Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

РОЗДІЛ ІІІ. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Урок 24. УРОК ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА РОЗДІЛОМ III

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і розуміння: визначає причини виникнення стереотипів, їхній вплив на життя в багатоманітному суспільстві; визначає причини зародження конфліктів; характеризує соціальні норми.

Вміння і навички: розрізняє види соціальної відповідальності, види стереотипів та конфліктів; демонструє навички ефективної комунікації та ненасильницького розв'язання соціальних конфліктів; виявляє емпатію.

Установки і цінності: визнає цінність культурного багатоманіття; усвідомлює необхідність поваги та толерантного ставлення до культурних відмінностей; обґрунтовує твердження про те, що подолати більшість проблем багатокультурного суспільства можливо тільки завдяки спільним зусиллям людини, держави, міжнародної спільноти.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

Підготовчий етап

Для підготовки уроку вчитель створює ініціативну учнівську групу, визначає ведучого телепередачі. Спільно з учителем ця група з’ясовує, які конкретно телепередачі будуть копіюватися на уроці, яким змістом наповнити кожний фрагмент.

Створюють мікроколективи учнів, які очолюють члени ініціативної групи. Кожен мікроколектив готує свій фрагмент, свій вихід в «ефір», свою частину всієї «телепрограми». Учитель спільно з ініціативною групою чітко розподіляють час уроку, надаючи кожній «телепрограмі» визначений час згідно з програмою.

Сценарій уроку доповнює кінопрограма (показ навчального кінофільму, фрагмента, епізоду, відеокліпу), рекламна пауза, пісня, музична вставка.

Перед уроком класна кімната оформлено відповідно.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Метод «Відкритий мікрофон»

Учитель. Сьогодні в Європі серйозною проблемою є зростання недовіри, негативного ставлення до емігрантів з країн Азії та Африки. Щоб запобігти таким негативним явищам, на замовлення місцевої влади у м. Кельн з’явився такий плакат.

ТВІЙ ХРИСТОС — ЄВРЕЙ

ТВОЄ АВТО — ЯПОНСЬКЕ

ТВОЯ ПІЦЦА — ІТАЛІЙСЬКА

ТВОЯ ДЕМОКРАТІЯ — ГРЕЦЬКА

ТВОЯ ВІДПУСТКА — У ТУРЕЧЧИНІ

ТВІЙ РАХУНОК — АРАБСЬКИЙ

ТВІЙ АЛФАВІТ — ЛАТИНСЬКИЙ...

ТАК ХТО ТУТ ІНОЗЕМЕЦЬ: ТВІЙ СУСІД ЧИ ТИ САМ?

Обговорення

1. Над чим примушує замислитися плакат? До чого він закликає?

2. Наведіть відомі вам з історії приклади дискримінації, расизму, ксенофобії.

3. Чи відомі вам імена людей, що боролися проти таких явищ?

4. Чи стикалися ви з дискримінацією у своєму житті?

Метод «Мозаїка»

· Проаналізуйте дані таблиці та прокоментуйте упередження населення України щодо представників інших національностей. Чи поділяєте ви точку зору респондентів?

Ставлення населення України до різних національностей

Згоден допустити представників даної національності найближче як... (% до всіх респондентів)


Членів родини

Близьких друзів

Сусідів

Колег по роботі

Відвідувачів України

Взагалі не допустив би в Україну

Українців

79

9

3

1

2

0

Росіян

43

24

10

3

7

2

Білорусів

29

27

14

4

12

1

Українців діаспори

24

22

7

4

23

2

Поляків

15

22

14

4

28

5

Євреїв

10

14

15

11

18

10

Американців

11

13

9

15

38

4

Німців

8

13

9

16

37

5

Румунів

8

12

13

6

38

8

Кримських татар

3

6

9

5

29

17

Японців

4

11

9

19

43

4

Негрів

2

6

5

6

50

20

Грузинів

3

8

9

5

34

26

Арабів

3

6

5

7

51

17

(Дослідження Н. Паніної та Є. Головахи)

ІІІ. ЕТАП ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

Учитель. Сьогоднішній урок проходитиме у стилі інформаційно-розважальної телепередачі.

Два диктори оголошують тему, мету і побудову телепередачі. Наступний етап — демонстрування фрагмента фільму, після цього — виступи.

Орієнтовні запитання для телепередач

1. Створення шкільного центру медіації.

2. Стереотипи та їхня роль у житті людини і суспільства.

3. Ефективна комунікація: що сьогодні потрібно підліткам.

4. Компроміс і консенсус як форми завершення соціального конфлікту.

5. Розв’язання конфліктів у нашій школі.

6. Культурне різноманіття нашого краю.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія. Підсумкова вправа (метод «Шкала думок»)

Кожен учень промовляє початок речення, обов’язковий для всіх: «Найпотрібніше, що я почерпнув з уроку, це ...» і завершує власною думкою.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал теми, підготуватись до тематичного оцінювання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити