УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 1

РОЗЧИНИ

 

Урок 17

Тема уроку. Іонні рівняння


Цілі уроку: закріпити вміння складати іонні рівняння реакцій; розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі реакцій у розчинах електролітів; удосконалювати навички складання хімічних формул та іонних рівнянь.

Тип уроку: творчого застосування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: фронтальна, групова, самостійна робота.

Обладнання: таблиця розчинності, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Аналіз практичної роботи, перевірка домашнього завдання


III. Виконання тренувальних вправ

Завдання 1. Запишіть у іонній формі рівняння реакцій у розчинах електролітів, виберіть ті, у яких виділяється газоподібна речовина.

image67

Завдання 2. Запишіть у іонній формі рівняння за схемою, виберіть рівняння з однаковою іонною формою.

image68

Завдання 3 (самостійно, з наступним обговоренням біля дошки, кожен пропонує свій варіант). Підберіть і запишіть чотири-п’ять рівнянь для здійснення іонної реакції за схемою:

image69

Завдання 4. Складіть іонні рівняння можливих реакцій за таблицею.


 

 

Na2CО3

CuSО4

Ba(NО3)2

PbCl2

Na3PО4

I

Na2SО4

 

 

 

 

 

II

AgNО3

 

 

 

 

 

III

Al2(SО4)3

 

 

 

 

 

IV

BaCl2

 

 

 

 

 

V

Zn(NО3)2

 

 

 

 

 


Групове завдання

1) Обчисліть масу осаду, одержаного в результаті змішування розчину барій нітрату масою 47 г з масовою часткою 24 % з надлишком сульфатної кислоти.

2) Обчисліть об’єм вуглекислого газу (н. у.), що виділиться в результаті дії на кальцій карбонат 200 г розчину нітратної кислоти з масовою часткою 17 %.

3) Обчисліть масу 15%-го розчину хлоридної кислоти, який необхідно додати до 120 г 25%-го розчину кальцій гідроксиду для повної нейтралізації.

4) Обчисліть кількість речовини іонів SO42- у розчині алюміній сульфату, що містить 70 г цієї солі.

5) Обчисліть кількість речовини катіонів Na + у 180 г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 42 %.


IV. Самостійна робота

Завдання 1

Складіть іонні рівняння взаємодії:

Варіант І                      

а) H3PO4 + KOH          

б) ZnCl2 + NaOH        

Варіант ІІ

а) H2SO4 + NaOH

б) K2SO3 + HCl


Завдання 2

Складіть молекулярне рівняння, що відповідає скороченому іонному:

Варіант І                      

2H+ + S2-  H2S            

Варіант ІІ

Zn2+ + 2OH-  Zn(OH)2


Завдання 3

Обчисліть масу осаду, одержаного в результаті змішування розчинів:

✵ варіант І: Ba(NO3)2 масою 120 г і масовою часткою 10 % з натрій сульфатом;

✵ варіант ІІ: AgNO3 масою 170 г і масовою часткою 5 % з натрій хлоридом.


V. Підбиття підсумків уроку

Учитель підбиває підсумки уроку, оцінює роботу учнів, проводить обговорення результатів самостійної роботи.


VI. Домашнє завдання

Повторити властивості розчинів, теорію електролітичної дисоціації, іонні рівняння.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити