Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

УРОК 6 ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння розв'язувати задачі;

- інформаційної — вміння робити короткий раціональний запис, шукати інформацію, робити висновки й узагальнення;

- комунікативної — вміння працювати в парі та групі.

- Формування предметних компетентностей: закріпити знання про періодичний закон, будову періодичної системи; поглибити знання про малі й великі періоди, групи, підгрупи, про зміну властивостей елементів у періодах і групах; закріпити вміння користуватися Періодичною системою; стимулювати пізнавальну активність учнів, забезпечити співробітництво під час роботи в групі, усвідомлення власного внеску в загальну діяльність; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: ПСХЕ, роздавальний матеріал, ТЗН.

Тип уроку: З(Т-М).

Форми роботи: взаємоопитування, бесіда, розповідь, робота з підручником, робота в парах, малих групах, прийом «Хімічний крос».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Повторення основних понять теми відбувається у формі взаємоопитування.

На дошці записані основні поняття теми, й учні ставлять питання один одному, використовуючи ці поняття. Це дає змогу повторити, довчити, скорегувати набуті знання:

✓ лужні метали, назва;

✓ галогени, назва;

✓ інертні гази, назва;

✓ основа класифікації елементів;

✓ періодичний закон;

✓ періодична система;

✓ період;

✓ група;

✓ підгрупа;

✓ металічні (неметалічні) властивості в періодах.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні на уроці ми закріпимо й розширимо знання про будову Періодичної системи, про зміну властивостей елементів у групах, закріпимо вміння користуватися Періодичною системою.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ. РОБОТА В ГРУПАХ

Учнів поділяємо на групи.

Для швидкого забезпечення роботи можна, щоб діти передніх парт просто повернулися до своїх сусідів.

Завдання групам

(Завдання можна проектувати на екран або роздати картки із завданнями кожній групі)

1. Періоди поділяють на... та... Чим вони відрізняються?

2. Групи поділяють на підгрупи: ... та... Чим вони відрізняються?

3. Як змінюються властивості (металічні й неметалічні) у періодах зі збільшенням відносних атомних мас елементів?

4. Як змінюються властивості (металічні й неметалічні) у головних підгрупах зі збільшенням відносних атомних мас елементів?

5. Розташуйте елементи за порядком посилення неметалічних властивостей:

а) Si, S, Cl, P, Al;

б) Sn, C, Si, Pb.

6. Розташуйте елементи за порядком посилення металічних властивостей:

а) Ba, Mg, Sr, Ca, Ra;

б) В,О, Ве, Li, C.

VI. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ УЧНІВ У ГРУПАХ

Пропонуємо учням висловити свої думки з приводу завдань. Один учень від групи відповідає на отримані питання, пояснює їх. Учні інших груп виправляють (якщо треба) і доповнюють відповіді однокласників.

Вчитель обов’язково вносить свої корективи у відповіді учнів:

✓ уточнює та пояснює ще раз зміну металічних і неметалічних властивостей елементів у періодах і головних підгрупах зі збільшенням їхніх відносних атомних мас;

✓ звертає увагу учнів на існування тріад;

✓ пояснює існування лантаноїдів і актиноїдів і чому їх винесено за межі таблиці;

✓ звертає увагу учнів на зміну валентностей елементів у вищих оксидах і сполуках неметалів з Гідрогеном.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Отже, пропонуємо учням самим зробити висновки з уроку, доповнивши незакінчені вислови вчителя:

▼ Періодична система є... (графічним відображенням періодичного закону).

▼ Періодична система складається з... і... (періодів і груп).

▼ Період — це ряд... (хімічних елементів).

▼ Періоди є... та... (малі та великі).

▼ Група — це стовпчик... (подібних за властивостями елементів).

▼ Група поділяється на дві підгрупи: ... і... (головну й побічну).

▼ У періодах зі збільшенням відносної атомної маси... (зліва направо) неметалічні властивості... (посилюються).

▼ У періодах зі збільшенням відносної атомної маси... (зверху вниз) металічні властивості... (посилюються).

▼ Валентність у вищих оксидах елементів у періодах зліва направо... (збільшується).

▼ Валентність у сполуках неметалів з Гідрогеном у періодах зліва направо... (зменшується).

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до самостійної роботи. Виконати завдання «Незакінчені речення».

Варіант І

1) Періодична система є...

2) Період — це ряд...

3) Група поділяється на дві підгрупи: ... та...

4) У групах зі збільшенням відносної атомної маси (зверху вниз) металічні властивості...

5) Валентність у сполуках неметалів з Гідрогеном у періодах зліва направо...

6) Розташуйте елементи за порядком послаблення металічних властивостей: Ba, Mg, Sr, Ca.

7) Розташуйте елементи за порядком посилення неметалічних властивостей: Si, S, Cl, P, Al.

8) Вищий оксид елементів 6-ї групи має загальну формулу: ...

9) Летка гідрогенна сполука елементів 5-ї групи має загальну формулу: ...

10) Наведіть хімічні символи лужних елементів...

Варіант ІІ

1) Періодична система складається з... та...

2) Періоди є... та...

3) Група — це стовпчик...

4) У періодах зі збільшенням відносної атомної маси (зліва направо) неметалічні властивості...

5) Валентність у вищих оксидах елементів у періодах зліва направо...

6) Розташуйте елементи за порядком послаблення неметалічних властивостей: Sn, C, Si, Pb.

7) Розташуйте елементи за порядком посилення металічних властивостей: В,О, Ве, Li, C.

8) Вищий оксид для елементів 4-ї групи має загальну формулу...

9) Летка гідрогенна сполука для елементів 7-ї групи має загальну формулу...

10) Наведіть хімічні формули галогенів.

Підготувати доповіді та презентації на останній урок за темами:

✓ «Життя і наукова діяльність Д. І. Менделєєва»;

✓ «Відкриття періодичного закону»;

✓ «Значення періодичного закону для розвитку наук»;

✓ «Будова періодичної системи та її розвиток».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити