УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 2

ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ


Урок 22

Тема уроку. Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну


Цілі уроку: розвивати навички й уміння складати рівняння хімічних реакцій; формувати навички розпізнавання типів реакцій теоретично — за рівняннями реакції, експериментально — за ознаками хімічних реакцій.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Форми роботи: фронтальне опитування, демонстраційний експеримент, групова робота, самостійна робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, плакат із правилами техніки безпеки в кабінеті хімії.

Демонстрація 6. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу


ІІ. Актуалізація опорних знань.

Мотивація навчальної діяльності

1. Самостійна робота

Варіант І


Варіант ІІ

image84

Варіант ІІІ

1) Запишіть рівняння хімічних реакцій для здійснення перетворень за схемою.

2) Укажіть тип хімічних реакцій.

3) Рівняння 3 і 4 запишіть у іонній формі.

4) Обчисліть масу вихідної речовини для одержання 10 г кислоти.

2. Фронтальне опитування

✵ Які речовини називаються каталізаторами?

✵ Яку роль в органічних реакціях виконують ферменти?

✵ На які дві групи поділяються хімічні реакції за тепловим ефектом?

✵ Укажіть тип хімічних реакцій, записаних на дошці:

image86

✵ Серед наведених реакцій укажіть ендотермічну.

✵ Обчисліть ступені окиснення й укажіть ОВР.


ІІІ. Виконання тренувальних вправ, демонстраційний експеримент

Демонстрація 6

А. Візьмемо для проведення експерименту порошки заліза й сірки, розітремо в ступці. (Питання до класу: Чи можлива хімічна реакція? (Ні)) Тепер підігріємо суміш у тиглі. Після початку реакції демонструємо учням мимовільне продовження реакції. Учні записують на дошці рівняння:

Fe + S  FeS + ΔQ

Чому реакція продовжується після припинення нагрівання? Тому що протікання реакції відбувається з виділенням тепла, достатнього для само-розігріву реакційної суміші.

Назвіть тип хімічної реакції. (Сполучення)

Б. Завдання. З ферум(ІІ) сульфату одержіть ферум(ІІІ) гідроксид. Що необхідно додати? (Луг)

За якою ознакою можна судити про протікання хімічної реакції? (Випадіння осаду)

Записуємо рівняння реакції в молекулярній та іонній формах:

image87

image88

Укажіть тип хімічної реакції. (Обміну)

Тепер, дотримуючись правил техніки безпеки, підігріємо осад. Що спостерігаємо? (Зміну забарвлення осаду) Записуємо рівняння реакції:

Укажіть тип реакції. (Розкладу)

В. Наведіть приклад реакції заміщення.

Розглянемо цей тип реакцій експериментально. Візьмемо чотири пробірки з розчинами: натрій сульфату, сульфатної кислоти, купрум(ІІ) сульфату, води. Зануримо в кожну пробірку гранулу цинку. Припустіть, у якій із пробірок реакція протікатиме, а в якій — ні. Запишемо можливі рівняння реакцій у молекулярній та іонній формах:

image90

Укажіть тип реакції. (Заміщення)

Г. Для наступного експерименту візьмемо ті самі розчини й додамо до кожного з них розчин натрій гідроксиду. Припустіть, у якій із пробірок протікатиме хімічна реакція. За якими ознаками можна стверджувати, що реакція протікає необоротно. Підтвердьте це рівняннями реакцій у молекулярній та іонній формах.

image91

Укажіть тип хімічних реакцій. (Обміну)

Д.Для виконання наступного завдання учні об’єднуються в групи, кожна з яких пропонує свій варіант. Відповіді обговорюються в класі, коригуються, записуються учнями в зошитах.

Дано речовини: кисень, цинк, хлоридна кислота, вода, сірка, натрій гідроксид. Наведіть приклади двох-трьох реакцій розкладу, сполучення, заміщення й обміну, використовуючи запропоновані реактиви та продукти їх взаємодії.


IV. Підбиття підсумків уроку

Які хімічні реакції — розкладу, сполучення, заміщення чи обміну — можуть протікати зі зміною ступеня окиснення атомів у речовинах?

Чи можна стверджувати, що всі екзотермічні реакції — це реакції сполучення, а ендотермічні — розкладу?

Які ознаки реакції вказують на необоротність хімічної реакції?

Щоб обґрунтувати відповіді на ці питання, необхідно на наступних уроках глибше вивчити закономірності протікання хімічних реакцій. Учитель узагальнює отримані відомості про типи хімічних реакцій, оцінює роботу учнів на уроці.


V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Творче завдання. Скласти кросворд або ребус із одним із ключових слів: «розклад», «сполучення», «заміщення», «обмін».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити