УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 1

РОЗЧИНИ

 

Урок 15

Тема уроку. Іонні рівняння. Складання іонних рівнянь


Цілі уроку: закріпити навички й уміння складати іонні рівняння в розчинах електролітів; розвивати навички проведення хімічного експерименту на прикладі реакцій у розчинах електролітів.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: лабораторна робота, тренувальні вправи.

Обладнання: таблиця розчинності, лабораторне устаткування й хімічні реактиви.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Перевірка домашнього завдання.

Актуалізація опорних знань

Учні записують підібрані ними пари електролітів по ланцюжку, наступні складають іонне рівняння і пропонують своє завдання.

Фронтально з’ясовуємо, у яких реакціях виконуються умови незворотного протікання реакцій, виправляємо помилки й коригуємо відповіді.

Лабораторний дослід 2. Реакції обміну в розчинах електролітів з випаданням осаду

Виконати експеримент і записати в іонній формі рівняння реакцій.

Завдання. Здійсніть реакцію між речовинами, запишіть рівняння реакцій у молекулярній та іонній формах:

1) AgNО3 + NaCl

(Згадуємо, що це якісна реакція на іони Cl-.)

2) BaCl2 + Na2SО4

(Якісна реакція на іони SО42-)

Лабораторний дослід 3. Реакція обміну в розчинах електролітів з виділенням газу

3) Na2CО3 + HCl

(Якісна реакція на іони CО32-)

Лабораторний дослід 4. Реакції обміну в розчинах електролітів з утворенням води

4) NaОH + H2SО4

5) Ca(ОH)2 + HCl


ІІІ. Творче застосування знань, умінь і навичок (практика на прикладах)

Ми провели експеримент.

Завдання 1

Запишіть рівняння:

Чим відрізняються ці три рівняння?

Що в них загального?

image62

Завдання 2

Аналогічно сутність досліду 3 описується рівнянням:

image63

Використовуючи таблицю розчинності, підберіть вихідні речовини для здійснення цієї реакції та доведіть правильність обраних речовин іонним рівнянням.

Завдання 3

Підберіть вихідні речовини для здійснення реакцій (самостійна робота під контролем учителя).

Варіант І

image64

Варіант ІІ

image65

Варіант ІІІ

image66

Запропонуйте кілька реакцій за іонним рівнянням.


IV. Підбиття підсумків уроку

Учитель підбиває підсумки уроку, оцінює роботу учнів.


V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи, підготуватися до практичної роботи № 2.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити