Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ПЕРЕДМОВА

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

ПОВТОРЕННЯ

УРОК 1 ПОВТОРЕННЯ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ХІМІЇ

УРОК 2 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 3 ДІАГНОСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ УЧНІВ ЗА 7 КЛАС

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

УРОК 4 ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО СПОСОБИ КЛАСИФІКАЦІЇ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. ПОНЯТТЯ ПРО ЛУЖНІ МЕТАЛИ, ІНЕРТНІ ЕЛЕМЕНТИ, ГАЛОГЕНИ

УРОК 5 ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

УРОК 6 ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ

УРОК 7 БУДОВА АТОМА. СКЛАД АТОМНИХ ЯДЕР. ПРОТОННЕ Й НУКЛОННЕ ЧИСЛО. НУКЛІД

УРОК 8 СУЧАСНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ. ІЗОТОПИ

УРОК 9 БУДОВА АТОМА. СКЛАД АТОМНИХ ЯДЕР

УРОК 10 БУДОВА ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНОК АТОМІВ. СТАН ЕЛЕКТРОНА В АТОМІ

УРОК 11 ОСНОВНИЙ І ПРОМОТОВАНИЙ СТАНИ АТОМА. ПОНЯТТЯ ПРО РАДІУС АТОМА

УРОК 12 ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНОК АТОМІВ І-ІІІ ПЕРІОДІВ

УРОК 13 ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛИХ ПЕРІОДІВ ЗА ЇХНІМ МІСЦЕМ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ Й БУДОВОЮ АТОМА

УРОК 14 ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛИХ ПЕРІОДІВ ЗА ЇХНІМ МІСЦЕМ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ Й БУДОВОЮ АТОМА

УРОК 15 ЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ. ЖИТТЯ І НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

УРОК 16 УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОВТОРЕННЯ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ПЕРІОДИЧНОЮ СИСТЕМОЮ

УРОК 17 УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ № 1 З ТЕМИ «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА»

УРОК 18 КОРЕГУВАННЯ ЗНАНЬ

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 19 ЕЛЕКТРОННА ПРИРОДА ХІМІЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ. ПОНЯТТЯ ПРО ЕЛЕКТРОНЕГАТИВНІСТЬ

УРОК 20 КОВАЛЕНТНИЙ ЗВ'ЯЗОК. ПОЛЯРНИЙ І НЕПОЛЯРНИЙ КОВАЛЕНТНИЙ ЗВ'ЯЗОК. ЕЛЕКТРОННІ ФОРМУЛИ МОЛЕКУЛ

УРОК 21 ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО КОВАЛЕНТНИЙ ЗВ'ЯЗОК І ЙОГО ВИДИ

УРОК 22 ЙОННИЙ ЗВ'ЯЗОК. ЙОНИ

УРОК 23 КРИСТАЛІЧНІ ҐРАТКИ. АТОМНІ, МОЛЕКУЛЯРНІ ТА ЙОННІ КРИСТАЛИ. ЗАЛЕЖНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН ВІД ТИПУ КРИСТАЛІЧНОЇ ҐРАТКИ

УРОК 24 ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ТИПИ ХІМІЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН ВІД ТИПУ КРИСТАЛІЧНОЇ ҐРАТКИ

УРОК 25 СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТА ЗА ФОРМУЛОЮ

УРОК 26 СКЛАДАННЯ ФОРМУЛ СПОЛУК ЗА ВІДОМИМИ СТУПЕНЯМИ ОКИСНЕННЯ АТОМІВ ЕЛЕМЕНТІВ

УРОК 27 УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОВТОРЕННЯ

УРОК 28 УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ № 2 З ТЕМИ «ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ»

УРОК 29 КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 30 КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. МОЛЬ — ОДИНИЦЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ. ЧИСЛО АВОГАДРО

УРОК 31 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ

УРОК 32 МОЛЯРНА МАСА

УРОК 33 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ, МОЛЯРНОЇ МАСИ Й МАСИ РЕЧОВИН

УРОК 34 ЗАКОН АВОГАДРО. МОЛЯРНИЙ ОБ'ЄМ ГАЗІВ

УРОК 35 ВІДНОСНА ГУСТИНА ГАЗІВ

УРОК 36 РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 37 УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОВТОРЕННЯ

УРОК 38 УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ № 3 З ТЕМИ «КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ»

УРОК 39 КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ»

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 40 КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК, ЇХНІЙ СКЛАД І НОМЕНКЛАТУРА

УРОК 41 СКЛАД І НАЗВИ ОКСИДІВ, КИСЛОТ, ОСНОВ, СОЛЕЙ

УРОК 42 ОКСИДИ

УРОК 43 ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ. ЗАСТОСУВАННЯ ОКСИДІВ

УРОК 44 КИСЛОТИ

УРОК 45 ВЛАСТИВОСТІ КИСЛОТ

УРОК 46 РЕАКЦІЇ ЗАМІЩЕННЯ Й ОБМІНУ. ЗАСТОСУВАННЯ КИСЛОТ

УРОК 47 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ ЗА ХІМІЧНИМИ РІВНЯННЯМИ

УРОК 48 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ ЗА ХІМІЧНИМИ РІВНЯННЯМИ

УРОК 49 УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОВТОРЕННЯ

УРОК 50 УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ № 4 З ТЕМИ «ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ОКСИДИ. КИСЛОТИ»

УРОК 51 КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ. ОКСИДИ. КИСЛОТИ»

УРОК 52 ОСНОВИ

УРОК 53 ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВ

УРОК 54 ПОНЯТТЯ ПРО АМФОТЕРНІ ГІДРОКСИДИ. ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВ

УРОК 55 СОЛІ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ОДЕРЖАННЯ

УРОК 56 ВЛАСТИВОСТІ СЕРЕДНІХ СОЛЕЙ

УРОК 57 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ ЗА ХІМІЧНИМИ РІВНЯННЯМИ

УРОК 58 ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ОСНОВНИХ КЛАСІВ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 59 ГЕНЕТИЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ КЛАСАМИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 60 ГЕНЕТИЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ КЛАСАМИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 61 ПОШИРЕНІСТЬ У ПРИРОДІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОКСИДІВ, КИСЛОТ, ОСНОВ І СОЛЕЙ. ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ

УРОК 62 ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 «ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСНОВНИХ КЛАСІВ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК»

УРОК 63 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ

УРОК 64 ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 «РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ»

УРОК 65 УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОВТОРЕННЯ

УРОК 66 УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ № 5 З ТЕМИ «СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ»

УРОК 67 КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ»

ЛІТЕРАТУРА


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити