УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 1

РОЗЧИНИ

 

Урок 3

Тема уроку. Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини

 

Цілі уроку: розвивати знання учнів про розчини; формувати уявлення учнів про розчини як багатокомпонентні системи; ознайомити з класифікацією розчинів; показати значення розчинів у природі й життєдіяльності людини.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форми роботи: евристична бесіда, самостійна робота зі схемою, групова робота.

Обладнання: схема класифікації дисперсних систем, приклади дисперсних систем.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу


ІІ. Мотивація навчальної діяльності

(На дошці записано тему уроку.)

Розчини добре знайомі кожній людині.

✵ Що ж таке, на вашу думку, розчини?

✵ Наведіть приклади розчинів, які ми використовуємо в побуті.

✵ Наведіть приклади розчинів, які існують у природі.

✵ Наведіть приклади розчинів, які використовуються в промисловості.

(Деякі відповіді учнів записуємо на дошці в три стовпчики, за необхідності доповнюємо й коментуємо.)

✵ Чи можна стверджувати, що розчини бувають лише рідкими?

✵ Наведіть приклади газоподібних розчинів.

✵ Згадайте, що вам відомо про розчини з курсу природознавства, біології, фізики, хімії.

✵ Скільки компонентів може входити до складу розчину?

✵ Чим розчин відрізняється від суміші?

✵ Чим розчин відрізняється від складної речовини?

✵ Що відбувається з речовинами в процесі утворення розчинів?

Щоб відповісти на ці питання, нам потрібно більш докладно вивчити суть процесу розчинення та явища, що супроводжують розчинення речовин.

Загалом можна стверджувати, що розчин — це суміш двох і більше компонентів, які рівномірно розподілені один в одному.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Щоб оцінити поширення розчинів у природі й життєдіяльності людини, розгляньмо схему класифікації розчинів за агрегатним станом і розмірами частинок.


 

Розглядаємо схему, характеризуємо дисперсні системи, наводимо приклади, демонструємо приклади дисперсних систем. Супроводжуємо розповідь демонстрацією наявних дисперсних систем, пропонуємо учням навести приклади з життя.


Гетерогенні системи

Грубо-дисперсні розчини — зависі, характеризуються тим, що частки речовини в розчині мають досить великі розміри, які можна розрізнити оком.

Суспензії — зависі, у яких частки твердої речовини рівномірно розподілені між молекулами рідини (кава, ліки, фарби).

Емульсії — зависі, у яких крапельки однієї рідини рівномірно розподілені між молекулами іншої рідини, якщо рідини нерозчинні одна в одній (молоко, олія у воді).

Аерозолі — зависі, у яких крапельки рідини рівномірно розподілені між молекулами газоподібної речовини (туман, лак для волосся, балон з отрутохімікатами).

Піни — зависі, у яких газоподібні речовини рівномірно розподілені в рідкій речовині (збиті вершки, мильна піна).

Пил — зависі, у яких частки твердої речовини рівномірно розподілені в газоподібній речовині (смог).

Колоїдні розчини — дисперсні системи, у яких розміри часток досить малі, не видимі неозброєним оком, але помітні з допомогою спеціальних приладів. (Розглядаємо в підручнику рисунок або демонструємо ефект Тіндаля на прикладі крохмалю.)

Особливістю гетерогенних дисперсних систем є те, що вони нестійкі та з часом розпадаються на компоненти.

Істинні розчини — однорідні системи, що складаються з молекул розчиненої речовини й розчинника.

Особливістю істинних розчинів є те, що неможливо розглянути їх окремі компоненти, системи стійкі та зберігаються протягом тривалого часу.


IV. Узагальнення й систематизація знань

Ми ознайомилися з класифікацією розчинів, навели чимало прикладів. Тепер пропонуємо об’єднатися в групи й заповнити схеми:

1. Значення розчинів у природі.

2. Значення розчинів у побуті та промисловості.

3. Значення розчинів у промисловості.

Групи учнів протягом 5-7 хвилин працюють з однією зі схем, після чого схеми вивішуються на дошці, обговорюються, за необхідності доповнюються.


V. Підбиття підсумків уроку

Пропонуємо учням назвати по одному новому поняттю, з яким вони ознайомилися сьогодні на уроці, і коротко його прокоментувати.


VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на питання до нього, виконати вправи.

Творче завдання: підготувати оповідання, есе, вірш про роль розчинів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити