Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

Урок 10. РІВНОПРАВНІСТЬ. ОХОРОНА І ЗАХИСТ ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і розуміння: знає зміст понять: людська гідність, свобода, гуманізм, права і свободи людини, гуманізм.

Вміння і навички: застосовує здобуті знання і сформовані уявлення в процесі розвитку своєї; моральності, вихованості, культури поведінки; веде аргументовану полеміку на відповідну тему; розуміє ключові проблеми реалізації державної політики щодо дотримання прав людини; створює короткі повідомлень на задану тему; використовує здобуті раніше знання; розпізнає порушення прав людини та знає, як протистояти їм.

Установки і цінності: висловлює повагу до людської гідності й дотримання прав людини, демократії, справедливості, рівноправності та верховенства права.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Перегляд відеоролика про права людини

Перегляд відеоролика «Історія прав людини» (https://www.youtube.com/watch?v=QP65Jshe2I4).

Метод «Відкритий мікрофон»

· Як в Україні забезпечено дотримання й захист прав та свобод людини?

Висновок. Права людини в сучасному світі — це проблема, яка перебуває в центрі практичної діяльності міжнародного співтовариства. Людство, що пережило бійню двох світових воєн, безліч кривавих локальних конфліктів і жорстокі диктатури, дійшло висновку, що не може бути миру і злагоди на Землі, не може бути організованого, цивілізованого життя без поваги до людини, її прав, свобод і потреб.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Виступи учнів

1. Учні, які отримали випереджальне завдання, виступають з презентаціями.

1) Що таке громадянські (особисті) права і свободи людини.

2) Право на життя — абсолютна цінність світової цивілізації.

3) Право на повагу честі і гідності людини.

4) Право на свободу та особисту недоторканість.

5) недоторканість приватного життя, житла.

6) Право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання.

7) Право на свободу думки і совісті.

2. Група учнів, яка отримала випереджальне завдання, доповідають про результати опитування щодо дотримання прав людини учнями та вчителями. Із даних опитування обирають найбільш типові.

Робота в групах

Учнів об’єднано в малі групи, учитель призначає модератора групи. Усі учні класу будуть представниками від різних класів в учнівській раді. Учитель — ведучий, який має надавати слово і спостерігати за часом виступів.

Учитель. Уявіть, що ви — члени учнівської ради, які мають прийняти відповідне рішення.

· Працюючи в групах, вивчити ситуації, наведені в анкетах учнів, і визначити, чи порушені в ній права людини, використовуючи знання, здобуті в ході уроку. Дайте відповіді на запитання.

1. Хто учасники ситуації?

2. Що нам відомо про цю ситуацію (що відбулося)?

3. Хто порушує права? Хто не виконує обов’язки?

4. Визначте, які конституційні права використовують або порушують учасники ситуації.

5. Які конституційні обов’язки виконують або не виконують учасники ситуації'? Виступи представників груп.

Формування поняття

Учитель. Гуманізм — складне і багатовимірне явище, тому в сучасній філософії не існує однозначного тлумачення цього поняття.

Гуманізм (від лат. humanus — «людський», «людяний») виникає як світське вільнодумство епохи Відродження. Основною проблемою виступають відносини між людьми. Людина доби Відродження — це насамперед унікальна індивідуальність, котрій властиві гордість і самоствердження, усвідомлення власної сили і таланту, різнобічні знання. Саме епоха Відродження дала світові чимало видатних індивідуальностей, які вирізнялися енциклопедичними знаннями, цілеспрямованістю.

Гуманізм — світогляд, у центрі якого перебуває ідея людини як вищої цінності. Гуманізм стверджує цінність людини як особистості, її право на свободу, щастя, розвиток, прояв своїх здібностей.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Складання асоціативного куща

· Скласти асоціації до поняття «права людини».

Висновок. Гідність і честь, безумовно, мають власну цінність, оскільки вони є похідними від природи самої людини. У сучасній моральній та політико-правовій свідомості гідність і честь людини визнано основоположними цінностями демократичного суспільства. Тому порушення гідності та честі викликали відповідне до уявлень людей різних часів адекватне суспільне реагування й завжди були і залишаються об’єктом захисту як з боку моралі, так і з боку права.

У наш час ми спостерігаємо зростання впливу ідей гуманізму в міжнародному житті та житті народів нашої країни. Усвідомлення цієї тенденції владою нашої країни дозволяє уникнути серйозних конфліктів між різними прошарками населення та націями, докладати максимум зусиль, щоб спрямувати відносини між людьми в цивілізоване русло.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підготувати повідомлення за темами:

1) Спроби вирішення питання прав людини в українських державах 19171920 років.

2) Стан прав особи в Радянській Україні.

3) Права людини у «сталінському розумінні».

4) Права людини в повоєнній УРСР.

5) Україна: права людини на сучасному етапі.

Сайти

1. https://uk.wikipedia.org/wiki

2. http://vjhr.sk/archive/2016_1_2/26.pdf

3. http://900igr.net/kartinki/obschestvoznanie/Prava-cheloveka/016-NAZOVITE-IZVESTNYE-VAM-PRAVA-i-SVOBODY-CHELOVEKA.html

4. Ролики взяті з сайту www.youthforhumanrights.ru


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити