УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 3

НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ


Урок 55

Тема уроку. Тематична робота з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

 

Цілі уроку: узагальнити та скоригувати знання учнів з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»; з’ясувати рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова самостійна робота за варіантами.

Обладнання: картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Письмова контрольна робота

Учитель розподіляє учнів за варіантами й нагадує зміст завдань, час виконання, ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

✵ завдання 1-6 — тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань — 3 бали;

✵ завдання 7-9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань учні отримують 9 балів;

✵ завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи — 40 хв.


III. Домашнє завдання

Повторити матеріал підручника про оксигеновмісні органічні речовини.

Варіант І

1. Якісною реакцією на гліцерин є взаємодія з...

2. Укажіть, яка з хімічних реакцій є реакцією етерифікації:

а) взаємодія між спиртом і карбоновою кислотою;

б) взаємодія між двома спиртами;

в) окиснення спиртів.

3. У природі існують жири:

а) лише рослинного походження;

б) лише тваринного походження;

в) рослинного і тваринного походження.

4. Установіть відповідність.

A. Спирт

Б. Кислота

B. Вуглевод

Г. Естер

5. Реакція розкладу вуглеводів під дією води називається...

6. Укажіть, із залишків якого мономера складаються макромолекули целюлози:

а) α-глюкози;

б) β-глюкози;

в) фруктози.

7. Напишіть у молекулярній та іонній формах реакції взаємодії між речовинами:

а) оцтовою кислотою й кальцієм;

б) оцтовою кислотою й калій карбонатом.

8. Напишіть рівняння гідролізу:

а) тристеарину;

б) сахарози.

9. Обчисліть масу кислоти й спирту, які утворюються в результаті гідролізу 125 г пентилового естеру метанової кислоти.

10. Обчисліть масу етанолу, який можна одержати зі 100 кг крохмалю, якщо втрати у виробництві становлять 15 %.


Варіант ІІ

1. Якісною реакцією на крохмаль є взаємодія з...

2. Укажіть, чим пояснюється відсутність газоподібних речовин у гомологічному ряду насичених одноатомних спиртів:

а) наявністю міжмолекулярного водневого зв’язку;

б) наявністю ковалентного зв’язку;

в) високою відносною молекулярною масою.

3. Жирами називаються:

а) естери вищих карбонових кислот і етанолу;

б) естери вищих карбонових кислот і гліцерину;

в) естери низькомолекулярних карбонових кислот і гліцерину.

4. Установіть відповідність.

A. Спирт

Б. Кислота

B. Вуглевод

Г. Естер

5. Природні полімери целюлози й крохмалю належать до класу...

6. Укажіть, у результаті якої реакції утворюються макромолекули крохмалю:

а) полімеризації;

б) окиснення;

в) поліконденсації.

7. Напишіть у молекулярній та іонній формах реакції взаємодії між речовинами:

а) оцтовою кислотою й кальцій оксидом;

б) оцтовою кислотою й калій гідроксидом.

8. Напишіть рівняння гідролізу:

а) триолеїну;

б) целюлози.

9. Обчисліть масу метанової кислоти й етанолу для приготування ромової есенції масою 240 г.

10. Обчисліть масу крохмалю, яку можна одержати з карбон(IV) оксиду об’ємом 202 м3 у процесі фотосинтезу.


Варіант ІІІ

1. Якісною реакцією на глюкозу є взаємодія з...

2. Укажіть властивості етанолу, що спричиняють його застосування у фармацевтичній промисловості:

а) чудовий розчинник і антисептик;

б) має слабку наркотичну дію;

в) добре розчиняється у воді.

3. жири як естери вступають у реакцію:

а) дегідратації;

б) гідрування;

в) гідролізу.

4. Установіть відповідність.

A. Спирт

Б. Кислота

B. Естер

Г. Вуглевод

5. У побуті сахарозу називають...

6. Укажіть, у результаті якого процесу в природі утворюються целюлоза і крохмаль:

а) полімеризація моносахаридів;

б) гідроліз;

в) фотосинтез.

7. Напишіть у молекулярній та іонній формах реакції взаємодії між речовинами:

а) оцтовою кислотою й магнієм;

б) оцтовою кислотою й натрій гідроксидом.

8. Напишіть рівняння гідролізу:

а) трипальмітину;

б) крохмалю.

9. Обчисліть масу естеру, що утвориться в результаті взаємодії 22 г пропанової кислоти й11,5 г етанолу.

10. Обчисліть масу целюлози, що утвориться в результаті реакції фотосинтезу, якщо при цьому виділилося 403,2 м3 кисню.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити