Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

Урок 17. УРОК ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА РОЗДІЛОМ II

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і розуміння: пояснює природу прав людини; розрізняє права людини та обов'язки громадянина; знає національні та міжнародні механізми захисту прав людини.

Вміння і навички: називає особливості основних етапів еволюції прав людини; визначає роль держави та державних інституцій щодо захисту прав людини та прав дитини; оцінює перспективи й основні загрози розвитку прав людини у майбутньому.

Установки і цінності: розуміє важливість захисту прав людини; визначає роль міжнародних та європейських інституцій у захисті прав людини.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку. Урок проводять у формі турніру.

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Виступ учнів

Учні предствляють твори-роздуми «Захист основних прав — це особиста чи суспільно вагома справа?».

ІІІ. ЕТАП ПОВТОРЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

Об’єднання учнів у команди.

1-й конкурс «Знайомство»

Капітан знайомить глядачів з членами своєї команди. Мета цього представлення — визначити ставлення кожного гравця до ролі права в їхньому житті.

2-й конкурс «Розминка»

Відбувається за принципом брейн-рингу: коротке чітке запитання — коротка чітка відповідь.

1. Чи може Президент України розробляти і видавати закони України? (Ні)

2. Дата прийняття Конвенції ООН про права дитини. (20 листопада 1989 р.)

3. Як називається правовий зв’язок особи з державою, що зумовлює взаємні права та обов’язки? (Громадянство, підданство)

4. Який орган здійснює правосуддя в Україні? (Суд)

5. Яким є конституційний склад Верховної Ради України? (450 осіб)

6. Закон України «Про охорону дитинства» прийнятий... (2001 р.).

7. Скільки розділів має Конституція України? (XV)

8. Яка посадова особа очолює уряд України? (Прем’єр-міністр)

9. Який представницький орган видає закони? (Парламент)

10. Яка посадова особа підтримує державне обвинувачення в суді? (Прокурор)

11. Яку структуру називають урядом України? (Кабінет Міністрів)

12. Як називається влада народу? (Демократія)

3-й конкурс «Домашнє завдання»

Команди мали підготувати малюнки, що ілюструють Конвенцію ООН про права дитини, а супротивники мають назвати, про які права йдеться, і надати коментар.

4-й конкурс «Знавці термінів»

Представники команд отримують картки з термінами. Вони повинні пояснити їхній зміст так, щоб учні правильно назвали термін.

Терміни: особа, свобода, закон, держава, міліція, злочин, рівність, солідарність, людина, указ.

5-й конкурс «Математичний»

· Назвати якомога більше юридичних значень числа, отримуючи по 1 балу за кожне правильне значення. Наприклад, 3 — кількість гілок державної влади та ін.

Пропоновані числа: 1, 2, 5, 10, 14, 16, 18, 21, 35, 45.

6-й конкурс «Коло прав людини»

Учні кожної команди обирають картку із зображенням квітки, що містить назву певного виду прав людини (політичні, соціальні, економічні, особисті, культурні), до якого дописують конкретні права людини за Конституцією України.

7-й конкурс «Документознавець»

· Відповісти на запитання, що стосуються правових документів.

1. Як називається вступна частина до Конституції України? Про що в ній йдеться? (Преамбула; про причину і мету прийняття Конституції України.)

2. Якою є структура Конституції України? назвати деякі її розділи. (Преамбула, 14 розділів, 161 стаття, розділ 15 «Перехідні положення».)

3. Які документи було покладено в основу Конституцію України? (Декларацію про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року та Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1996 року.)

4. Як у середні віки називали право міст на самоврядування? (Магдебурзьке право)

5. Яку назву мав перший збірник законів в Україні? («Руська правда»)

6. Які документи засвідчили процес становлення Української народної Республіки 1917 року? (Універсали)

8-й конкурс «Журналіст»

Команди ставлять запитання одна одній. Оцінка — 1 бал — за питання та 1 бал — за правильну відповідь.

9-й конкурс «Конкурс капітанів»

1. Як називається основний документ громадянина? (Паспорт)

2. Який правовий документ для країни вважають головним? (Конституція)

3. Як називають осіб, які не досягли 18 років? (Неповнолітні)

4. Він може бути цивільним, адміністративним, кримінальним. Що це? (Кодекс)

5. Як називають захисника в суді? (Адвокат)

6. Як називають людину, що бачила злочин? (Свідок)

7. Який документ потрібний для проведення арешту чи обшуку? (Ордер)

8. Як називається примусове затримання особи співробітниками правоохоронних служб? (Арешт)

Журі підбиває остаточні результати гри.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія. Метод «Шкала думок»

Кожен учень промовляє початок речення, обов’язковий для всіх: «Найважливіше, що я усвідомив на цьому уроці, це...» і завершує власною думкою.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготовка до тематичного оцінювання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити