УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 44. СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ. РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ: СУБ’ЄКТИ РИНКУ ТА ЙОГО СУЧАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ


Мета уроку: ознайомити учнів зі структурними елементами національного ринку, з ринком товарів та послуг, його суб’єктами й сучасною організацією; навчити розрізняти об’єкти та суб’єкти

ринку товарів і послуг, зображати графічно попит і пропозицію на ринку товарів і послуг.

Основні поняття: національний ринок, ринок товарів і послуг, роздрібна й оптова торгівля, дистриб’ютор, брокер, дилер.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Структурні елементи національного ринку

Ринок — це економічний простір, у межах якого відбувається рух товарів і послуг. Ринок будь-якої країни є структурованим, тобто поділеним на певні частини.

Національний ринок за об’єктами купівлі-продажу поділяється на такі ринки: товарів і послуг, природних ресурсів, праці, капіталу, грошей, цінних паперів.


Структура національного ринку

 

 

Види ринків

1. Ринок продуктів — це первинна форма ринку, де відбувається рух предметів споживання та засобів виробництва.

2. Ринок природних ресурсів (землі) — економічний простір, у межах якого відбувається купівля-продаж природних ресурсів.

3. Ринок капіталу та грошей — простір, у межах якого відбувається рух капіталів (майнового, розумових здібностей) та грошей.

4. Ринок праці — простір, у межах якого відбувається купівля-продаж робочої сили.

5. Ринок цінних паперів — простір, у межах якого відбувається купівля-продаж цінних паперів (акцій, облігацій).

6. Ринок інформації — простір, у межах якого створюється, зберігається та використовується інформаційний ресурс із метою забезпечення корисного ефекту для споживача.

Схема відбиває те, що національний ринок є цілісним, його сегментами (структурними елементами) є окремі ринки.


Ринок товарів і послуг: суб’єкти ринку, організація такого ринку

На цьому ринку здійснюється рух предметів споживання та засобів виробництва, тому ринок товарів і послуг поділяється на споживчий ринок і ринок засобів виробництва. На кожному із цих ринків обертається велика кількість різноманітних продуктів і формуються спеціалізовані ринки (ринок молочної продукції, ринок одягу, ринок взуття тощо). Ринок засобів виробництва охоплює ринки паливних ресурсів, верстатів, інструментів, запчастин, сировини, металів тощо.

Ринки розрізняють за суб’єктами та функціонуванням.


 

На схемі показано два канали розподілу товарів: на споживчому ринку і на ринку засобів виробництва.

На споживчому ринку між виробником і споживачем працюють оптові та роздрібні торговці. Виробник продає великі партії товару (оптом) оптовому торговцю. Оптовий продавець розподіляє товари між роздрібними торговцями, які невеликими партіями реалізують їх споживачам.

На ринку засобів виробництва між виробником і споживачем діють дистриб’ютори, дилери та брокери.


III. Вивчення нового матеріалу

Гра «Економічна експедиція»

Учні об’єднуються в групи (економічні експедиції) по чотири- п’ять осіб і здійснюють дослідження за заданими завданнями. Упродовж 10 хв групи мають підготувати за допомогою підручника відповіді на запитання. Після цього кожна експедиційна група доповідає про результати роботи.

Маршрутний лист 1. Дослідження споживчого ринку

1) Які  товари реалізуються на ринку?

2) Хто виступає суб’єктами ринку?

3) Як   формується попит на продукцію?

4) Спосіб реалізації товарів і послуг.

5) Роздрібна торгівля, оптова торгівля.

6) Види торгових підприємств.

Маршрутний лист 2. Дослідження ринку засобів виробництва

1) Які  товари реалізовуються на ринку?

2) Хто виступає суб’єктами на ринку?

3) Як   формується попит на продукцію?

4) Спосіб реалізації товарів і послуг.

5) Дистриб’ютор, дилер і брокер.

Гра «Відкритий мікрофон»

Учні класу по черзі продовжують думку: «На сьогоднішньому уроці для мене найважливішим відкриттям було...»


IV. Закріплення знань, умінь і навичок учнів

1. Міні-тест

(Час виконання — 2 хв; одна правильна відповідь)

1. На ринку товарів обертаються:

а) предмети споживання і засоби виробництва;

б) природні ресурси;

в) цінні папери;

г) гроші.

2. Елементи національного ринку:

а) ринки товарів, природних ресурсів, праці, капіталу, грошей, цінних паперів, інформації;

б) продавці та покупці;

в) виробники і споживачі.

3. Елементи товарного ринку:

а) покупці та продавці;

б) товари, послуги та їх споживачі;

в) споживчий ринок і ринок засобів виробництва.

4. Товари на товарному ринку просуваються:

а) від виробників до споживачів через систему оптової та роздрібної торгівлі;

б) від виробників до споживачів;

в) від виробників через посередників до споживачів.

5. Укажіть найбільш точне визначення поняття «ринок»:

а) ринок — це економічний простір, у межах якого відбувається рух товарів;

б) ринок — це обмін, що ґрунтується на засадах грошових відносин;

в) ринок — це фаза суспільного відтворення, на якій відбувається обмін товарів;

г) ринок — це домовленість між людьми про продаж-купівлю товарів і послуг за визначеними цінами.


V. Підсумок уроку

Оцінювання, рефлексія.


VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.


Додаток

1) Дистриб’ютор   — оптово-посередницька самостійна фірма, що обслуговує різні галузі промисловості.

2) Дилер — особа, яка здійснює операції на біржі за свій рахунок і на свою користь.

3) Брокер — особа, яка здійснює операції на біржі лише за дорученням клієнта.

4) Роздрібна торгівля — це діяльність із продажу речей або послуг кінцевим споживачам для особистого використання.

5) Оптова торгівля — це діяльність із продажу товарів і послуг тим, хто купує їх для виробничого використання або подальшого перепродажу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити