УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 31. ВЗАЄМОДІЯ РИНКІВ ТА ЇХ РЕАКЦІЯ НА ЗМІНУ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ

 

Мета уроку: виявити взаємозв’язок ринків різних товарів; формувати вміння проводити аналіз реальних ситуацій, використовуючи графіки; повторити, узагальнити знання основних понять товарного ринку (ціна, попит, пропозиція); розвивати пізнавальний інтерес, творчу активність та вміння логічно викладати думки; розвивати уміння працювати з різними інформаційними джерелами.

Основні поняття: взаємодія ринків, ціна, попит, пропозиція.

Тип уроку: закріплення та застосування знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

 

II. Перевірка домашнього завдання

 

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

 

IV. Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя

Зміни стану рівноваги, пов’язані із впливом нецінових

детермінант попиту і пропозиції

Зміни рівноваги внаслідок змін у попиті за незмінної пропозиції. Якщо, наприклад, під впливом будь-якої з нецінових детермінант попит зростає, то відбувається зміщення точки рівноваги. При цьому рівноважна ціна зростає, а рівноважний обсяг збільшується. Якщо попит скорочується за незмінної пропозиції, то відповідно рівноважна ціна спадає, а рівноважний обсяг скорочується.

Зміни рівноваги внаслідок змін у пропозиції за незмінного попиту. Якщо під впливом будь-якої з нецінових детермінант пропозиція зростає за незмінного попиту, то відбувається зміщення точки рівноваги. При цьому рівноважна ціна знижується, а рівноважний обсяг зростає. Якщо ж пропозиція за незмінного попиту зменшується, то рівноважна ціна зростає, а рівноважний обсяг скорочується.

За одночасних змін попиту і пропозиції відбувається зміщення точки рівноваги, а рівень нових рівноважних цін і обсягів визначається відносними змінами попиту та пропозиції:

✵ якщо попит і пропозиція зростають одночасно, рівноважний обсяг продукції зростає, але вплив на рівноважну ціну є невизначеним. Рівноважна ціна може не змінитися, якщо відбувається пропорційне зростання попиту та пропозиції. Рівноважна ціна зростатиме, якщо попит зростає більшою мірою, ніж пропозиція. Рівноважна ціна спадатиме, якщо попит зростає меншою мірою, ніж зростає пропозиція;

✵ якщо попит і пропозиція одночасно скорочуються, рівноважний обсяг продукції зменшується, а вплив на рівноважну ціну є невизначеним. Рівноважна ціна не зміниться, якщо відбувається пропорційне скорочення попиту і пропозиції. Рівноважна ціна зросте, якщо попит спадає меншою мірою, ніж пропозиція. Рівноважна ціна знижується, якщо попит спадає більшою мірою, ніж пропозиція.


V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Вправа «Аналіз ринкової ситуації» (приклад аналізу ситуацій)

Проаналізувати, як наведені нижче події вплинуть на рівноважну ціну та рівноважну кількість. Аналіз здійснити в такій послідовності:

1) визначити з умови завдання, який чинник викликав зміни на даному ринку;

2) визначити, що піддалося зміні: попит, пропозиція або те й інше одночасно; відобразити зміни у відповідній графі таблиці 1;

3) визначити, як змінилися попит чи пропозиція або те й інше; установити причину змін;

4) накреслити нові криві попиту або пропозиції на початковому графіку рівноважного ринку в таблиці 1, відзначити нову рівноважну ціну та рівноважну кількість;

5) визначити, як змінилися рівноважна ціна і рівноважна кількість;

6) зробити висновок, обвівши кружечками відповідні зміни ситуацій D, S, Рe, Qe в таблиці 2.

Приклад завдання

Умова

Подія 1. Багато людей прислухалися до закликів товариства захисту природи і стали купувати до Різдва лише штучні ялинки замість живих дерев.

Подія 2. Передові технології були впроваджені у виробництво телевізорів нового покоління, що збільшило продуктивність праці в галузі. Продовження трансляції популярного телесеріалу на ТБ розпочнеться в найближчий час.


Таблиця 1

 

Подія

Графік

Рe

Qe

D

S

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 


Таблиця 2


D

S

Рe

Qe

1

↑ ↓ _

↑ ↓ _

↑ ↓ _

↑ ↓ _

2

↑ ↓ _

↑ ↓ _

↑ ↓ _

↑ ↓ _


Для відпрацювання навиків аналізу ринкових ситуацій учням пропонуються завдання для самостійної роботи (див. додаток 1). На самостійну роботу відводиться 8 хв. По завершенні роботи результати представляються біля дошки.

Вправа «Економічні дослідницькі центри»

Учні класу об’єднуються в 5 груп (використовуючи різні за кольором картки: входячи до класу, школярі витягують картки свого кольору і сідають по групах.). Кожна група спочатку виконує однакове для всіх груп завдання (5 хв.) і робить висновки, потім самостійне завдання групи (8 хв.). Після виконання завдань кожна група представляє звіт про виконану роботу.

Інструкція послідовності аналізу взаємопов’язаних ринків

✵ Визначити з умови завдання, який чинник є причиною змін на даному ринку.

✵ Визначити, чи впливає цей чинник на попит чи пропозицію (при цьому необхідно мати на увазі тільки найближчі наслідки і рухати тільки одну криву — попиту чи пропозиції).

✵ Визначити, як за цих умов змінюється ринкова ціна і рівноважна кількість на даному ринку.

✵ Визначити, як зміна рівноважної ціни або рівноважної кількості вплине на взаємозалежні ринки товару-замінника або доповнюючого товару.

Завдання 1. Взаємозалежні ринки

За допомогою руху кривих попиту та пропозиції ми можемо простежити, як встановлюються взаємозв’язки між ринками і чому зміни ринкової рівноваги на одних ринках спричиняють зміни рівноваги на інших ринках.

Припустимо, що первісним поштовхом до подальших ринкових змін стало збільшення цін на корми для корів. Унаслідок цього відбудеться зниження пропозиції м’яса яловичини, що вплине як на прилеглі ринки, так і віддалені (див. графіки нижче).

1. Зниження пропозиції яловичини викликало зростання рівноважної ціни на яловиче м’ясо, що змусило покупців переорієнтуватись на споживання більш дешевого м’яса птиці й призвело до зростання попиту на останнє та збільшення рівноважного кількості.

2. Більша кількість проданого м’яса птиці викликала збільшення пропозиції пуху і зниження рівноважної ціни на пух.

3. Остання подія зацікавила виробників пухових ковдр, які зможуть збільшити виробництво і пропозицію на ринку пухових ковдр.

4. Такі зміни на ринку пухових ковдр вимагають додаткової кількості атласних тканин, що використовуються для виготовлення пухових ковдр. На ринку атласних тканин відбудеться зсув кривої попиту праворуч і збільшення рівноважної ціни.


Графіки взаємодії ринківРегламент роботи в групах

1. Виконання завдань.

2. Звіти груп.

3. Під час звітів учні записують у зошити невідомі їм фактори, що змінюють попит чи пропозицію:

а) зміна психології людей;

б) зміна економічної ситуації.

4. Оформлення результатів роботи. Складання письмового звіту.

5. Обговорення і теоретична інтерпретація отриманих результатів.

Представники груп представляють результати роботи, супроводжуючи свої звіти демонстрацією графіків і пропонуючи підприємцям варіанти ринкової поведінки.

6. Підбиття підсумків роботи.

Інструктаж для учнів. Ваші групи сьогодні представляють дослідницькі центри, що вивчають кон’юнктуру ринку та розробляють рекомендації підприємцям, які займаються виробництвом і реалізацією товарів і послуг. Кожен із вас на початку самостійно виконує запропоновані завдання (додаток 2), по завершенні виконання завдань здійснюєте спільне обговорення. На основі отриманих результатів складаєте письмовий та графічний звіт і презентацію.


V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

«Кейс-метод» (аналіз ситуацій)

Наведений фрагмент статті ілюструє ситуацію взаємозв’язку між окремими ринками.

«Подорожчання нафти та нафтопродуктів сприяє зростанню попиту на біопаливо та відповідно на сировину для його виробництва. За даними ФАО, очікується, що цей процес стосуватиметься передусім зернових (пшениця), насіння олійних культур, цукру і рослинних олій. Уважають, що протягом наступного десятиріччя значні обсяги кукурудзи в США, пшениці та насіння ріпаку в Європі, цукру в Бразилії використовуватимуть для виробництва етанолу та біопалива. Такий попит впливатиме на ціни на перелічені культури прямо та опосередковано — через ціни на фураж — на ціни продукції тваринництва і птахівництва».

Джерело: Бураковський І. Українська економіка в міжнародному контексті: проблеми та виклики / І. Бураковський // Дзеркало тижня. — 2008. — № 13.

1. З’ясуйте, які з наведених продуктів є замінниками, а які доповнювачами.

2. За допомогою графіків визначте, у чому полягає взаємозв’язок між ринками нафтопродуктів, продуктів рослинництва (як сировинних) та тваринництва і птахівництва.

3. Чи можна спрогнозувати, як вплине підвищення цін на нафтопродукти на вартість продукції птахівництва?

Підсумок уроку

Учні формулюють загальний висновок за підсумками роботи на уроці: у постійній зміні точки рівноваги полягає життя економіки, її ефективність.


VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Підібрати матеріали ЗМІ, у яких ідеться про зміни цін на різних ринках.


Додаток 1

Подія 3. У країні розпочалася кампанія з пропаганди здорового способу життя, унаслідок чого багато людей вирішили кинути палити.

Подія 4. Урожай мандарин був знищений шкідниками. Цей товар використовувався в раціоні харчування кожним мешканцем країни, оскільки володіє корисними споживчими властивостями. На оптові ринки міста завезли клементини, які є гібридом мандарин та апельсин.

Подія 5. У країні відбулося підвищення ціни на молоко. Виробники сирів стурбовані цією ситуацією, яка вплине на собівартість продукції.

Подія 6. У моду увійшли вироби з натуральної бавовни. При вирощуванні бавовни введені нові технології. Збір бавовни проводитиметься не тільки вручну, а й механізовано, що дасть змогу підвищити продуктивність праці. У текстильній промисловості найближчим часом відбудеться переоснащення обладнання.

Подія 7. У місті поширилася інформація, що лише за рецептами лікаря будуть відпускатися ліки, які містять шкідливу речовину барбідол. Ця речовина міститься в серцевих ліках «Корвалол» і «Валокардін». До кінця дня в аптеках були розкуплені всі ліки.

Подія 8. Товариство захисту тварин провело акцію, у результаті якої покупці стали менше купувати шкіряні куртки та інші вироби зі шкіри. Продавці стали відмовлятися від закупівлі шкіряних виробів на оптових ринках.


Додаток 2

Завдання групам

1. 3 початком економічної кризи в Україні розпочався відтік іноземних інвестицій, деякі іноземні компанії скасували раніше прийняті рішення про відкриття своїх нових філій і навіть скоротили виробництво на діючих підприємствах. Як це вплине на попит та пропозицію:

а) на ринку товарів і послуг, вироблених іноземними компаніями в Україні;

б) на ринку праці України;

в) на ринку офісного устаткування.

2. Під час економічної кризи ціна нафти на світовому ринку впала нижче за психологічну позначку — 50 доларів за барель.

✵ Відобразіть ситуацію падіння ціни на світовому ринку сирої нафти;

✵ Що відбудеться на ринку бензину?

✵ Продовжте ланцюжок пов’язаних ринків:

а)___________________________________

б)___________________________________

в)___________________________________

3. Припустимо, що в країні розпочато активну кампанію із захисту рідної природи, і напередодні Нового року громадяни вирішили віддати перевагу штучним ялинкам.

Поясніть, що відбудеться на ринку натуральних ялинок, штучних ялинок, хвойних освіжувачів повітря, ялинкових іграшок?

4. У країні розпочато активну антинікотинову компанію і багато людей вирішили кинути палити.

У якості засобу, який допомагає позбавитися шкідливої звички, рекламується новий спеціальний сорт жувальної гумки.

Що відбувається на ринку тютюнових виробів, жувальної гумки, попільничок і запальничок?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити