports/ecology/18849/

16. Життя та науково-педагогічна діяльність Д. І. Менделєєва [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=699558

17. Історія відкриття періодичного закону [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://megasite.in.ua/48040-istoriya-vidkrittya-perio- dichnogo-zakonu-himichnih-elementiv.html

18. Марія Склодовська-Кюрі [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://biografiya.com.ua/publ/biografiji_naukovciv/marija_sklodovska_kjuri/6-1-0-769

19. Ернест Резерфорд [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://tsikave.ostriv.in.ua/publication/code-170E6D1C96CDA/list-164FB2C2B27

20. Хімія. 7-9 класи: Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів — 2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.htmlHelp with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити