УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 1

РОЗЧИНИ

 

Урок 13

Тема уроку. Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти


Цілі уроку: розширити знання учнів про електроліти; ознайомити з поняттями «сильні та слабкі електроліти»; показати кількісну характеристику процесу електролітичної дисоціації — ступінь дисоціації; закріпити навички складання рівнянь дисоціації кислот, основ і солей; визначити відмінності сильних і слабких електролітів.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці.

Форми роботи: фронтальне опитування, групова робота.

Обладнання: таблиця розчинності, періодична система хімічних елементів.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Перевірка домашнього завдання.

Мотивація навчальної діяльності

А. Фронтальне опитування (хімічний диктант)


Варіант І

Варіант ІІ

1. Електроліти це — ...

2. Електролітична дисоціація — це.

3. Вид хімічного зв’язку в молекулах електролітів: ... неелектролітів: ...

4. Речовини, у результаті дисоціації яких утворюється лише один вид катіонів — H+, називаються.

5. Речовини, у результаті дисоціації яких утворюється лише один вид аніонів — OH , називається.

6. Напишіть рівняння дисоціації:

HCl

HBr

KOH

NaOH

CuSO4

NaNO3

Al2(SO4)3

Fe2(SO4)3


Б. Робота в парах

1. Обчисліть число іонів у розчинах, що містять:

2 моль CuSO4          

1,5 моль HCl

1 моль Al2(SO4)3       

1 моль Na3PO4

4 моль NaOH           

3 моль H2SO4

2. У розчині містяться іони: Na+, SO42-, NO3-, OH-, Cu2-, Ba2+.

✵ Напишіть формули електролітів, які могли помістити в розчин для одержання цих іонів.

✵ Назвіть іони, які не можуть одночасно міститися в розчині. Чому?

3. Виберіть речовини, у розчинах яких лампочка загориться:

✵ Натрій хлорид

✵ Етиловий спирт

✵ Хлоридна кислота

✵ Дистильована вода

✵ Бензин

✵ Натрій гідроксид

✵ Кальцій карбонат

✵ Калій сульфат


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Кількісно процес дисоціації речовин у розчині можна оцінити за ступенем дисоціації:

де Nдис — число молекул, що продисоціювали;

Nзаг — загальне число молекул, поміщених у розчин; а залежить від природи розчиненої речовини й розчинника.

Умовно прийнято вважати: якщо:

✵ α > 30 % — електроліт сильний (солі, луги, сильні кислоти);

✵ 2 % < α < 30 % — електроліт середній (H3PО4, НF);

✵ α < 2 — слабкі електроліти (H2О, NH4ОH, органічні кислоти, H2CО3, H2SiО3, H2S та ін.).

Дисоціація середніх і слабких електролітів оборотна й поетапна. Ступінь дисоціації відіграє важливу роль у процесах, що протікають у розчині. У розчинах слабких електролітів одночасно містяться і іони, і молекули розчиненої речовини. Наприклад, у розчині карбонатної кислоти:

Одночасно в розчині можуть міститися три види іонів, молекули карбон(ІІ) оксиду й карбонатної кислоти.

Узагальнюємо, що поділ на сильні та слабкі електроліти умовний. Ступінь дисоціації α змінюється за умов:

✵ підвищення температури;

✵ зменшення концентрації розчинених речовин;

✵ заміни розчинника.

Наприклад, у 98%-му розчині H2SО4 (слабкий електроліт) у разі розведення ступінь дисоціації збільшується.


IV. Творче застосування отриманих знань (керована практика)

Завдання 1

Запишіть рівняння поетапної дисоціації речовин:

✵ H2CО3;

✵ Mg(ОH)2;

✵ H3PО4;

✵ Ca(ОH)2.

Завдання 2

Що означає вираз: ступінь дисоціації дорівнює 0,25; 50 %; 15 %; 0,0017?

Завдання 3

Обчисліть ступінь дисоціації, якщо відомо, що за температури 25 °С у воді розчинилося молекул речовини:

✵ 20 із 200;

✵ 10 із 80;

✵ 30 зі 100;

✵ 50 зі 150.

Завдання 4

Чому дорівнює ступінь дисоціації, якщо N = 0? якщо Nдис = Nзаг?

Завдання 5

За температури 18 °С ступінь дисоціації води дорівнює 1,4 · 10-9. Обчисліть, скільки молекул продисоціює в 1 л води.

Розв’язання

image49

Завдання 6

Обчисліть кількість іонів H+ у розчині сульфатної кислоти масою 180 г, якщо масова частка кислоти — 50 %. Ступінь дисоціації прийняти за 100 %.


V. Підбиття підсумків уроку


VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити