Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

РОЗДІЛ ІV. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ

Урок 31. ДИТЯЧІ Й МОЛОДІЖНІ ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і розуміння: знає зміст понять: демократія, демократичні процедури, плюралізм, врядування, права і обов'язки учнів, учнівське самоврядування, дитяча організація, лідерство, ініціатива; знає ознаки демократичного врядування та демократичні процедури; ефективні форми участі вчителів, учнів та батьків у врядуванні школою.

Вміння і навички: оцінює роль громадських організацій, різних форм активності громадян у функціонуванні демократичного суспільства; адаптується у шкільну громаду без втрати особистої автономії; налагоджує партнерські стосунки зі шкільною адміністрацією, вчителями, представниками місцевої громади; бере участь у демократичних процедурах на рівні школи і громади.

Установки і цінності: виявляє готовність захищати права і свободи людини, до дії та співпраці з іншими, співпрацювати з іншими задля розв'язання суспільних проблем; сприймає школу як простір демократії та територію прав людини.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення мети та цілей уроку.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Виступи учнів

1. Два-три учні за бажанням зачитують свій твір-роздум від імені вчителя «Із якими учнями я хотів би працювати?».

2. Охочі учні пропонують свої тези відповіді на запитання: «В якій школі я хотів би навчатися?».

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Завдяки колективним зусиллям представників Європейського Союзу в Європі створені всі умови для формування громадян нового типу — творчих, мобільних, демократичних, підприємливих; людей, які поділяють загальнолюдські гуманістичні цінності світової цивілізації. Своє місце в цій системі посів і європейський молодіжний рух.

Процес регіоналізації — позитивне явище, оскільки відповідає загальному спрямуванню соціальної політики, наближує молодіжні та дитячі організації до особистості, розв’язання її проблем. Це також відповідає світовим тенденціям: наприклад, у Данії 86 %, Німеччині, Великій Британії, Бельгії — 60 % членів молодіжних організацій є учасниками саме регіональних структур.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Формування понять

Дитячі громадські організації — об’єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства.

Молодіжні громадські організації (в Україні) — об’єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою якої є здійснення і захист своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших спільних інтересів.

Робота в творчих групах

· Опрацювати норми Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» — 01.12.1998 р. зі змінами і доповненнями (редакція від 01.01.2016 р.)

1-ша група. Принципи утворення та діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій.

2-гагрупа. Права молодіжних та дитячих громадських організацій.

3-тя група. Участь молодіжних та дитячих громадських організацій у підготовці та прийнятті рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді.

4-та група. Відповідальність молодіжних та дитячих громадських організацій за порушення законодавства.

Метод «Два кола»

· За якими критеріями можна визначити типологію громадських об’єднань?

Орієнтовна відповідь

Типологія громадських об'єднань

1. За завданнями — політичні, професійні, наукові, творчі та інші організації.

2. За типом членства — індивідуальне членство (партія, профспілка), колективне членство (асоціації міст і підприємств), змішане членство (наукове товариство) без членства (суспільні рухи) та ін.

3. За суспільною роллю виділяють масові організації, орієнтовані на справи усього суспільства і такі, що дбають переважно про потреби та інтереси своїх членів.

4. За галузями діяльності.

Або:

1. Згідно з цілями, завданнями і змістом діяльності.

2. За ідеологічною ознакою організації.

3. За ступенем самостійності, відкритості, демократичності.

4. За характером взаємозв’язку з державними і громадськими структурами.

Учитель. Основне завдання сучасних громадських дитячих і молодіжних об’єднань полягає у формуванні образу і виявленні сутності процесу діяльності членів молодіжного (дитячого) об’єднаннях колективу однодумців, як відповідно організованої соціально-педагогічної системи, підсистемам якої властиві відносна самостійність, специфічність та ефективність різних видів впливу на процес соціалізації і соціального виховання цієї категорії дітей і молоді.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Евристична бесіда

1. Сучасні дитячі і молодіжні організації ще перебувають на стадії становлення і самовизначення, під впливом різноманітних соціальних, педагогічних і психологічних факторів. Назвіть ці фактори.

2. У чому, на вашу думку, полягає основне завдання функціонування сучасних дитячих і молодіжних об’єднань?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний матеріал у додаткових інформаційних джерелах.

2. написати твір-роздум про одну з дитячих організацій, які існують у нашому місті («Пласт», «Сокільський доріст», «Курінь», «Джура»).

3. Підготуватися до ділової гри «Вибори до органів місцевого самоврядування».

Сайти

1. https://uk.wikipedia.org/wiki

2. http://b-ko.eom/book_243_glava_25_4.2.13

3. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/281-14


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити