УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 1

РОЗЧИНИ

 

Урок 5

Тема уроку. Розчинність, її залежність від різних факторів. Насичені й ненасичені розчини


Цілі уроку: розвивати знання учнів про розчини на прикладі поняття «розчинність»; формувати вміння розв’язувати розрахункові задачі з використанням поняття «розчинність»; з’ясувати фактори, що впливають на розчинність речовин; ознайомити учнів із класифікацією розчинів за розчинністю речовин.

Тип уроку: засвоєння вмінь і навичок.

Форми роботи: фронтальна бесіда, виконання вправ.

Обладнання: таблиця розчинності, схеми залежності розчинності деяких речовин від температури й тиску.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда

1. Що таке істинний розчин?

2. чому вода є універсальним розчинником?

3. Назвіть інші відомі вам розчинники.

4. чи можна стверджувати, що речовини, які добре розчиняються у воді, будуть добре розчинятися в спирті?

5. Який зв’язок називають водневим?

6. З яких компонентів складається розчин?

7. Що означають поняття «малорозчинна речовина», «практично нерозчинна речовина»?

8. Назвіть відомі вам речовини, які практично не розчиняються у воді.


III. Вивчення нового матеріалу

Справді, не всі речовини однаково розчиняються у воді. Проведемо експеримент: візьмемо дві склянки по 20 мл води й додаватимемо в них порціями однакову кількість: у першу — цукру, у другу — питної соди. Зверніть увагу, після скількох порцій яка з цих речовин перестане розчинятися, а яку ще можна додавати й вона продовжує розчинятися?

Кількісно здатність розчинятися у воді визначається фізичною величиною — розчинністю.

Розчинність — це фізична величина, що показує, яку масу певної речовини можна розчинити в 1 л розчинника за певних температури й тиску.

Після нашого досліду дайте відповідь на питання:

— Як впливає температура на розчинність речовин?

Для більшості речовин розчинність збільшується з підвищенням температури, тобто температура є одним із факторів, які впливають на розчинність.

— Які ще фактори впливають на розчинність?

Природа розчинника й розчиненої речовини. Наприклад, бензин, не розчинний у воді, добре розчиняється в спирті.

Для газоподібних речовин значний вплив на розчинність має тиск. Наприклад: газована вода в пляшці.

Для різних речовин було експериментально розраховано й побудовано залежності розчинності від температури й тиску. Розглянемо в підручнику або на плакаті графіки залежності.

З рисунків видно, що за однієї і тієї ж температури у воді може розчинятися різна кількість різних речовин. Для деяких розчинність значною мірою змінюється з підвищенням температури, а для інших (наприклад, NaCl) змінюється несуттєво.

Розчин, у якому певна речовина за певних температури й тиску більше не розчиняється, називається насиченим.

Розчин, у якому вміст розчиненої речовини менший за розчинність за певної температури, називається ненасиченим.

— Як можна з насиченого розчину зробити ненасичений? (Нагріти, додати розчинник)

— А чи можна з ненасиченого розчину зробити насичений? (Остудити, додати розчинної речовини, випарити розчинник)

У результаті повільного охолодження насиченого розчину можна одержати пересичений розчин.

Такі розчини використовують для вирощування кристалів. Це дуже нестійкі системи, за найменшого впливу надлишок речовини випадає в осад.

Ненасичені розчини умовно поділяють на концентровані — з високим умістом розчиненої речовини, і розведені — з низьким умістом розчиненої речовини.


IV. Керована практика (тренувальні вправи)

Задача 1

У 620 г розчину, насиченого за 20 °С, міститься 120 г калій нітрату. Обчисліть розчинність цієї солі за температури 20 °С.

Розв’язання

1. Обчислимо масу розчинника.

620 - 120 = 500 (г).

2. Приймаємо густину розчину за 1 г/мл. Отже, об’єм розчину дорівнює 0,5 л.

У 0,5 л розчинника міститься 120 г KNO3

В 1 л розчинника міститься х г KNO3

х = 120 г/0,5 л = 240 г/л.

Відповідь: за 20 °С розчинність калій нітрату дорівнює 240 г/л.

 

Задача 2

Обчисліть масу калій сульфату, що виділиться зі 100 г розчину, насиченого за 100 °С, якщо остудити цей розчин до 0 °С. (Розчинність калій сульфату за 100 °С дорівнює 154 г/л, за 0 °С — 68,5 г/л.)

Розв’язання

У 100 г розчину міститься:

15,4 г K2SO4 за 100 °С

6,85 г K2SO4 за 0 °С

Δm (K2SO4) = 15,4 - 6,85 = 8,55 (г) K2SO4.

 

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Творче завдання. З допомогою графіка залежності обчисліть, яку масу NaCl, NaNO3, Na2SO4 слід узяти для приготування 100 г розчину, насиченого за температури 100 °С. До якої температури необхідно остудити розчин NaNO3, щоб половина солі випала в осад?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити