УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 3

НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ


Урок 60

Тема уроку. Значення продуктів органічної хімії


Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про органічні сполуки; формувати уявлення учнів про значення органічної хімії в життєдіяльності людини.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.

Форми роботи: фронтальна, групова, самостійна робота.

Обладнання: картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Перевірка домашнього завдання.

Актуалізація опорних знань

1. Заслуховування повідомлень учнів про синтетичні та штучні органічні сполуки, їх застосування і значення

2. Коротке узагальнення вчителя про значення органічної хімії та продуктів органічного синтезу

3. Фронтальне опитування

✵ Чим відрізняються фізичні властивості речовин, що належать до одного гомологічного ряду? Наведіть приклади.

✵ Які речовини утворюються в результаті гідролізу в організмі людини: а) жири; б) вуглеводи; в) білки? Куди надходять продукти гідролізу й для чого використовуються?

✵ Подумайте й обґрунтуйте екологічну доцільність і небезпеку використання синтетичних і штучних органічних речовин.


ІІІ. Виконання тренувальних вправ

1. Групова робота

Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій за схемою на прикладі конкретної сполуки:

Алкани  галогенозаміщений алкан  спирт  карбонова кислота  галогенозаміщена карбонова кислота  амінокислота  дипептид

Розглядаємо запропоновані учнями неповторювані схеми, підтверджені рівняннями реакцій.

2. Самостійна робота

Завдання 2

✵ Запишіть по одній формулі сполук із класу алканів, алкенів і алкінів.

✵ Запишіть рівняння горіння цих речовин.

✵ Обчисліть об’єм повітря, що знадобиться для спалювання цієї суміші. Об’єм і співвідношення компонентів суміші наведено в таблиці.


Варіант

Об’єм суміші, л (н. у.)

Співвідношення об’ємів компонентів суміші

алкан

алкен

алкін

1

20

1

2

2

2

30

2

2

2

3

25

2

1

2

4

50

3

1

1

5

40

1

2

1

6

35

3

3

1

7

28

2

3

2

8

40

4

1

1


Завдання 3. Яку масу спирту можна одержати в результаті переробки відповідного вуглеводу?


Варіант

Вихідна речовина

Маса речовини

Масова частка виходу продукту реакції, %

1

Крохмаль

300 кг

72

2

Сахароза

12 кг

80

3

Глюкоза

280 кг

95

4

Целюлоза

200 кг

64

5

Крохмаль

180 кг

68

6

Целюлоза

240 кг

56

7

Глюкоза

340 кг

96

8

Сахароза

520 кг

90


Завдання 4. Використовуючи таблицю амінокислот, запишіть формулу трипептиду, утвореного нижченаведеними амінокислотами. Обчисліть молекулярну масу трипептиду.


Варіант

Амінокислота 1

Амінокислота 2

Амінокислота 3

Молярна маса трипептиду

1

Гліцин

Серин

Аланін

 

2

Цистеїн

Аланін

Цистеїн

 

3

Аланін

Аланін

Глутамін

 

4

Лізин

Гліцин

Гліцин

 

5

Гліцин

Аланін

Аланін

 

6

Серин

Гліцин

Гліцин

 

7

Глутамін

Аланін

Гліцин

 

8

Серин

Цистеїн

Аланін

 


Завдання 5. Обчисліть масу кожної амінокислоти, що утвориться в результаті повного гідролізу 100 г такого трипептиду.


IV. Підбиття підсумків уроку

Учитель оцінює роботу учнів на уроці.


V. Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал, підготуватися до тематичного оцінювання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити