УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 3

НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ


Урок 42

Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями

 

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про ненасичені вуглеводні, їх хімічні властивості, застосування; показати взаємозв’язок між вуглеводнями.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.

Форми роботи: групова робота.

Обладнання: картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності

Заслуховування повідомлень учнів про використання полімерів, екологічні проблеми утилізації виробів з полімерних матеріалів.


III. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні

Для організації роботи на уроці учні об’єднуються в шість малих груп, причому кожні дві групи одержують однакові завдання з метою взаємоперевірки та взаємокоригування відповідей.

Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення:

Завдання 2. Для запропонованої речовини напишіть структурну формулу, структурні формули двох гомологів, двох ізомерів, положення кратного зв’язку, двох структурних ізомерів. Дайте назви всім речовинам за номенклатурою IUPAC.

а) 2-метил-2-пентен;

б) 3-метил-1-гексен;

в) 3,3-диметил-1-пентен.

Завдання 3. Розв’яжіть задачі.

а) Обчисліть об’єм кисню, що потрібен для спалювання суміші 5 л етину й 6 л пропану (н. у.).

б) Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що виділиться в результаті спалювання суміші 4 л етену і 3 л метану (н. у.).

в) Обчисліть об’єм водню, що приєднається до суміші 3 л етену й 5 л етину (н. у.).

Завдання 4. Напишіть реакцію полімеризації:

а) вінілхлориду C2H3Cl;

б) тетрафлуоретену C2F4;

в) пропену C3H6.

Виконані в групах завдання обговорюються в класі, за необхідності розглядаються біля дошки.


IV. Підбиття підсумків уроку

Підбиття підсумків роботи груп, оцінювання роботи учнів на уроці.


V. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання з теми «Вуглеводні».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити