Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

Урок 18. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА РОЗДІЛОМ II

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і розуміння: пояснює природу прав людини; розрізняє права людини та обов'язки громадянина; знає національні та міжнародні механізми захисту прав людини.

Вміння і навички: називає особливості основних етапів еволюції прав людини; визначає роль держави та державних інституцій щодо захисту прав людини та прав дитини; оцінює перспективи й основні загрози розвитку прав людини в майбутньому.

Установки і цінності: розуміє важливість захисту прав людини сфері; визначає роль міжнародних та європейських інституцій у захисті прав людини.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

ІІ. ЕТАП ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Тестування

1. Гуманізм — це система ідей і поглядів на людину як на найменшу соціальну цінність.

А Так;

Б ні.

2. Коли Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини?

А 10.12.1947 р.;

Б 10.12.1948 р.;

В 10. 12.1949 р.;

Г 29.10. 1969 р.

3. Продовжте речення: «Людська гідність — основа ...»:

А природного права;

Б позитивного права;

В загальносоціального права;

Г соціального договора.

4. Який принцип було покладено в основу всіх прав Загальної Декларації прав людини?

А Рівноправ’я;

Б свободи;

В громадянства;

Г рівності.

5. У якому місті перебуває Європейський суд з прав людини?

А Варшаві;

Б Страсбурзі;

В Лондоні;

Г Гаазі.

6. Відомий філософ, який розрізняв закони природи («природне право») і закони, встановлені самими людьми. Він доводив, що за своєю природою люди можуть бути нерівними: одні — рабами, а інші — вільними.

А Цицерон;

Б Аквінський;

В Аристотель;

Г Вольтер.

7. Заповніть схему.

Відповіді: 1 А; 2 Б; 3 А; 4 А; 5 Б; 6 В.

Завдання на картках

Команди отримують завдання на картках, які вони мають обговорити і надати правильну відповідь.

Команда 1. Ти зайшов до магазину. Ти пильний та обережний покупець.

1. Які права ти маєш як споживач?

2. Як ти можеш захистити свої права споживача?

Відповідь

1. Вимагати у продавця показати документ про якість товару.

2. Обов’язково взяти чек.

3. З’ясувати споживчі властивості товару (дата виготовлення, правила користування).

4. Перевірити на контрольних вагах масу придбаного товару.

Команда 2. Найбільш поширеним видом злочину є квартирні крадіжки. Причому певною мірою ми й самі винні в цьому.

· Як не стати жертвою квартирної крадіжки? Що варто знати?

Відповідь

1. Міцні двері. Більше світла. Ключі берегти.

2. Не давайте незнайомцю інформацію про себе.

3. Не відчиняти двері незнайомцям.

Метод «Мікрофон»

1. Як, на ваш погляд, співвідносяться між собою природні права та права, що встановлені суспільством або державою?

2. Наведіть приклади порушень прав людини в роки Другої світової війни, під час інших війн та озброєних конфліктів.

3. Поміркуйте: дискримінація в Україні — це поодинокі факти чи системна проблема?

4. «Порядний той, хто своє право вимірює своїми обов’язками». (Лакордер) Чи згодні ви з цим твердженням? Чому?

5. Сформулюйте своє ставлення до прав та обов’язків.

ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення за темами:

1. «Національна культура та її основні компоненти».

2. «Принципи формування загальнолюдської культури».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити