Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

РОЗДІЛ ІІІ. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Урок 25. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА РОЗДІЛОМ III

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і розуміння: визначає причини виникнення стереотипів, їхній вплив на життя в багатоманітному суспільстві; визначає причини зародження конфліктів; характеризує соціальні норми.

Вміння і навички: розрізняє види соціальної відповідальності, види стереотипів та конфліктів; демонструє навички ефективної комунікації та ненасильницького розв'язання соціальних конфліктів; виявляє емпатію.

Установки і цінності: визнає цінність культурного багатоманіття; усвідомлює необхідність поваги та толерантного ставлення до культурних відмінностей; обґрунтовує твердження про те, що подолати більшість проблем багатокультурного суспільства можливо тільки завдяки спільним зусиллям людини, держави, міжнародної спільноти.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Вправа «Факти чи стереотип»

Учні отримують картки з твердженнями.

· Навпроти кожного твердження поставити літеру «Ф» — факт чи «С» — стереотип.

1. Повні люди — привітні.

2. В Україні проживає понад 100 національностей.

3. Більшість сенаторів США — чоловіки.

4. Аборигени — люди відсталі.

5. Усі шведи — світловолосі.

6. Політики — люди безчесні.

7. Усі українці люблять сало.

8. Більшість інвалідів не можуть займатися спортом.

9. Темношкірі більш схильні до занять спортом, ніж до інтелектуальної праці.

10. Хворі на СНІД — люди аморальні.

11. Усі президенти України — чоловіки старші за 35 років.

12. Араби — люди імпульсивні.

13. Християни — люди високих чеснот.

14. Яблуні цвітуть навесні.

15. Українські чорноземи — найкращі.

ІІІ. ЕТАП ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Тестування

1. Однією з передумов соціальної нерівності є обмеженість ресурсів.

А Так;

Б ні.

2. Кожна людина має свої індивідуальні здібності.

А ні;

Б так.

3. Кому належать слова «Жити — це не означає дихати, це означає — діяти»?

А Ж-Ж. Руссо;

Б З. Фрейду;

В Аристотелю;

Г Ф. Бекону.

4. Обмін між людьми або іншими соціальними суб’єктами цілісними знаковими повідомленнями, у яких відображені інформація, знання, ідеї, емоції тощо, — це комунікація:

А ефективна;

Б соціальна;

В політична;

Г індивідуальна.

5. Риси людини, які визначають її приналежність до певної історичної спільноти і є більш чи менш однаковими для всіх її представників, — це...:

А індивідуальне;

Б національне;

В загальнолюдське;

Г фізіологічне.

6. Спрощене, схематичне, часто викривлене уявлення про щось або про когось — це.:

А стереотип;

Б упередження;

В ксенофобія;

Г шовінізм.

7. Дайте визначення поняття «соціальна стратифікація».

Відповіді: 1 А, 2 Б, 3 А, 4 Б, 5 Б, 6 А.

Вікторина «Назвіть поняття»

1. Можливість реалізувати себе.

2. Необхідність дотримуватись певних правил.

3. Люди, що ведуть боротьбу за права людини.

4. Головний міжнародний документ з прав людини.

5. Основний Закон держави.

6. Обмеження прав людини та приниження його гідності групи за певною ознакою.

7. Загострення суперечностей, що приводить до ускладнення або гострої боротьби.

8. Стійке, спрощене уявлення про кого-небудь або про що-небудь.

9. Міжнародна організація, створена для попередження воєн та захисту прав людини.

10. Угода, досягнута шляхом взаємних поступок.

Завдання

1. Чи є актуальною толерантність у сучасному світі? Обґрунтуйте вашу думку.

2. Чи погоджуєтесь ви з думкою про те, що стереотипи — це міфи нашої свідомості, бо отримуючи їх у спадок від наших батьків і нашого оточення ще з дитинства, ми віримо в них бездоказово? Чому?

3. Заповніть таблицю «Вербальна й невербальна комунікація».

Вербальна комунікація

Невербальна комунікація4. Чи можна стверджувати, що конфлікти відіграють позитивну роль? Відповідь обґрунтуйте.

5. Що таке соціальні цінності та яку роль у житті суспільства відіграє соціальна відповідальність?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити