УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 2

ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ


Урок 21

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками


Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; розвивати вміння й навички визначення типів хімічних реакцій за рівняннями хімічних реакцій; формувати знання учнів про хімічні рівняння на прикладі класифікації рівнянь реакції за тепловим ефектом, наявністю каталізатора, зміною ступенів окиснення атомів у процесі хімічної реакції; розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці.

Форми роботи: розповідь учителя, фронтальна робота, індивідуальна робота з картками-завданнями.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Аналіз тематичної самостійної роботи

Робота з класом зі з’ясування типових помилок, індивідуальна робота над помилками.


III. Актуалізація опорних знань.

Мотивація навчальної діяльності

Фронтальна бесіда

✵ Що таке хімічна реакція?

✵ Що показує рівняння хімічної реакції?

✵ Назвіть основні типи хімічних реакцій за кількістю вихідних речовин і продуктів реакції (розкладу, сполучення, заміщення, обміну).

Завдання 1. Допишіть рівняння хімічних реакцій і вкажіть тип реакції. (На дошці написані рівняння, які учні по черзі повинні закінчити.)

Завдання 2. Запишіть рівняння хімічної реакції горіння метану CH4. Назвіть ознаки протікання хімічної реакції.


IV. Вивчення нового матеріалу

Реакція горіння метану супроводжується виділенням тепла і світла. Для інших реакцій, навпаки, необхідно додаткове тепло ззовні.

Тепло, що виділяється або поглинається в результаті реакції, називається тепловим ефектом хімічної реакції ΔQ.

Тепловий ефект хімічної реакції пов’язаний з теплотою утворення речовин:

ΔQ = -ΔH

і вимірюється в джоулях Дж або кілоджоулях кДж.

За тепловим ефектом хімічні реакції поділяються на такі типи:

Ендотермічні — реакції, які протікають з поглинанням тепла. Наприклад:

N2 + О2  2NО - ΔQ

Екзотермічні — реакції, що протікають з виділенням тепла. Наприклад:

CH4 + 2О2  CО2 + 2H2О + ΔQ

Завдання 3. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції та визначте тип реакції за тепловим ефектом, за складом і кількістю реагентів і продуктів реакції:

image80

Завдання 4. З реакції в завданні 3 виберіть реакції, що протікають зі зміною ступеня окиснення. (Учні самостійно виконують завдання в зошиті, після чого ті, хто першими виконали завдання, записують ОВР на дошці.)

Завдання 5. Укажіть серед реакцій завдання 3 ті, що протікають у присутності каталізатора. Які речовини називаються каталізаторами?


V. Підбиття підсумків уроку

На підставі розглянутих рівнянь заповнюється схема класифікації хімічних реакцій за різними ознаками.

Завдання 5. Складіть рівняння реакцій за схемою, укажіть тип хімічної реакції (за варіантами, зі взаємоперевіркою й обговоренням результатів):

а) кальцій  кальцій оксид  кальцій гідроксид  кальцій карбонат;

б) карбон  карбон(IV) оксид  натрій карбонат  натрій сульфат;

в) водень  гідроген хлорид  барій хлорид  барій сульфат.


VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Творче завдання. У схему класифікації вписати приклади рівнянь хімічних реакцій.

 

Додаток

Класифікація хімічних реакцій

 

 

 


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити