УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 25. ДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ. ВПЛИВ КОНКУРЕНЦІЇ НА ПОВЕДІНКУ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ


Мета уроку: визначити основні проблеми досконалої конкуренції; закріпити знання про основні форми організації ринку; зрозуміти ідеї конкуренції через «випробування на собі»; розвивати вміння проводити економічні розрахунки; виховувати пізнавальний інтерес, ділову активність.

Основні поняття: досконала конкуренція, гранична виручка — MR, граничні витрати — МС, суб’єкти ринку.

Тип уроку: урок закріплення та застосування знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Ситуаційна вправа

Для кожної із ситуацій, які наведені нижче, підберіть відповідний тип ринкової структури:

А — досконала конкуренція;

Б — монополістична конкуренція;

В — олігополія;

Г — монополія.

1. Країни ОПЕК прийняли рішення про зменшення видобутку та експорту нафти.

2. У місті існує багато перукарень, якість послуг яких відрізняється одна від одної.

3. Фермери постачають на ринок овочі за відносно однаковими цінами.

4. Кожен бажаючий може придбати облігації на ринку цінних паперів.

5. НБУ має виняткове право випускати в обіг банкноти та металеві гроші.

6. Металургійний комбінат «Азовсталь» поряд із декількома іншими підприємствами галузі є найбільшим виробником чорних металів в Україні.

7. Місцева компанія «Телеком» відключає телефони абонентів-неплатників.

8. «Велика трійка» в США — «Дженерал моторз», «Форд», «Крайслер» — збільшила випуск автомобілів.

9. Проїзні квитки в метрополітені подорожчали на 20 %.

10. Рідкісний голос співака.

Відповіді: 1 - В; 2 - Б; 3 - А; 4 - А; 5 - Г; 6 - В; 7 - Г; 8 - В; 9 - Г; 10 - Г.

Після вправи можна запропонувати учням зачитати свої підготовлені ситуації, що відповідають різним типам ринкових структур.


III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності


IV. Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя

Досконала конкуренція на практиці зустрічається рідко. Аналіз цього типу ринкової структури дає змогу визначити способи найефективнішого розподілу виробничих ресурсів, а також порівняти й оцінити функціонування реальної економіки.

Уважається, що ринкова економіка з досконалою конкуренцією забезпечує високу виробничу ефективність. Однак виникає кілька гострих проблем.

1. Така система розподіляє доходи між учасниками виробничого процесу дуже нерівномірно. Нерідко виявляється, що значна частина населення не може задовольнити своїх елементарних потреб.

2. Така економіка призводить до значних побічних наслідків, у тому числі негативних. За умов досконалої конкуренції кожен виробник намагається мінімізувати витрати. Відтак фірми уникають витрат, пов’язаних зі збереженням довкілля.

3. За умов досконалої конкуренції не можна забезпечити виробництво суспільних благ (мостів, маяків, дамб, національну оборону тощо). Ці блага конче потрібні споживачам.

4. Невеликий розмір типової конкурентної фірми не дає їм змоги фінансувати значні науково-дослідні роботи.

Отже, щоб виправити слабини досконалої конкуренції в ринковій економіці мають існувати інші форми організації ринку.


Поведінка виробника за умов досконалої конкуренції

✵ Виробник не може вплинути на ціну продукту. Маючи на меті максимізацію прибутку, він здатний впливати лише на обсяги виробництва.

✵ Вирішуючи питання «скільки виробляти», виробник зіставляє виручку від реалізації додаткової одиниці продукту (граничну виручку — MR) і витрати на виробництво цієї одиниці (граничні витрати — МС). Якщо граничні витрати починають перевищувати виручку, то це сприймається виробником як сигнал до припинення збільшення виробництва.


Економічна гра «Віджети і бластери»

Гра, надзвичайно проста як за концепцією, так і у виконанні, переконливо довела здатність до осмислення причинності та реалізму в економічній теорії. За формою проведення гра є досить гнучкою і дозволяє опиратися на конкретний досвід.

Мета гри. Гра дозволяє виявити вплив конкуренції на поведінку покупців і продавців; глибше зрозуміти ідеї, що стоять за конкуренцією, безпосередньо, через «випробування на собі».

Склад і розподіл ролей. Під час гри більшість учасників виконуватиме роль Споживачів; решта гратиме роль власників магазинів; найбільш удалим співвідношенням продавців і покупців є 1 : 3.

Дуже добре, якщо запланована кількість учасників гри така, що дозволяє мати не менше чотирьох власників магазинів (продавців). Для початку краще розвести місця «магазинів» (столи) якнайдалі один від одного, якщо це, звичайно, дозволяє зробити велике приміщення.

Регламент гри. Її тривалість не перевищує 20-30 хвилин і залишає достатньо часу для обговорення. Іноді виникає необхідність установлювати часові обмеження, якщо гра триває надто довго.

Запланований результат. Розуміння учасниками гри суті ринкової конкуренції, прояву негативних і позитивних рис, її вплив на ціну; удосконалення навичок заповнення ділових бланків.

Стимули. Очевидно, як і в справжньому діловому світі, важливою умовою є наявність стимулів, щоб учасники до витрачання і заробітку «грошей» ставилися серйозно. Тут має бути елемент конкуренції — оголошення переможця і нагородження.

Дії гравців. Власники магазинів і покупці можуть вільно взаємодіяти. У покупця є право домовлятися про зниження ціни продажу. Продавець має право підвищувати ціну на свій товар, якщо кількість покупців дозволяє це зробити, і знижувати ціну, якщо покупець має намір придбати велику партію товарів.

Обладнання. Для гри необхідні два основні документи: інструкція для власників магазинів з відомістю для торговельних операцій, інструкція для покупців з відомістю для операції купівлі. Для гри вони готуються чистими (див. додатки 1, 2), відповідно до кількості учасників. Власникам магазинів для підготовки значків, вказівників необхідний папір, олівці, маркери.

Правила гри

Метою «продавців» є отримання максимальних прибутків. Метою «покупців» — отримати максимальну користь. В інструкціях, які отримують учасники гри, усе це має бути описане. Важливо попереднє обговорення умов гри проводити для обох сторін окремо, щоб «покупці» та «продавці» не знали про завдання, цілі та витрати протилежної сторони.

Власники магазинів і покупці повинні записувати всі свої операції купівлі-продажу у відомості торговельних операцій (додатки 1, 2). Це дає можливість не використовувати гроші, такий запис служить чеком і забезпечує гру за правилами.

Проведення гри

Вступна частина. Керівник кожному продавцю вручає інструкцію з відомістю для операцій продажу. Відповідно до інструкції кожен власник магазину (продавець) розпочинає гру, маючи на «складі» 60 віджетів та ЗО бластерів. Вартість виробництва кожного віджета — 4 грн., кожного бластера — 9 грн. Таким чином, щоб отримати прибуток, продавець повинен заробити більш ніж 510 грн. (240 грн. + 270 грн.). Він повинен пам’ятати, що мусить продати свій товар і отримати прибуток, бо вже поніс певні видатки, заплативши за виробництво бластерів та віджетів. Керівник гри може дати декілька хвилин власникам магазинів на підготовку знаків, вказівників тощо.

Кожен покупець починає гру з бюджетом 250 грн, за які він купуватиме віджети і бластери (або тільки віджети, або тільки бластери). Споживачі не зацікавлені в заощадженні грошей, оскільки в кінці гри корисність визначається не кількістю грошей, а кількістю придбаних віджетів чи бластерів. (Споживачі можуть запитати керівника, скільки коштують віджети і бластери). Вони повинні купувати товар за якнайвигіднішою для себе ціною, якої вдасться домогтися від продавців. Ця ціна може змінюватися довільно.

Керівник цієї гри повинен бути переконаним, що в наявності є достатньо купівельної сили (покупців із 250 гривнями в кишенях), щоб потенційно викупити весь запас товару.

Основна частина. Продавати свій товар продавці починають, пропонуючи його покупцям за певною ціною. У результаті відбувається торг між продавцями і покупцями. У процесі торгу покупці звертаються до різних моделей, прагнучи придбати необхідний товар за нижчою ціною. Після завершення угоди купівлі-продажу продавець записує в таблиці (додаток 2) прізвище покупця, кількість проданих віджетів і бластерів, їх ціну, загальний прибуток від продажу і кількість товару, що залишилася. Продавець повинен прагнути продати свій товар за максимальною ціною з урахуванням поведінки конкурентів.

Завдання покупця в межах свого бюджету купувати якомога більше віджетів і бластерів. Після завершення угоди купівлі- продажу покупець робить відповідні записи в таблиці покупця (додаток 1). Для кожного покупця гра полягає в серії послідовних покупок і завершується після витрати всіх грошей, а для продавця — після продажу всіх віджетів і бластерів.

Підсумок гри. Керівник оголошує про завершення гри після закінчення торгів або може обмежити її в часі, якщо гра затягується.

Переможець гри серед продавців визначається за найбільшим прибутком, а серед покупців переможцем стає той, хто отримав найбільшу кількість корисності.

Обговорення завжди проходить жваво, бо учасники мали змогу бути активними представниками моделювання ринкових взаємовідносин. Перед дискусією вже будуть визначені переможці серед покупців і продавців, тому найпершим є запитання до них стосовно стратегії:

✵ Як вони старалися виграти?

Типовою відповіддю власників магазинів буде: вони ставили настільки високу ціну, яку покупці, на їхню думку, мають змогу заплатити. (Погляди на те, яка ціна є доречною, дуже часто змінюються.)

Споживачі завжди порівнюють ціни, а продавці реагують на це.

✵ Як змінювалися ціни протягом гри?

Учасники легко помічають тенденцію — ціни опускатися в міру зниження продавцями меж прибутків. Також очевидним стає те, що ціни демонструють властивість збігатися до «точки рівноваги».

Коли під час гри залишилося менше продавців, ціни знову підскочили. Це дає підстави для аналізу причинного зв’язку.

Уже на підставі отриманого досвіду учасники, як правило, здатні самостійно запропонувати основні умови для виникнення досконалої конкуренції.


V. Підсумок уроку

Нагородження переможців економічної гри.


VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Скласти словник економічних термінів до даної теми.


Додаток 1

Інструкції для покупців

Ваша ціль — якнайвигідніше купити віджети і бластери, виходячи з бюджету 250 грн.

Ви можете купувати 2 продукти: віджети — кожен віджет приносить одну корисність; бластери — кожен бластер приносить З корисності.

Коли ви витратите усі гроші, обчисліть, яку корисність ви отримали.

У цій таблиці записуйте ваші операції купівлі.


Віджети і бластери

Прізвище, ім’я продавця

Придбаний продукт (віджет чи бластер)

Кількість (шт.)

Корисність

Ціна (грн.)

Скільки грошей залишилось для наступних покупок


Щоб підрахувати вигоду, яку ви отримали, помножте кількість віджетів, що ви придбали на 1, а кількість бластерів — на 3.

___ В1 = ___ корисність___ Б-3 = ___ корисність

Додайте два показники, а суму впишіть тут _______.

Виграє покупець, який отримав найбільшу корисність.


Додаток 2

Інструкція для власників магазинів

Ваша ціль — отримати якнайбільший прибуток, перепродаючи товар, що ви придбали, за більшу ціну.

У вас є два продукти: віджети, виробництво кожного з них коштує 4 грн.; у Вас на складі — 60 віджетів загальною вартістю 240 грн.; бластери, виробництво кожного з них коштує 9 грн.; у Вас на складі — 30 бластерів загальною вартістю 270 грн.

Тут записуйте свої операції продажу.


Віджети

Прізвище, ім’я покупця

Продана кількість (шт.)

Ціна (грн.)

Загальний прибуток від продажу (грн.)

Кількість товару, що залишилася (шт.)


Бластери

Прізвище, ім’я покупця

Продана кількість (шт.)

Ціна (грн.)

Загальний прибуток від продажу (грн.)

Кількість товару, що залишилася (шт.)


Обчисліть загальний прибуток від продажу віджетів і бластерів.

Відніміть 510 гривень від вашого загального прибутку. Впишіть суму тут ______.

Виграє продавець, який отримав найбільший прибуток.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити