УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 2

ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ


Урок 30

Тема уроку. Тематична робота з теми «Хімічні реакції»


Цілі уроку: узагальнити та скоригувати знання учнів з теми «Хімічні реакції»; з’ясувати рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова контрольна робота за варіантами.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Письмова контрольна робота

Учитель розподіляє варіанти, нагадує учням зміст завдань, час виконання, ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

✵ завдання 1-6 — тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань дають 3 бали;

✵ завдання 7-9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань — 9 балів;

✵ завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів (оцінюється в 3 бали).

Таким чином, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи — 40 хв.

Варіант І

1. Установіть відповідність.

A. Розклад

Б. Сполучення

B. Заміщення

Г. Обмін

2. Укажіть рівняння ендотермічних реакцій:

image132

3. Виберіть сполуку, в якій Нітроген проявляє лише окисні властивості:

а) NH3;

б) HNO3;

в) HNO2;

г) NО2.

4. Речовина, що приєднує електрони в окисно-відновній реакції, називається:

а) відновником;

б) ізотопом;

в) окисником;

г) приймачем.

5. Теплота, що виділяється або поглинається в процесі хімічної реакції, називається.

A. Розклад

Б. Сполучення

B. Заміщення

Г. Обмін

6. Дано систему:

H2 + Cl2  2HCl

Збільшення концентрації водню в системі:

а) змістить рівновагу вліво;

б) змістить рівновагу вправо;

в) не вплине на зсув рівноваги.

7. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник:

Ca + HNО3  Ca(NО3)2 + N2 + H2О

8. Обчисліть, у скільки разів збільшиться швидкість реакції внаслідок підвищення температури на 30 °С, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2.

9. Обчисліть середню швидкість реакції, якщо за 5 хвилин концентрація однієї з вихідних речовин змінилася з 0,068 до 0,064 моль/л.

10. Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що утвориться в результаті дії сульфатної кислоти на розчин калій карбонату масою 110 г з масовою часткою солі 25 %.


Варіант ІІ

1. Установіть відповідність.

A. Розклад

Б. Сполучення

B. Заміщення

Г. Обмін

2. Укажіть рівняння ендотермічної реакції:

image134

3. Виберіть сполуку, в якій Сульфур проявляє тільки відновні властивості:

а) Н2SО4;

б) SО3;

в) SО2;

г) Н2S.

4. До факторів, що прискорюють хімічну реакцію, належать:

а) підвищення температури;

б) зміна забарвлення;

в) подрібнення;

г) поява запаху.

5. Реакція, у результаті якої тепло виділяється, називається...

6. Дано систему:

3H2 + N2  2H3N

Зменшення тиску в системі:

а) змістить рівновагу вліво;

б) змістить рівновагу вправо;

в) не вплине на зсув рівноваги.

7. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник:

Mg + H2SО4  Mg2SО4 + S + H2О

8. Обчисліть, на скільки градусів потрібно підвищити температуру, щоб швидкість реакції зросла в чотири рази, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2.

9. Через 25 с після початку реакції концентрація однієї з вихідних речовин становила 0,5 моль/л, а через 50 с стала 0,1 моль/л. Обчисліть середню швидкість реакції.

10. Обчисліть масу осаду, що утвориться внаслідок дії достатньої кількості аргентум нітрату на 200 г розчину кальцій хлориду з масовою часткою 15 %.


Варіант ІІІ

1. Установіть відповідність.

A. Розклад

Б. Сполучення

B. Заміщення

Г. Обмін

2. Укажіть рівняння ендотермічної реакції:

image136

3. Виберіть сполуку, в якій Манган проявляє тільки окисні властивості:

а) KMnО4;

б) MnSО4;

в) MnО2;

г) K2MnО4.

4. Речовина, що прискорює хімічну реакцію, називається:

а) інгібітор;

б) каталізатор;

в) підсилювач;

г) реагент.

5. Реакція, у результаті якої тепло поглинається, називається...

6. Дано систему:

2SO2 + O2  2SO3

Підвищення тиску в системі:

а) змістить рівновагу вліво;

б) змістить рівновагу вправо;

в) не вплине на зсув рівноваги.

7. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник:

Cu + HNO3  Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

8. Обчисліть, у скільки разів збільшиться швидкість хімічної реакції внаслідок підвищення температури на 30 °С, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 3.

9. Обчисліть середню швидкість реакції, якщо початкова концентрація однієї з речовин становила 0,015 моль/л, а через 10 хвилин зменшилася до 0,025 моль/л.

10. Обчисліть масу розчину хлоридної кислоти з масовою часткою 20 %, необхідну для нейтралізації розчину кальцій гідроксиду масою 120 г з масовою часткою 10 %.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити