УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 39. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

 

Мета уроку: навчити учнів розраховувати показники еластичності попиту та пропозиції за ціною на основі конкретних даних; розвивати економічне мислення.

Тип уроку: закріплення та застосування знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

 

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

✵ Що таке еластичність?

✵ Що ми називаємо еластичністю попиту (пропозиції) за ціною EPD, EPS)?

Еластичність попиту за доходом EID показує, наскільки у відсотковому відношенні зміниться величина попиту на товар у разі зміни доходу споживача на 1 %.

Перехресна еластичність попиту (EXYD) показує, наскільки у відсотковому відношенні зміниться величина попиту певного товару внаслідок зміни ціни іншого товару на 1 %.

 

III. Закріплення знань, умінь і навичок учнів

Упродовж п’яти уроків ми здобували теоретичні знання, а тепер спробуємо перенести їх на практику.

 

 

1. Еластичність попиту за ціною в точці Б

Початкова ціна Р0 — 10 грн. Нова ціна P1 — 4 грн.

Початкова кількість Q0 — 200 шт. Нова кількість Q1 — 300 шт.

Точкова:

Отже, попит у точці Б — нееластичний.

За нееластичного попиту зниження ціни призводить до зниження виторгу, P↓ TR↓.

2. Еластичність попиту за ціною на відрізку АБ

Дугова:

Отже, попит на відрізку АБ — нееластичний.

3. Еластичність попиту за ціною в точці В

Початкова ціна Р0 — 4 грн. Нова ціна P1 — 2 грн.

Початкова кількість Q0 — 300 шт. Нова кількість Q1 — 700 шт.

Точкова:

Отже, попит у точці В — еластичний.

За еластичного попиту зниження ціни призводить до збіль шення виторгу Р↑ TR↑.

4. Еластичність попиту за ціною на відрізку БВ

Дугова:

Отже, попит на відрізку БВ — еластичний.

5. Еластичність пропозиції за ціною в точці Б

Початкова ціна Р0 — 10 грн. Нова ціна Р1 — 4 грн.

Початкова кількість Q0 — 600 шт. Нова кількість Q1 — 300 шт.

Точкова:

Отже, пропозиція в точці Б — нееластична.

За нееластичної пропозиції не варто знижувати ціну.

6. Еластичність пропозиції за ціною на відрізку СБ

Дугова:

Отже, пропозиція на відрізку СБ — нееластична.

7. Еластичність пропозиції в точці Д

Початкова ціна Р0 — 4 грн. Нова ціна Р1 — 3 грн.

Початкова кількість Q0 — 300 шт. Нова кількість Q1 — 100 шт.

Точкова:

Отже, пропозиція - еластична.

За еластичної пропозиції зниження ціни призводить до зменшення виторгу.

8. Еластичність пропозиції на відрізку БД

Дугова

Отже, пропозиція на відрізку БД — еластична.

Висновок

Абсолютно еластичний попит, коли ЕDP = ∞.

 

 

Оскільки споживачі зовсім відмовилися від споживання товару за деякою ціною, то виторг TR = 0.

Абсолютно нееластичний попит, коли ЕDP = 0.

 

 


Висновок

За абсолютно нееластнчного попиту за ціною Q= const виторг TR зростатиме завдяки зростанню ціни Р.

Абсолютно еластичний попит, коли ЕDP → ∞.

 

 

Оскільки виробник зовсім відмовився від пропозиції (виробництва) товару за ціною Рr = 0.

 

 

 

Висновок

За абсолютно еластичної пропозиції за ціною і Q = const виторг (TR) збільшуватиметься за рахунок збільшення ціни Р.

Еластичність попиту за доходом (ЕDI), еластичність пропозиції за доходом (ESI) показують, на скільки у відсотковому відношенні зміниться величина попиту (величина пропозиції) на товар у разі зміни доходу споживачів на 1 %.

Дугова еластичність:

Точкова еластичність:

Реакція зміни обсягу попиту (Q) на зміну середнього доходу (I) дає можливість поділити всі товари на такі групи:

✵ Нормальні (звичайні) товари високої якості, обсяг попиту Q на які зростає внаслідок зростання доходів меншою мірою, ніж зростає дохід І:

0 < ЕDI < 1.

✵ Товари першої необхідності — обсяг попиту Q на них зростає незалежно від змін доходу І:

EDI = 0.

✵ Предмети розкоші — обсяг попиту Q на них зростає більшою мірою, ніж зростає дохід І:

ЕDI > 1.

✵ Товари низької якості — обсяг попиту на них зменшується зі зростанням доходу:

ЕDI < 0.

Задача 1

Рівноважна ціна на ринку молока становить 0,8 грн. за 1 л за обсягів продажу 5000 л. Коефіцієнт еластичності попиту за ціною дорівнює 1, коефіцієнт пропозиції — 1. Обчисліть величину дефіциту або надлишку:

✵ якщо адміністрація району прийняла рішення про встановлення ціни на рівні 0,6 грн. за 1 л (обґрунтуйте розрахунками);

✵ якщо коефіцієнт еластичності пропозиції дорівнює 0,5.

Розв’язання

Р0 = 0,8 грн.

Q0 = 5000 л

✵ Якщо держава встановила ціну на рівні Р1 = 0,6 грн, необхідно обчислити дефіцит (надлишок).

QD1 = 6250 (л) — обсяг попиту.

QS1 = 3750 (л) — обсяг пропозиції.

Оскільки QS1 (3750) < QD1 (6250), то виникне дефіцит у розмірі:

✵ Якщо Esp = 0,5, визначаємо, надлишок виникне чи дефіцит. Унаслідок зміни еластичності пропозиції ESP обсяг попиту не збільшується (QD1 = 6250), а обсяг пропозиції дорівнюватиме:

Оскільки QS1 (4375) < QD1 (6250), то виникне дефіцит у розмірі:

Відповідь

1) Дефіцит – 2500 л.

2) Дефіцит – 1875 л.


Перехресна еластичність попиту

Перехресна еластичність попиту характеризує взаємозалежність товарів.

ED AB > 0 — це взаємозамінні товари (товари-субститути), бо коли Рв (ціна товару В) зростає, то QA (обсяг товару А) також збільшується.

ED AB = 0 — це товари, незалежні в споживанні, бо якщо Рв (ціна товару В) зростає, то QA (обсяг товару А) не змінюється.

ED AB < 0 — це взаємозамінні товари (товари-комплементи), бо коли Рв (ціна товару В) зростає, то QA (обсяг товару А) зменшується.

Задача 2

Зміна ціни мінеральної води від 0,6 до 0,7 грн. за 1 літр призведе до того, що кількість проданого лимонаду збільшилась від 44 до 47 л. Розрахуйте перехресну еластичність попиту.

Розв’язання

Відповідь: 0,43.

 

IV. Узагальнення знань з теми

Застосовуємо матеріал зі «Збірника задач з економіки» (автор — Г. О. Горленко), «Практикума з економіки для загальноосвітніх шкіл» (упорядник — Г. О. Горленко).

 

V. Домашнє завдання


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити