УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 1

РОЗЧИНИ

 

Урок 8

Тема уроку. Обчислення масової частки й маси речовини в розчині

 

Цілі уроку: закріпити знання про масову частку розчиненої речовини; формувати навички й уміння обчислювати масову частку розчиненої речовини, застосовувати ці знання для обчислення маси розчиненої речовини, приготування розчинів із заданою масовою часткою розчиненої речовини.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: розв’язання задач, індивідуальна і групова робота.

Обладнання: таблиця розчинності, картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Перевірка домашнього завдання.

Актуалізація опорних знань

Перевіряємо таблицю, звіряємо відповіді, записуємо на дошці формули для обчислення.


III. Формування вмінь. Творче застосування знань, умінь і навичок

Задача 1

До розчину натрій сульфату масою 250 г з масовою часткою солі 15 % додали 50 г води. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в новому розчині.

Дано:

m1(розч.) = 250 г

m(H2O) = 50 г

ω1 = 15 %

ω2 - ?

Розв’язання

Розчин

m(реч.)

m(розч.)

ω, %

1

250 · 0,15 = 37,5

250

15

2

37,5

300

12,5

 

Задача 2

У розчині купрум(ІІ) сульфату масою 125 г з масовою часткою 20 % додатково розчинили 10 г купрум(ІІ) сульфату.

Розчин

ω, %

m(реч.)

m(розч.)

1

20

125 · 0,2 = 25

125

2

26

35

135

 

Задача 3

Обчисліть масову частку розчину, одержаного в результаті зливання 25 г розчину сульфатної кислоти з масовою часткою 70 % і 40 г розчину сульфатної кислоти з масовою часткою 20 %.

Розв’язання

Спосіб 1

Розчин

ω, %

m(реч.)

m(розч.)

1

70

70 · 0,25 = 17,5

25

2

20

45 · 0,2 = 9

45

3

37,8

26,5

70

 

Спосіб 2

Відповідь: 37,5 %.

 

Задача 4

Обчисліть масову частку речовини в розчині, одержаному в результаті змішування 40 г розчину натрій хлориду з масовою часткою 15 % і 160 г розчину з масовою часткою речовини 20 %.

Розчин

ω, %

m(реч.)

m(розч.)

1

15

40 · 0,15 = 6 г

40 г

2

20

160 · 0,2 = 32 г

160 г

3

19

38 г

200 г

Відповідь: 19 %.

 

Задача 5

У хімічних розрахунках широко використовується молярна концентрація — кількість розчиненої речовини в 1 л розчину.

Обчисліть молярну концентрацію розчину сульфатної кислоти масою 225 г (ρ = 1,5 г/мл) з масовою часткою 52 %.

image32

Відповідь: 8 моль/л.

 

Задача 6*

Молярна концентрація розчину натрій гідроксиду — 5 моль/л (ρ = 1,2 г/мл). Обчисліть масову частку речовини в розчині.

Розв’язання

1) m(NaOH) = 5 · 40 г/моль = 200 г.

2) m(розч.)= 1000/1,2 = 833 (г).

image33

Відповідь: 24 %.

 

IV. Самостійна робота з картками

Обчисліть масу солі й води для приготування розчину масою:

варіант І — 700 г з масовою часткою 17 %;

варіант ІІ — 400 г з масовою часткою 24 %;

варіант ІІІ — 600 г з масовою часткою 21 %.

 

V. Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок

 

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Творче завдання. Скласти завдання на розведення або змішування розчинів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити