УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 1. ЩО ВИВЧАЄ НАУКА ЕКОНОМІКА? ОСНОВНА ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА Й ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ: ОБМЕЖЕНІСТЬ РЕСУРСІВ ТА БЕЗМЕЖНІСТЬ ПОТРЕБ


Мета уроку: сформувати в учнів знання про економіку як науку; з’ясувати, у чому полягає суть основної проблеми економічного життя суспільства; формувати розуміння обмеженості ресурсів і безмежності людських потреб; розвивати вміння учнів аргументувати свою думку; виховувати толерантне ставлення до точки зору своїх однокласників.

Основні поняття: виробництво, обмін, розподіл, споживання, обмеженість, економіка, ресурси, безмежність потреб.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і вмінь учня

Гра «Вільний мікрофон»

Передаючи один одному уявний мікрофон, учні визначають, що, на їхню думку, вивчає наука економіка.


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Слово вчителя

Сьогодні ви навчаєтеся в школі, у майбутньому здобудете професію. Та ким би ви не стали — учителем, лікарем, військовим, бізнесменом, артистом чи спортсменом, — ви будете жити за певних економічних умов. Економіка є невід’ємною складовою вашого життя. Що ж означає саме поняття «економіка»?


IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Економіка — це сфера життя суспільства, у якій на основі використання різноманітних ресурсів здійснюється виробництво товарів та послуг, обмін ними, їх розподіл та споживання.

✵ Використовуючи ключові слова споживання, суспільство, ресурси, виробництво, обмін, розподіл, спробуйте схематично або в малюнках зобразити визначення економіки як науки.

✵ Прочитайте в підручнику визначення понять «виробництво», «обмін», «розподіл» та «споживання»; випишіть ці терміни в зошит.

Складові економіки, які тісно взаємопов’язані Виробництво — це поєднання факторів виробництва з метою отримання споживчих благ (ручки, зошити, зачіски, знання). Обмін — це рух товарів від виробника до споживача. Розподіл отриманих грошових доходів у результаті обміну. Споживання кінцевих вироблених товарів та послуг.

Творче завдання № 1

Покажіть графічно взаємозв’язок складових економіки (див. додаток 1).

Економіка як наука виходить із протиріччя безмежності людських потреб та обмежених ресурсів для їхнього задоволення, у чому ви зможете переконатися, виконавши наступне завдання.

Творче завдання № 2

Уявіть, що кожному з вас запропоновано по сто гривень (умовно). Запишіть на аркуші паперу, що ви придбаєте в першу чергу і що ви хотіли б придбати ще. Чи зможете ви придбати все, що захочете? Хто з вас повністю задовольнив свої потреби?

Нехай вам буде запропоновано ще по 1000 гривень. Продовжте розпочатий список. Чи задовольнили ви всі свої потреби в цьому випадку? Чи виникло у вас бажання задовольнити ще якісь потреби?

Обговорення (задайте учням запропоновані запитання та обговоріть їх у класі)

1. Який висновок можна зробити з цієї вправи? (Потреби людини безмежні, а ресурси для задоволення потреб обмежені.)

2. У чому виявляється обмеженість ресурсів? (Ми не можемо мати все, що хочемо.)

3. Обмеженість ресурсів для кожного — це проста відсутність грошей чи результат недостатньої кількості та неповного використання ресурсів у суспільстві? (Це результат недостатньої кількості та неповного використання ресурсів у суспільстві. Гроші відіграють лише роль посередника. Просте збільшення кількості грошей в обігу не приведе до повного задоволення потреб усіх його членів.)

4. Як ви вважаєте, проблема обмеженості існує тільки в нашій країні, чи вона характерна для всіх країн? (Характерна для всіх країн світу.)

5. Чи можна стверджувати, що є люди, здатні відмовитися від багатьох благ (наприклад, ченці в монастирях), і це означає, що проблеми обмеженості ресурсів для них не існує? (Безперечно, завжди можна назвати виключення з правил, але стосовно даного конкретного питання слід зауважити, що йдеться не лише про матеріальні потреби. Безмежність буде характерною і для потреб духовного характеру.)

Висновок учителя

Ви переконалися, що після задоволення одних потреб у людини одразу виникають інші, що є свідченням їх безмежності.

Обмеженість ресурсів опосередковано (не прямо) виражається в недостатній кількості грошей, які ми маємо в даний момент, що є результатом недостатньої кількості ресурсів або ж неповного використання ресурсів суспільством. Обмеженість ресурсів певною мірою відносна, адже вона зумовлена рівнем потреб. Обмеживши потреби, можна відносно зменшити й обмеженість ресурсів. Проте, деякі ресурси, і насамперед, невідтворювані, обмежені самою природою, отже, рано чи пізно вони вичерпаються. До таких ресурсів належать, у першу чергу, корисні копалини (ресурси нафти, газу, вугілля). Обмеженими є площі чорноземів, водоймищ, річок, лісів тощо.В умовах обмеженості ресурсів суспільство (особа) здійснює вибір, щоб він був найкращим, найвигіднішим, оптимальним й ефективним. Отже, економіка — це наука про оптимальний вибір, який привів би до найбільш повного задоволення потреб.


V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Практична вправа

Поділіть сторінку в зошиті на три частини. В одному стовпчику запишіть свої потреби, а в другому — шляхи, якими їх

можна задовольнити. Тепер уявіть, що такі самі потреби, як і у вас, виникли у всіх людей планети. Запишіть у третьому стовпчику, як можна розв’язати проблему задоволення цих потреб у глобальному масштабі.

Запитання для обговорення та завдання

1. Проаналізуйте, чи вистачить ресурсів на планеті, аби задовольнити всі потреби людей.

2. Як ви вважаєте, потреби змінюються чи залишаються сталими? Від чого це залежить?

3. Проаналізуйте за наведеною схемою етапи розвитку людської культури з точки зору зміни потреб.


 

4. Чи будуть і надалі змінюватись потреби?


VI. Підсумок уроку


VII. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.


Додаток 1

Складові економікиHelp with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити