Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

РОЗДІЛ ІV. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ

Урок 33. УРОК ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА РОЗДІЛОМ IV

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і розуміння: знає зміст основоположних принципів демократії, знає як співвідносяться і взаємодіють між собою громадянське суспільство і правова держава; тлумачить головні принципи демократії; оцінює роль громадських організацій, різних форм активності громадян у функціонуванні демократичного суспільства; визначає форми суспільної активності громадян на рівні місцевої громади, регіону, держави.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення мети та цілей уроку.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Виступи груп

1. Повідомлення про останні місцеві вибори в місті та результати цих виборів.

2. Повідомлення щодо діяльності органів місцевого самоврядування регіону.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Термінологічна розминка

· Дайте визначення поняттям: демократія, плюралізм, референдум, податок, дитяча організація, самоврядування.

Цифрова розминка

· Поясніть значення цифр: 18, 25, 2, 72, 1-4, 5-9.

Завдання

· Україну називають останнім на пострадянському просторі островом демократії, площа якого постійно зменшується. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням?

Виступ груп з презентаціями

1. Демократія в житті українського суспільства.

2. Самоврядування.

3. Громадські організації в демократичному суспільстві.

IV. ЕТАП ПОВТОРЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

Рольова гра «Створення молодіжної організації»

Учитель пояснює учням задачі й цілі гри, нагадує ролі учасників, нагадує, що під час установчих зборів необхідно прийняти рішення про створення організації, затвердження її статуту, обрати керівні органи (раду, бюро, президію, голову організації тощо), доручити певним особам легалізувати організацію.

Рекомендації з підготовки до рольової гри

Порядок денний

1. Відкриття зборів.

2. Створення молодіжної громадської організації.

3. Затвердження Статуту організації.

4. Обрання керівних органів організації.

5. Закриття зборів.

Пам'ятка учасника зборів

Ви маєте право:

✵ брати слово для аргументованих виступів;

✵ вносити конкретні пропозиції, відстоювати їх;

✵ брати участь в обговоренні та голосуванні під час прийняття певних рішень.

Пам'ятка голови зборів

1. Визначити кількість учасників і відкрити збори.

2. Оголосити порядок денний та провести голосування за його затвердження.

3. надавати слово доповідачам і учасникам зборів.

4. Формулювати пропозиції, що надійшли; проводити голосування за їх затвердження.

5. Проводити голосування, оголошувати його результати.

6. Підбити підсумки зборів, оголосити остаточне рішення.

Пам'ятка для складання Статуту організації

У статуті організації відповідно до вимог закону України «Про молодіжні та дитячі організації» обов’язково необхідно передбачити такі положення.

1. Назва об’єднання громадян (відмінна від чинних), його статус (сільське, районне, міське тощо) та юридичну адресу.

2. Мета та завдання.

3. Умови і порядок членства об’єднання.

4. Права та обов’язки членів об’єднання.

5. Порядок утворення і діяльності статутних органів об’єднання та їх повноваження.

6. Джерела надходження та порядок використання коштів та іншого майна об’єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань.

7. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту об’єднання.

8. Порядок припинення діяльності об’єднання і розв’язання майнових питань, пов’язаних з його ліквідацією.

У Статуті можуть бути передбачені й інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об’єднання громадян.

Статут об’єднання громадян не повинен суперечити чинному законодавству України.

V. підсумок УРОКУ

Рефлексія

Кожен учень промовляє початок речення, обов’язковий для всіх: «Найбільш потрібне, що я почерпнув з уроку, це ...», і завершує власною думкою.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготовка до тематичного оцінювання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити