УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 1

РОЗЧИНИ

 

Урок 19

Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань з теми «Розчини»


Цілі уроку: узагальнити, систематизувати та скоригувати знання учнів з теми «Розчини»; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь і навичок про процеси, що протікають у розчинах, рівень розуміння основних понять, умінь використовувати їх на практиці.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок.

Форма роботи: гра-аукціон.

Обладнання: таблиця розчинності, періодична система, картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок

Лот 1

1. Однорідна система, що складається з двох і більше компонентів. (Істинний розчин)

2. Електроліт, у процесі дисоціації якого в розчині утворюється один вид катіонів — H+. (Кислота)

3. Розчин, у якому кількість речовини за певної температури більше не розчиняється. (Насичений)

4. Процес розпаду електроліту на іони в розчині або розплаві. (Електролітична дисоціація)

5. Реакції взаємодії іонів у розчинах електролітів. (Реакції іонного обміну)

6. Процес взаємодії молекул розчиненої речовини з молекулами розчинника. (Сольватація)

7. Речовини, до складу яких входять молекули води, з’єднані з іонами металів. (Кристалогідрати)

8. Електроліт, у результаті дисоціації якого в розчині утворюється один вид іонів — гідроксигрупи. (Основа)

9. Дисперсна система, у якій дрібні часточки твердої речовини рівномірно розподілені в рідині. (Суспензії)

10. Дисоціація слабких електролітів у розчині відбувається... (Оборотно)

11. Відношення числа молекул, що продисоціювали, до загального числа молекул розчиненої речовини. (Ступінь дисоціації)

12. Дисперсна система, у якій часточки розчиненої речовини не помітні неозброєним оком, але які можна побачити з допомогою приладів. (Колоїдний розчин)

13. Процес розподілу молекул розчиненої речовини серед молекул розчинника. (Дифузія)

14. Реакція взаємодії між розчинами кислот і основ. (Нейтралізація)

15. Розчинник — це компонент розчину, що перебуває. (В агрегатному стані розчину)

16. Розчин з малим умістом розчиненої речовини. (Розведений)

17. Дисперсна система, у якій часточки рідини рівномірно розподілені в рідкому розчиннику. (Емульсія)

18. Розчинність твердої речовини у воді підвищується. (З підвищенням температури)

19. Електроліти, у процесі дисоціації яких утворюються катіони металів і аніони кислотних залишків. (Солі)

20. Дисперсні системи, у яких газоподібна речовина рівномірно розподілена в рідині. (Піни)


Лот 2 «Сім бід — один одвіт»

Заповніть порожнє поле речовинами, які необхідно додати до запропонованої речовини для здійснення реакції, що можна описати наведеним іонним рівнянням.Команда 1

Х — AgNO3

image71

Команда 2

Х — BaCl2

image72

Команда 3

Х — K2SiO3

image73

Команда 4

Х — H2SO4


Лот 3 «Поле чудес»

Заповніть порожні місця в таблиці. (Виграє той, хто швидше й правильно заповнить таблицю.)


 

ω

m(реч.)

M(H2O)

M(розч.)

1-й розчин

15 %

 

20 г

 

2-й розчин

 

40 г

 

200 г

3-й розчин

 

70 г

105 г

 

1-й розчин + 2-й розчин

 

 

 

 

2-й розчин + 3-й розчин

 

 

 

 

1-й розчин + 3-й розчин

 

 

 

 


Лот 4 «Один за всіх»

Розв’яжіть задачі.

1. На розчин натрій гідроксиду об’ємом 30 мл (ρ = 1,17 г/мл) з масовою часткою речовини 39,9 % подіяли надлишком розчину купрум(ІІ) хлориду. Обчисліть масу осаду.

2. На розчин нітратної кислоти об’ємом 40 мл (ρ = 1,12 г/мл) з масовою часткою кислоти 56,25 % подіяли надлишком розчину барій гідроксиду. Обчисліть масу солі.

3. Приготували насичений розчин калій нітрату масою 420 г (t = 60 °C). Обчисліть масу солі, що випаде в осад, якщо розчин остудити до 40 °С. Розчинність калій нітрату за температури 60 °C — 110 г, за 40 °C — 60 г.

4. Насичений за температури 100 °C розчин калій сульфату має масу 300 г. Обчисліть масу солі, що випаде в осад унаслідок охолодження до 45 °C. Розчинність калій сульфату за температури 100 °C — 25 г, за 45 °C — 20 г.

 

Лот 5 «Гонка за лідером»

Напишіть рівняння в іонній формі.

Команда 1

Команда 2

image76

Команда 3

image77

Команда 4

image78

Записані на дошці рівняння перевіряють капітани команд-суперниць. Команда допомагає (за необхідності) своєму капітану.

Учитель повідомляє результати четвертого лоту, індивідуальні рейтинги кожного учня заносяться до протоколу й банку команди.


III. Підбиття підсумків уроку

Індивідуальний рейтинг кожного учня переводиться в оцінки за схемою:

✵ 1-4 Au — 3 бали

✵ 5-7 Au — 4 бали

✵ 8-10 Au — 5 балів

✵ 11-12 Au — 6 балів

✵ 13-14 Au — 7 балів

✵ 15-16 Au — 8 балів

✵ 17-18 Au — 9 балів

✵ 19 Au — 10 балів

✵ Понад 19 Au — 11-12 балів

Підбиваються особисті підсумки, оголошуються переможці (максимальний банк), присвоюються звання: «Кращий знавець теми «Розчини»», «Знавець теми « Розчини»», «Кандидат у знавці теми «Розчини»».

Після цього повідомляється командний результат і виставляються оцінки за урок.


IV. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми, підготуватися до тематичного оцінювання з теми «Розчини».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити