Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

РОЗДІЛ ІV. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ

Урок 32. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ «ВИБОРИ ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

Очікувані результати діяльності учнів:

✵ надає загальну характеристику органів місцевого самоврядування;

✵ визначає етапи виборчого процесу до органів місцевого самоврядування, їхні особливості;

✵ порівнює місцеві вибори із загальнодержавними;

✵ аналізує правовий текст за допомогою алгоритму дій.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення мети та цілей уроку.

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завдання

1. Розкрити поняття «місцеве самоврядування».

2. Описати структуру органів місцевого самоврядування України, охарактеризувати їх компетенцію.

3. Зробити висновок щодо місця органів місцевого самоврядування в системі державних органів.

ІІІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА

Учитель. Депутати місцевих рад є представниками територіальної громади. Статус депутатів місцевих рад визначено Конституцією України та законами України, зокрема Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», а порядок виборів регламентується Законом «Про місцеві вибори».

Робота з правовими документами

· У групах опрацювати правові документи й виконати завдання.

1-ша група. Правовий статус депутатів місцевих рад та хто може бути депутатом (ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» (витяг), ст. 9, 10 ЗУ «Про місцеві вибори»).

2-га група. З’ясувати види місцевих виборів та їх строки (ст. 14, 15 ЗУ «Про місцеві вибори»).

3-тя група. За якою виборчою системою відбуваються вибори (ст. 2 ЗУ «Про місцеві вибори»).

4-та група. Принципи здійснення місцевих виборів (ст. 3-5 ЗУ «Про місцеві вибори»).

5-та група. Етапи виборчого процесу (ст. 11, 12 ЗУ «Про місцеві вибори»).

6-та група. Як відбуваються вибори (ст. 6-8 ЗУ «Про місцеві вибори»).

Групи презентують результати роботи класу на окремих аркушах у вигляді опорних конспектів з коментарем.

Обговорення

Пам'ятка аналізу нормативно-правового акта

1. Визначте назву нормативно-правового акта, з якого зроблено цей витяг.

2. До якої галузі права належить цей витяг?

3. Про що йдеться в тексті?

4. Розділіть текст на смислові частини, визначте критерії для виконання завдання.

5. Установіть предмет регулювання, суб’єктів, юридичний зміст тощо.

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Завдання

1. Працюючи в групах, визначте спільні та відмінні ознаки місцевих виборів (МВ) і загальнодержавних виборів (ЗДВ).

Орієнтовна відповідь

Спільні

1) Право голосу і на МВ, і на ЗДВ мають громадяни України, які досягли на день виборів 18 років.

2) І МВ, і ЗДВ можуть проводитися як за пропорційною, так і за мажоритарною системами.

3) І при МВ, і при ЗДВ можуть утворюватися одномандатні і багатомандатні округи.

4) І МВ, і ЗДВ можуть бути черговими і позачерговими, хоч МВ можуть бути також і повторними, і проміжними.

Відмінні

1) на місцевих виборах обираються депутати місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, а на ЗДВ обирають президента і парламент.

2) Різними є строки для призначення МВ і ЗДВ.

3) ЗДВ можуть бути черговими, позачерговими, а МВ також повторними і проміжними.

4) За МВ участь у них беруть лише ті громадяни, які належать до тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці, а за ЗДВ участь беруть всі громадяни держави.

5) Різними є підстави для позачергових МВ і ЗДВ.

6) Різними є момент початку передвиборчої агітації на МВ і на ЗДВ.

7) У ЗДВ, на відміну від МВ, беруть участь громадяни України, які на час проведення голосування перебувають закордоном.

2. Розташуйте у правильній послідовності етапи виборчого процесу в місцевих виборах:

А Утворення виборчих дільниць.   (4)

Б Утворення територіальних виборчих округів. (3)

В Складання списків виборців.   (2)

Г Формування виборчих комісій.   (1)

3. Опрацювавши витяги із Закону України «Про місцеві вибори», дайте оцінку чинних правил підбиття підсумків виборів депутатів до органів місцевого самоврядування.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Рефлексія

· Проаналізуйте заняття й оцініть свою роботу на уроці.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Утворивши 5 груп, підготувати:

✵ повідомлення за темами:

1) Останні місцеві вибори в нашому місті та результати цих виборів.

2) Діяльність органів місцевого самоврядування нашого регіону.

✵ презентації:

1) Демократія в житті українського суспільства.

2) Самоврядування.

3) Громадські організації в демократичному суспільстві.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити