УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 3

НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ


Урок 56

Тема уроку. Амінооцтова кислота. її будова і властивості


Цілі уроку: формувати знання учнів про нітрогеновмісні сполуки; показати склад і будову на прикладі амінооцтової кислоти; ознайомити учнів з молекулярною та структурною формулами амінооцтової кислоти — біфункціональною сполукою, що містить аміно- й карбоксильну функціональні групи, її амфотерними властивостями; показати поширення амінокислот у природі, їх біологічну роль, застосування.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми роботи: розповідь учителя, фронтальна робота.

Обладнання: таблиця амінокислот.

Демонстрація 16. Зразки амінокислот.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Мотивація навчальної діяльності

Нітроген міститься в органічних сполуках:

✵ у структурі карбонового ланцюга;

✵ у складі функціональної нітрогрупи -NO2 (залишок нітратної кислоти HNO3);

✵ у складі функціональної аміногрупи -NH2 (залишок молекули амоніаку NH3).

Наведіть приклади відомих вам нітрогеновмісних органічних речовин.

Речовини, що містять одну або кілька аміногруп, відомі вам з біології, називаються амінокислотами.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Амінокислоти

Розповідь учителя

Амінокислоти — це нітрогеновмісні органічні речовини, у молекулах яких містяться аміногрупа -NH2 і карбоксильна група -COOH, з’єднані з вуглеводневим радикалом.

Загальна формула амінокислот — H2N - R - COOH.

За систематичною номенклатурою назви амінокислот утворюються з назв відповідних кислот шляхом додавання префікса аміно- й зазначенням місця розташування аміногрупи відносно карбоксильної групи.

Наприклад:

Часто використовується також інший спосіб складання назв амінокислот, відповідно до якого до тривіальної назви карбонової кислоти додається префікс аміно- із зазначенням положення аміногрупи літерою грецького алфавіту. Наприклад:

Для α-амінокислот R-CH(NH2)COOH, які відіграють винятково важливу роль у процесах життєдіяльності тварин і рослин, застосовуються тривіальні назви.

 

Деякі найважливіші а-амінокислоти


Формула

Назва

Позначення

Н2N - СН2 - СООН

Гліцин

Gly (Глі)

СН3 - СН(NH2)- СООН

Аланін

Ala (Ала)

C6H5CH2 - CH (nh2 ) - COOH

Фенілаланін

Phe (Фен)

(CH3) CH - CH(NH2 ) - COOH

Валін

Val (Вал)

(CH3)2CH - CH2 - CH(NH2 ) - COOH

Лейцин

Leu(Лей)

HOCH2 - CH(NH2 ) - COOH

Серин

Ser (Сер)

H2N - CO - CH2 - CH(NH2) - COOH

Аспарагін

Asn (Асн)


Якщо в молекулі амінокислоти містяться дві аміногрупи, то в її назві використовується префікс діаміно-, три групи NH2 — триаміно- і т. д.

Наприклад:

Наявність двох або трьох карбоксильних груп позначається в назві суфіксом -діова або -тріова кислота:

Найпростіший представник класу амінокислот має формулу H2N - CH2 - COOH — аміноетанова (або амінооцтова) кислота — перший член гомологічного ряду одноосновних насичених амінокислот.

 

Демонстрація 16. Зразки амінокислот

Розглядаємо зразки амінокислот і таблицю з формулами й назвами амінокислот, робимо висновок про фізичні властивості амінокислот.

За фізичними властивостями амінокилоти — білі кристалічні речовини, добре розчинні у воді, багато які з них мають солодкий смак.

Амінокислоти дуже поширені в природі. Це цеглинки, з яких побудовані всі рослинні й тваринні білки.

2. Хімічні властивості амінооцтової кислоти

Особливості хімічних властивостей зумовлені одночасною наявністю в молекулах двох функціональних груп: основної H2N- і кислотної COOH, тому амінокислоти за хімічними властивостями — амфотерні органічні сполуки.

Як діятимуть амінокислоти на індикатори? (Не реагуватимуть) Які хімічні властивості проявлятимуть амінокислоти? (Усі властиві карбоновим кислотам)

Завдання. Запишіть рівняння взаємодії амінооцтової кислоти з магнієм, кальцій оксидом, натрій гідроксидом, натрій карбонатом.

Амінокислоти за кислотними властивостями сильніші за карбонові кислоти.

Як основи амінокислоти взаємодіють із кислотами (реакція приєднання):

Важлива властивість амінокислот — здатність взаємодіяти одна з одною завдяки наявності двох функціональних груп.

Міжмолекулярна взаємодія а-амінокислот приводить до утворення пептидів. У результаті взаємодії двох а-амінокислот утворюється дипептид.

Міжмолекулярна реакція за участі трьох α-амінокислот приводить до утворення трипептиду і т. д.

Фрагменти молекул амінокислот, що утворюють пептидний ланцюг, називаються амінокислотними залишками, а зв’язок CO - NH — пептидним зв’язком.

Найважливіші природні полімери — білки — належать до поліпептидів, тобто являють собою продукт поліконденсації а-амінокислот.

3. Одержання амінокислот

✵ Гідроліз білків.

✵ Дія амоніаку на галогенозаміщені карбонові кислоти:

ClCH2 - COOH + 2H3N  H2N - CH2 - COOH + NH4Cl


IV. Первинне застосування одержаних знань

(керована практика)

Завдання 1. Запишіть рівняння одержання трипептиду амінооцтової кислоти.

Завдання 2. Запишіть рівняння одержання дипептиду з гліцину й валіну.


V. Підбиття підсумків уроку

Підбиваємо підсумки уроку, оцінюємо роботу учнів на уроці.


VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Творче завдання. Запропонуйте перетворення, з допомогою яких можна одержати амінооцтову кислоту з метану.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити