УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 3

НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ


Урок 60

Тема уроку. Значення продуктів органічної хімії


Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про органічні сполуки; формувати уявлення учнів про значення органічної хімії в життєдіяльності людини.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.

Форми роботи: фронтальна, групова, самостійна робота.

Обладнання: картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Перевірка домашнього завдання.

Актуалізація опорних знань

1. Заслуховування повідомлень учнів про синтетичні та штучні органічні сполуки, їх застосування і значення

2. Коротке узагальнення вчителя про значення органічної хімії та продуктів органічного синтезу

3. Фронтальне опитування

✵ Чим відрізняються фізичні властивості речовин, що належать до одного гомологічного ряду? Наведіть приклади.

✵ Які речовини утворюються в результаті гідролізу в організмі людини: а) жири; б) вуглеводи; в) білки? Куди надходять продукти гідролізу й для чого використовуються?

✵ Подумайте й обґрунтуйте екологічну доцільність і небезпеку використання синтетичних і штучних органічних речовин.


ІІІ. Виконання тренувальних вправ

1. Групова робота

Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій за схемою на прикладі конкретної сполуки:

Алкани  галогенозаміщений алкан  спирт  карбонова кислота  галогенозаміщена карбонова кислота  амінокислота  дипептид

Розглядаємо запропоновані учнями неповторювані схеми, підтверджені рівняннями реакцій.

2. Самостійна робота

Завдання 2

✵ Запишіть по одній формулі сполук із класу алканів, алкенів і алкінів.

✵ Запишіть рівняння горіння цих речовин.

✵ Обчисліть об’єм повітря, що знадобиться для спалювання цієї суміші. Об’єм і співвідношення компонентів суміші наведено в таблиці.


Варіант

Об’єм суміші, л (н. у.)

Співвідношення об’ємів компонентів суміші

алкан

алкен

алкін

1

20

1

2

2

2

30

2

2

2

3

25

2

1

2

4

50

3

1

1

5

40

1

2

1

6

35

3

3

1

7

28

2

3

2

8

40

4

1

1


Завдання 3. Яку масу спирту можна одержати в результаті переробки відповідного вуглеводу?


Варіант

Вихідна речовина

Маса речовини

Масова частка виходу продукту реакції, %

1

Крохмаль

300 кг

72

2

Сахароза

12 кг

80

3

Глюкоза

280 кг

95

4

Целюлоза

200 кг

64

5

Крохмаль

180 кг

68

6

Целюлоза

240 кг

56

7

Глюкоза

340 кг

96

8

Сахароза

520 кг

90


Завдання 4. Використовуючи таблицю амінокислот, запишіть формулу трипептиду, утвореного нижченаведеними амінокислотами. Обчисліть молекулярну масу трипептиду.


Варіант

Амінокислота 1

Амінокислота 2

Амінокислота 3

Молярна маса трипептиду

1

Гліцин

Серин

Аланін

 

2

Цистеїн

Аланін

Цистеїн

 

3

Аланін

Аланін

Глутамін

 

4

Лізин

Гліцин

Гліцин

 

5

Гліцин

Аланін

Аланін

 

6

Серин

Гліцин

Гліцин

 

7

Глутамін

Аланін

Гліцин

 

8

Серин

Цистеїн

Аланін

 


Завдання 5. Обчисліть масу кожної амінокислоти, що утвориться в результаті повного гідролізу 100 г такого трипептиду.


IV. Підбиття підсумків уроку

Учитель оцінює роботу учнів на уроці.


V. Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал, підготуватися до тематичного оцінювання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити