УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 1

РОЗЧИНИ

 

Урок 7

Тема уроку. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів


Цілі уроку: ознайомити учнів зі способами вираження складу розчинів, поняттями «масова частка розчиненої речовини», «концентрація»; формувати навички використання цих понять для обчислень і приготування розчинів.

Тип уроку: формування нових знань, умінь і навичок.

Форми роботи: фронтальна бесіда, розв’язання задач.

Обладнання: таблиця розчинності, таблиці із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Перевірка домашнього завдання.

Мотивація навчальної діяльності

Фронтальна бесіда

✵ Чим відрізняється розчин від механічної суміші?

✵ Чим відрізняється розчин від хімічної сполуки?

✵ Чи є склад розчину постійним?

✵ Які розчини називаються насиченими?

✵ Які розчини називаються ненасиченими?

✵ Які розчини називаються концентрованими?

✵ Які розчини називаються розведеними?

✵ Запропонуйте способи перетворення насиченого розчину на ненасичений.

✵ Запропонуйте способи перетворення ненасиченого розчину на насичений.

✵ Що станеться, якщо помістити кристалик твердої речовини в ненасичений розчин?

✵ Що станеться, якщо помістити кристалик твердої речовини в насичений розчин?

✵ Що станеться, якщо помістити кристалик твердої речовини в пересичений розчин?

✵ Скільки кристалізаційної води міститься в 1 кг мідного купоросу CuSO4 · 7H2O?

Розв’язання

image26

✵ Як приготувати розчин?

✵ Як визначити склад розчину?


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Способи вираження складу розчинів

Склад розчину кількісно виражається концентрацією, співвідношенням кількості розчиненої речовини й розчинника.

Найчастіше використовується масова частка розчиненої речовини (відсоткова концентрація), яку можна обчислити за формулою:

image27

де m(речовини) — маса розчиненої речовини, г;

m(розчину) = m(речовини) + m(розчинника) — маса розчину, г.

Використовуючи цю формулу, можна обчислити масу речовини й розчину:

image28

Масова частка розчиненої речовини — безрозмірна величина, виражається в частках від одиниці або відсотках.

 

IV. Керована практика (виконання тренувальних вправ)

Задача 1

Обчисліть масову частку розчиненої речовини в розчині, одержаному в результаті змішування 20 г цукру і 130 г води.

image25

Відповідь: 13,3 %.

 

Задача 2

(Самостійно за варіантами заповнюємо таблицю для самоперевірки.)

Обчисліть масову частку речовини в розчині, одержаному в результаті змішування:

 

Варіант

m(реч.), г

m(води), г

m(розч.), г

ω, %

1

30

170

 

 

2

50

100

 

 

3

5

95

 

 

4

100

100

 

 

5

70

130

 

 

6

25

175

 

 

 

Задача 3

Обчисліть, яку масу натрій хлориду й води необхідно взяти для приготування 200 г розчину з масовою часткою розчиненої речовини 10 %.

Відповідь: 20 г NaCl, 180 г H2O.

 

Задача 4

(Самостійно за варіантами)

 

Варіант

m(реч.), г

m(води), г

m(розч.), г

ω, %

1

 

 

120

5

2

 

 

200

12

3

 

 

300

7

4

 

 

150

15

5

 

 

400

25

6

 

 

200

18

 

V. Самостійна робота за варіантами

 

Варіант І

Варіант ІІ

Задача 1

Обчисліть масову частку розчиненої речовини, якщо для приготування розчину взяли

20 г калій нітрату і 140 г води.

70 г сульфатної кислоти та 110 г води.

Задача 2

Обчисліть масу солі й води, необхідні для приготування розчину

масою 400 г з масовою часткою розчиненої речовини — 15 %.

масою 500 г з масовою часткою роз чиненої речовини — 17 %.

 

VI. Підбиття підсумків уроку

Учитель підбиває підсумки уроку, оцінює роботу учнів, проводить обговорення результатів самостійної роботи.

 

VII. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, заповнити таблицю:

 

Речовина

m(реч.), г

m(води), г

m(розч.), г

ω, %

K2SO4

75

 

 

15

NaNO3

20

70

 

 

NaOH

50

 

200

 

H2SO4

 

70

 

98

 


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити