УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 1

РОЗЧИНИ

 

УРОК 14

Тема уроку. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання


Цілі уроку: показати процеси, що протікають у розчинах електролітів як реакції обміну між іонами; ознайомити з умовами їх протікання; формувати навички складання іонних рівнянь.

Тип уроку: формування вмінь і навичок та їх творчого застосування.

Форми роботи: розповідь учителя, демонстраційний експеримент, виконання тренувальних вправ.

Обладнання: таблиця розчинності, набір реактивів, лабораторне устаткування. Демонстрація 4. Реакція обміну в розчинах електролітів.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Перевірка домашнього завдання.

Актуалізація опорних знань

1. Двоє учнів працюють біля дошки, решта — у зошитах виконують завдання.

Напишіть рівняння дисоціації запропонованих речовин.

Na2SО4                      

Na2CО3

Ва(ОН)2                    

Ca(ОH)2

HCl                           

LiОH

K2CО3                       

K3PО4

H3PО4                        

H2SО4

2. Фронтальне опитування (по ланцюжку)

Продовжте визначення.

Електроліти — це...

Ступінь дисоціації — це...

Кислота — це...

Основа — це...

Сіль — це...

Електролітична дисоціація — це...


ІІІ. Сприйняття й первинне засвоєння навичок складання іонних рівнянь

Демонстрація 4

Згадайте, які явища супроводжують хімічні реакції.

Ми з’ясували, що в розчині електроліти перебувають у формі іонів.

Дослід 1

Візьмемо два розчини: BaSО4 і Na2SО4.

Запишіть рівняння дисоціації цих солей:

image50

Змішуємо розчини. Що відбувається? Осад BaSО4 свідчить про протікання хімічної реакції.

Оскільки в розчині BaCl2, Na2SО4 і NaCl перебувають у вигляді іонів, запишіть рівняння в іонній формі.

image52

Розчинність BaSО4 настільки мала, що більша частина його в розчині перебуває у вигляді молекул BaSО4.

Отже, у розчині протікає реакція зв’язування іонів Ba2+ і SО24-, що описується рівнянням:

image53

Дослід 2

Для наступної реакції візьмемо розчин натрій гідроксиду (з фенолфталеїном) і додамо по краплях хлоридну кислоту до зникнення малинового забарвлення. Ознака реакції — зникнення забарвлення індикатора:

image54

НCl, NaОН, NaCl — сильні електроліти, тобто в розчині перебувають у вигляді іонів.

Тоді запишемо рівняння реакції в іонній формі:

image55

H2O — слабкий електроліт, ступінь дисоціації дорівнює 1,4 · 10-9. Тому практично протікає реакція:

H++ OH-  H2O

Дослід 3

До розчину Na2CO3 додамо розчин хлоридної кислоти. Ознака реакції — виділення вуглекислого газу:

image56

НО, Na2CО3, NaCl — сильні електроліти, тому в розчині перебувають у вигляді іонів.

image57

H2О і CО2 — слабкі електроліти, тому суть процесу описує рівняння:

image58

Отже, виділяють три умови незворотного протікання реакцій:

✵ утворення нерозчинної або малорозчинної речовини;

✵ утворення газоподібної речовини;

✵ утворення речовини, що дисоціює незначною мірою, наприклад H2О.


IV. Керована практика

Самостійна робота під керівництвом учителя.

Завдання 1

Запишіть рівняння в молекулярній повній та скороченій іонній формах.

Завдання 2

Виберіть рівняння можливих реакцій.

image60

 

V. Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок


VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

За таблицею розчинності підібрати три-чотири пари речовин, між якими можна записати іонні рівняння.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити