УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 3

НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ


Урок 43

Тема уроку. Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми «Вуглеводні»


Цілі уроку: узагальнити та скоригувати знання учнів з теми «Вуглеводні»; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова самостійна робота за варіантами.

Обладнання: картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Письмова контрольна робота

Учитель розподіляє учнів за варіантами й нагадує їм зміст завдань, час виконання, ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

✵ завдання 1-6 — тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, загалом перші шість завдань — 3 бали;

✵ завдання 7-9 оцінюються по 2 бали кожне, загалом за дев’ять правильно виконаних завдань — 9 балів;

✵ завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи — 40 хв.


III. Домашнє завдання

Повторити матеріал про вуглеводні.

Варіант І

1. Загальна формула етиленових вуглеводнів — ...

2. Гібридизація — це явище змішування. з утворенням однакових...

3. Назвіть тип ізомерії, характерний для алкінів:

а) структурна;

б) положення кратного зв’язку;

в) просторова;

г) міжкласова.

4. Установіть відповідність.

A. 2-метилпропан

Б. Пропен

B. 1-хлор-1-бутен

Г. 3-метил-1-бутин

5. Реакція описується рівнянням:

Укажіть, який об’єм хлору приєднається до 5 л ацетилену:

а) 5 л;                                 

б) 10 л;

в) 2,5 л;                              

г) 22,4 л.

6. Метан застосовують:

а) як паливо;

б) як ліки;

в) для зварювання металів;

г) як сировину хімічного синтезу.

7. Напишіть два ізомери та два найближчі гомологи до речовини:

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідних для здійснення перетворень:

9. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, якщо масова частка Гідрогену в ньому становить 17,2 %, а відносна густина за азотом — 2,07.

10. Обчисліть об’єм етану, який можна одержати в результаті взаємодії 10 л етилену й 5 л водню (н. у.).


Варіант ІІ

1. Загальна формула гомологічного ряду алканів — ...

2. Гомологічний ряд — це послідовність речовин, що подібні за... та відрізняються...

3. Назвіть тип ізомерії, характерний для алкенів:

а) структурна;

б) положення кратного зв’язку;

в) просторова;

г) міжкласова.

4. Установіть відповідність.

A. 3-метил-1-бутин

Б. 2-хлор-2-метилпропан

B. 1-бутен

Г. 2,2-диметилпропан

5. Реакція описується рівнянням: С2Н4 + Н2  C2H6

Укажіть об’єм водню, необхідний для повного гідрування 7 л етилену за рівнянням:

а) 7 л;                               

б) 6 л;

в) 14 л;                             

г) 3,5 л.

6. Ацетилен застосовують:

а) як паливо;

б) як ліки;

в) для зварювання металів;

г) як сировину хімічного синтезу.

7. Напишіть два ізомери й два найближчі гомологи до речовини:

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідних для здійснення перетворень:

9. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, якщо масова частка Карбону в ньому становить 90 %, а відносна густина за гелієм дорівнює 30.

10. Обчисліть об’єм повітря, що знадобиться для спалювання суміші, яка складається з 5 л етилену й 7 л ацетилену (н. у.).


Варіант ІІІ

1. Загальна формула ацетиленових вуглеводнів — ...

2. Ізомерія — це явище існування речовин з однаковими. і різним...

3. Назвіть тип ізомерії, характерний для алканів:

а) структурний;

б) положення кратного зв’язку;

в) просторовий;

г) міжкласовий.

4. Установіть відповідність:

A. 1-хлор-2-метилбутан

Б. 1-бутен

B. 2-метилпропан

Г. 4-метил-2-бутин

5. Реакція описується рівнянням: CH4  C + 2H2

Укажіть об’єм водню, що виділиться в результаті термічного розкладу метану:

а) 22,4 л;

в) 12 л;

б) 6 л;

г) 24 л.

6. Етилен застосовують:

а) у медицині;

б) для зварювання металів;

в) як розчинник;

г) як сировину хімічного синтезу.

7. Напишіть два ізомери й два найближчі гомологи до речовини:

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідних для здійснення перетворень:

9. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, якщо масова частка Карбону в ньому становить 85,68 %, а відносна густина за вуглекислим газом дорівнює 1,27.

10. Обчисліть об’єм етилену, який можна одержати з 25 л ацетилену й 15 л водню (н. у.).






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити