УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

ВСТУП

Урок 1. Тема уроку. Основні класи неорганічних сполук

Урок 2. Тема уроку. Періодичний закон, періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Хімічний зв'язок, будова речовини

Урок 3. Тема уроку. Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини


Тема 1. РОЗЧИНИ

Урок 4. Тема уроку. Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок

Урок 5. Тема уроку. Розчинність, її залежність від різних факторів. Насичені й ненасичені розчини

Урок 6. Тема уроку. Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин

Урок 7. Тема уроку. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів

Урок 8. Тема уроку. Обчислення масової частки й маси речовини в розчині

Урок 9. Тема уроку. Приготування розчинів

Урок 10. Тема уроку. Практична робота № 1. Приготування розчину солі із заданою масовою часткою розчиненої речовини

Урок 11. Тема уроку. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти

Урок 12. Тема уроку. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

Урок 13. Тема уроку. Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти

Урок 14. Тема уроку. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання

Урок 15. Тема уроку. Іонні рівняння. Складання іонних рівнянь

Урок 16. Тема уроку. Практична робота № 2. Реакції іонного обміну в розчинах електролітів

Урок 17. Тема уроку. Іонні рівняння

Урок 18. Тема уроку. Практична робота № 3. Розв’язання експериментальних задач

Урок 19. Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань з теми «Розчини»

Урок 20. Тема уроку. Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми «Розчини»


Тема 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

Урок 21. Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками

Урок 22. Тема уроку. Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну

Урок 23. Тема уроку. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних факторів

Урок 24. Тема уроку. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння

Урок 25. Тема уроку. Оборотні й необоротні реакції. Хімічна рівновага

Урок 26. Тема уроку. Процеси окиснення, відновлення. Окисники, відновники

Урок 27. Тема уроку. Окисно-відновні реакції, їх значення

Урок 28. Тема уроку. Складання найпростіших окисно-відновних реакцій, підбір коефіцієнтів

Урок 29. Тема уроку. Хімічні реакції

Урок 30. Тема уроку. Тематична робота з теми «Хімічні реакції»


Тема 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Урок 31. Тема уроку. Загальні й відмітні ознаки органічних і неорганічних сполук

Урок 32. Тема уроку. Особливості будови атома Карбону в основному та збудженому станах. Утворення ковалентного зв’язку між атомами Карбону. Структурні формули органічних речовин

Урок 33. Тема уроку. Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення в природі

Урок 34. Тема уроку. Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули. Значення моделювання в хімії. Фізичні властивості гомологів метану

Урок 35. Тема уроку. Етилен і ацетилен. Молекулярні та структурні формули, фізичні властивості

Урок 36. Тема уроку. Хімічні властивості алканів

Урок 37. Тема уроку. Хімічні властивості алкенів і алкінів

Урок 38. Тема уроку. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях. Обчислення об’ємних співвідношень газів за хімічними рівняннями

Урок 39. Тема уроку. Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Використання поліетилену

Урок 40. Тема уроку. Використання вуглеводнів

Урок 41. Тема уроку. Бензен як представник ароматичних вуглеводнів

Урок 42. Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями

Урок 43. Тема уроку. Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми «Вуглеводні»

Урок 44. Тема уроку. Метанол, етанол, гліцерин

Урок 45. Тема уроку. Хімічні властивості спиртів. Використання спиртів. Отруйність спиртів, їх шкідливий вплив на організм людини

Урок 46. Тема уроку. Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти

Урок 47. Тема уроку. Хімічні властивості оцтової кислоти

Урок 48. Тема уроку. Практична робота № 4. Властивості оцтової кислоти

Урок 49. Тема уроку. Поняття про вищі карбонові кислоти

Урок 50. Тема уроку. Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів

Урок 51. Тема уроку. Вуглеводи. Глюкоза й сахароза. Будова, властивості, застосування

Урок 52. Тема уроку. Крохмаль і целюлоза. Полімерна будова, властивості, застосування

Урок 53. Тема уроку. Використання вуглеводів, їх біологічна роль. Загальна схема виробництва цукру

Урок 54. Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозв’язок між класами органічних сполук

Урок 55. Тема уроку. Тематична робота з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

Урок 56. Тема уроку. Амінооцтова кислота. її будова і властивості

Урок 57. Тема уроку. Білки

Урок 58. Тема уроку. Нуклеїнові кислоти. Біологічна роль нуклеїнових кислот

Урок 59. Тема уроку. Природні й синтетичні органічні речовини

Урок 60. Тема уроку. Значення продуктів органічної хімії

Урок 61. Тема уроку. Тематична контрольна робота з теми «Органічні сполуки»


Тема 4. РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

Урок 62. Тема уроку. Місце хімії серед наук про природу. Роль хімічних знань у пізнанні природи

Урок 63. Тема уроку. Значення хімічних процесів у природі

Урок 64. Тема уроку. Роль хімії в житті суспільства

Урок 65. Тема уроку. Роль хімії в житті суспільства

Урок 66. Тема уроку. Підсумковий урок з теми «Роль хімії в житті суспільства». Оцінювання навчальних досягнень учнів. Залік

ЛІТЕРАТУРА


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити