Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

РОЗДІЛ І. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

Урок 7. УРОК ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА РОЗДІЛОМ I

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і розуміння: дає визначення понять: ідентичність, соціалізація, самовизначення, самореалізація, особиста гідність, совість, сім'я, субкультура; називає загальні ознаки та ознаки ключових понять; усвідомлює існування логічних зв'язків між усіма складовими розділу.

Вміння і навички: вільно оперує основними поняттями; відстоює власну позицію, використовуючи інформацію з різних галузей знань; вміє окреслити власні життєві пріоритети; критично аналізує власні реальні можливості, умови середовища для успішної самореалізації.

Установки і цінності: усвідомлює цінність людського життя; усвідомлює свою ідентичність, поважає ідентичність інших; визнає цінність особистої гідності людини; усвідомлює важливість процесу соціалізації людини в суспільстві.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Урок проводять у формі прес-конференції. Учні утворюють 5 творчих груп, серед яких представники преси — співробітників різних газет, спеціалістів різних галузей на чолі з консультантами.

Спочатку проводять загальний інструктаж консультантів, а ті вже починають готувати свої групи.

До закінчення прес-конференції має бути випущена газета, придумані її назва і рубрики.

Порядок роботи

1. Виступи тих представників груп, які займаються історією питання, теоретиків, практиків та ін., відповіді на запитання представників преси.

2. Оформлення групами газет.

3. Огляд-конкурс газет.

4. Підсумки прес-конференції. Відзначення переможців.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Завдання

· Заповніть пропуски у схемі.

ІІІ. ЕТАП ПОВТОРЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

Питання, винесені на обговорення у творчих групах

1. Роль соціальних явищ та процесів у формуванні людини.

2. Соціалізація як ресурс формування громадянської ідентичності.

3. Тенденції розвитку сучасної української сім’ї. Трансформація моделей сім’ї.

4. Самореалізація особистості — це особливий процес взаємодії зі світом.

5. Молодіжні субкультури: плюси і мінуси.

Алгоритм виступу

✵ Позиція: ... я вважаю, що... (висловлюється власна думка, пояснюється, в чому полягає точка зору).

✵ Обґрунтування: ... тому, що... (наводиться причина появи цієї чи іншої думки, тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції).

✵ Приклад: ...наприклад... (наводяться факти, які демонструють докази, підсилюють вашу позицію).

✵ Висновки ... отже, я вважаю... (узагальнення думки, висновок про те, що необхідно робити — заклик прийняти вашу позицію).

Виступ учнів

Учні, які отримали випереджальне завдання, повідомляють про результати анкетування серед учнів, батьків, учителів «У чому полягає суть процесу саморозвитку особистості?»

Метод «Займи позицію»

· Чи залежить самореалізація людини від її взаємодії зі світом? Так чи ні?

IV. підсумок УРОКУ

Робота з таблицею

· Заповніть таблицю, відтворивши власне бачення соціалізації свого «Я».

Учні мають визначити свій сучасний соціальний статус і той, якого прагнуть досягнути.

Соціальний статус (Я сьогодні/ я в майбутньому)

Ставлення (вимоги) до...

Себе

Навколишньої дійсності

Речей

Інших людей

Рефлексія

· Записати свої враження від уроку до таблиці.

Плюс (+)

Мінус (—)

Цікаво
Після завершення бажаючи презентують свої думки.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до тематичного оцінювання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити