Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

Урок 16. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ»

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і розуміння: поділяє думку про те, що: «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах»; розуміє важливість існування механізмів захисту прав людини та цінність ініціативи кожної особи в цій сфері; володіє інформацією про порядок звернень щодо захисту прав людини до національних і міжнародних органів та організацій; визнає роль міжнародних та європейських інституцій у захисті прав людини (ООН, Рада Європи, Європейський суд з прав люди-

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Організація класу, представлення теми й очікуваних результатів уроку.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Завдання

1. Дайте визначення правам і свободам людини.

2. назвіть механізм захисту прав і свобод, який не може бути реалізованим у національних межах.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Виступ учнів

1. Учні представляють міні-есе «Правосуддя в майбутньому. Моя точка зору».

2. Учні презентують проектні дослідження «Якщо твої права порушено».

Вправа «Асоціації»

Учитель. Запишіть свої асоціації щодо терміна «права». Ці слова мають починатися з букв, які становлять саме це слово.

Порядок;

рівність;

актуальність;

взаєморозуміння;

активність.

Висновок. Демократичне суспільство, демократична держава нерозривно пов’язані з поняттями прав і свобод людини. Кожен з вас у повсякденному житті напевно вимовляли слова «Я маю право», «Це моє право», «Права людини».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Метод «Акваріум»

Учні об’єднуються у 5 експертних груп по 5 осіб, та у 5 навчальних груп, у складі яких будуть представники кожної із експертних груп. Залежно від кількості учнів у класі можна утворити групи так, щоб було два експерти з деяких питання; один з блоків може пояснити вчитель.

· Опрацювати протягом 5-7 хв «свій» блок питань, що стосуються Європейського суду з прав людини.

I блок

1. Справи громадян яких держав розглядає Європейський суд з прав людини?

2. Яким є склад Європейського суду з прав людини?

II блок

· Хто і в яких випадках може звертатися до Європейського суду з прав людини?

III блок

1. Які скарги не розглядає Європейський суд з прав людини?

2. Якою мовою і в якій формі звертаються до Європейського суду з прав людини?

IV блок

· Яким є порядок розгляду справи в Європейському суді з прав людини?

V блок

· Чи можна не виконувати рішення Європейського суду з прав людини?

Перегляд відеоролика

Перегляд відеоролика «Що українці знають і думають про права людини?» (https://www.youtube.com).

Міні-лекція

Учитель. Упродовж останніх п’яти років до Європейського суду з прав людини, лише за підрахунками Уповноваженого ВРУ з прав людини, звернулися понад 7 тисяч громадян нашої держави, через що Україна 2002 року вперше від часу приєднання до Конвенції із захисту прав і основних свобод людини потрапила до десятки країн, від громадян якої було зареєстровано найбільшу кількість звернень.

Моніторинг Уповноваженого засвідчив, що найчастіше наші громадяни звертаються до Європейського суду з прав людини у зв’язку з невиконанням рішень національних судів, порушенням їхніх прав на належні умови тримання в пенітенціарних установах і безперешкодне володіння своєю власністю, зокрема своїми заощадженнями.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Евристична бесіда

1. Назвіть дві-три причини вивчати права людини та механізми їхнього захисту.

2. Які органи займаються питаннями захисту прав людини на міжнародному рівні?

3. У яких випадках ви можете звернутися по захист до Європейського суду з прав людини?

Рефлексія

1. Чи справдилися мої очікування?

2. Про що мені ще хочеться дізнатися? Яку проблему хотілося б порушити?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати твір-роздум за темою «Захист власних прав — особиста чи суспільно вагома справа?».

Сайти

1. http://svitppt.com.ua

2. https://www.youtube.com Історія права людини (укр. мова)

3. https://www.youtube.com Що українці знають і думають про права людини?

4. http://uk.wikipedia.org/wiki/Суд


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити