УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 2

ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ


Урок 27

Тема уроку. Окисно-відновні реакції, їх значення


Цілі уроку: розширити знання учнів про хімічні реакції на прикладі окисно-відновних; закріпити навички складання хімічних рівнянь на прикладі найпростіших окисно-відновних реакцій, застосування методу електронного балансу для розміщення коефіцієнтів у рівняннях хімічних реакцій, що протікають зі зміною ступеня окиснення.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок.

Форми роботи: виконання тренувальних вправ, складання схем.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу


II. Перевірка домашнього завдання.

Актуалізація опорних знань

Перевіряємо домашнє завдання, коментуємо помилки.

На дошці записано схеми реакцій.

Завдання 1. Допишіть рівняння хімічних реакцій, укажіть серед них ті, що протікають зі зміною ступеня окиснення атомів:

image123

Як називаються хімічні реакції, що протікають зі зміною ступеня окиснення атомів хімічних елементів, які входять до складу сполук?


III. Закріплення знань, умінь і навичок

Завдання 2. Для обраних ОВР запишіть схеми передачі електронів і вкажіть окисник і відновник.

Звертаємо увагу учнів на те, що число відданих і прийнятих електронів має бути однаковим. Для цього обчислюємо найменші загальні кратні для прийнятих і відданих електронів.

image124


Обчислюємо додаткові множники до кожного рівняння:

image125

Ці коефіцієнти переносимо в рівняння реакції:

2H2O + 2Na  2NaOH + H2

Завдання 3. Учні аналогічно під керівництвом учителя розставляють коефіцієнти в рівняннях реакції:

а) Fe2O3 + H2                              

б) Zn + H3PO4


IV. Самостійна робота

Завдання 4. Складіть алгоритм дій для розміщення коефіцієнтів у окисно-відновних реакціях.

Завдання 5. Розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій, укажіть окисники й відновники в окисно-відновних реакціях:

image126


V. Домашнє завдання

Розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій, укажіть окисники й відновники в окисно-відновних реакціях:

image127

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити