УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 49. ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ТИПОВІ СИСТЕМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 

Мета уроку: ознайомитися з можливостями працевлаштування неповнолітніх; вивчити вплив чинників на попит і пропозицію праці, виникнення ефектів доходу та заміщення за підвищення рівня заробітної плати, механізм утворення заробітної плати; з’ясувати, від чого залежить розмір заробітної плати; розглянути головні форми та системами заробітної плати; навчитися розраховувати заробітну плату, аналізувати наслідки впливу різних чинників на рівень заробітної плати та рівень зайнятості працівників.

Основні поняття: ставка заробітної плати, ефект заміни та доходу, монопсонія на ринку праці, форми та системи заробітної плати, номінальна та реальна заробітні плати, індексація доходів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

 

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Запропонуйте кільком учням напередодні провести в класі соцопитування «Працювати потрібно, щоб...

✵ заробити багато грошей;

✵ реалізувати себе як особистість;

✵ зробити кар’єру;

✵ підвищити свою кваліфікацію;

✵ принести користь людям;

✵ інше».

Проведіть обговорення результатів соцопитування.

Використайте ігровий момент: об’єднайте учнів у кілька груп і запропонуйте за 5 хв придумати й записати різні варіанти заробітку для підлітків. Переможе та команда, яка назве найбільше способів легального заробітку для школярів. Варто заздалегідь доручити одному учню підготувати повідомлення про те, як законодавство регулює дитячу працю.

Ці поради будуть корисними під час працевлаштування неповнолітніх.

Працевлаштування неповнолітніх, відповідно до чинного законодавства України про працю, обов’язково здійснюється на підставі письмового трудового договору лише після попереднього медичного огляду.

Вік, з якого допускається прийняття на роботу, — 16 років. Якщо вам 15 років — на роботу можна влаштуватися лише у винятковому випадку, за згоди одного з батьків або особи, яка їх замінює. Робота має виконуватись тільки у вільний від навчання час.

Якщо вам не виповнилось 16 років і під час прийняття на роботу від вас не вимагають дозволу батьків на працевлаштування — така праця є незаконною і ваші права не захищатимуться.

Згідно з чинним законодавством України про працю тривалість робочого часу для неповнолітніх є скороченою.

Робочий час не повинен перевищувати:

✵ 36 годин на тиждень, якщо вам від 16 до 18 років;

✵ 24 години на тиждень, якщо вам від 15 до 16 років.

У такому режимі ви маєте право працювати під час канікул.

Якщо ви працюєте протягом навчального року у вільний від навчання час, ваш робочий день не повинен перевищувати:

✵ 18 годин на тиждень, якщо вам від 16 до 18 років;

✵ 12 годин на тиждень, якщо вам від 15 до 16 років;

✵ 24 години на тиждень для учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул.

Діти, які працюють, мають право на щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день у зручний для них час. Упродовж першого року роботи відпустка може бути надана через шість місяців безперервної роботи на підприємстві, в організації.

Діти, які працюють і продовжують навчання, мають право на додаткові оплачувані відпустки, які надаються їм для складання іспитів.

Використання праці дітей на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також залучення до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні заборонені законодавством України.

(Ст. 21 Закону «Про охорону дитинства», Кодекс Законів про працю)

 

III. Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя

Як ми вже з’ясували, саме на заробітну плату припадає переважна частина доходів працездатного населення.

Заробітна плата — це ціна, що виплачується за використання праці. Цей особливий вид ціни ще називають ставкою заробітної плати.

Ставки заробітної плати встановлюються ринковим шляхом під впливом попиту і пропозиції. Попит на працю пред’являють підприємства (фірми). Індивідуальний попит на робочу силу можна визначити графічно за допомогою кривої попиту DL. Оскільки існує обернена залежність між заробітною платою і кількістю найманих працівників, то крива попиту на працю має від’ємний нахил.

 

 

Рис. 1. Крива попиту на працю

 

Попит на працю залежить від таких чинників:

1) середнього рівня оплати праці в цілому по країні;

2) від попиту на товари та послуги, які виробляє підприємство (фірма).

На ставки заробітної плати впливає пропозиція робочої сили, яка може змінюватись під впливом різних причин.

За умов вільної конкуренції ринкова пропозиція робочої сили графічно представлена у вигляді кривої пропозиції праці SL, що відбиває зростання кількості пропонованої праці внаслідок підвищення ставок заробітної плати.

 

 

Рис. 2. Крива ринкової пропозиції праці

 

Пропозиція праці залежить від таких чинників:

1) середнього рівня оплати праці;

2) вибору працівником між доходом від праці та вільним часом.

Слід звернути увагу учнів на те, що внаслідок підвищення заробітної плати можливі різні реакції робітників. Зростання зарплати стимулює працювати більше, але з певного моменту та корисність, яку людина отримує завдяки додатковому доходу, починає зменшуватись через незадоволення та виснаження, що супроводжують зусилля заробити більше. І тоді кількість годин праці зменшується. Тому крива індивідуальної пропозиції робочої сили може мати дуже своєрідну форму.

 

 

Рис. 3. Крива індивідуальної пропозиції праці

 

Така конфігурація кривої індивідуальної пропозиції праці зумовлена дією ефектів заміни та доходу. Поясніть учням, що ефект заміни — це заміна годин дозвілля робочим часом для збільшення доходу робітника, а ефект доходу полягає в тому, що в разі підвищення ставки зарплати зростає і ціна дозвілля; за більш високого доходу робітник може купити більшу кількість товарів, одним з яких є дозвілля. Попросіть учнів прокоментувати рис. 3.

Від чого ж залежить величина заробітної плати?

За умов досконалої конкуренції рівноважна ставка заробітної плати та рівноважний рівень зайнятості конкурентного виду праці визначаються за точкою перетину ринкових кривих попиту і пропозиції праці.

На загальний рівень зарплати можуть також впливати:

1) держава, яка в інтересах суспільства регулює мінімальну зарплату;

2) профспілки, які в інтересах працівників можуть домагатися підвищення зарплати;

3) монопсонія — ситуація, коли на ринку підприємство — єдиний роботодавець і може змінювати рівень оплати праці.


Економічний практикум

1. Припустімо, що на регіональному ринку некваліфікованої робочої сили крива попиту на працю характеризується залежністю: Ld = 2 - W, де W — місячна зарплата; LD — величина попиту (осіб), а крива пропозиції праці задана рівнянням: Ls = 3W - 400, де W — місячна зарплата; Ls — величина пропозиції (осіб).

Обчисліть:

1) рівноважну кількість праці та ціну праці (місячну ставку заробітної плати);

2) як зміниться зайнятість, якщо держава встановить мінімальну зарплату на рівні 250 грн.

2. Пропозиція праці певної галузі господарства описується рівнянням: Ls = 200W, а попит на послуги праці: LD = 1200 - 100W, де W — денна ставка заробітної плати; L — кількість працівників. Уряд установлює заробітну плату на рівні 6 грн. Обчисліть кількість працівників, які залишаться без роботи.

Розв’язання

Ls = LDW1 = 6 (грн.)

200W = 1200 - 100W;

W = 4 (грн).

Ls = 200 ∙ 4 = 800 (осіб).

Ld = 1200 – 100 ∙ 4 = 800 (осіб).

Якщо W1 = 6 грн., то Ls = 200 ∙ 6 = 1200 (осіб),

a Ld = 1200 – 100 ∙ 6 = 600 (осіб).

ΔL = 1200 - 600 = 600 (осіб) — стануть безробітними.

3. Підприємство є монополістом на регіональному ринку праці й продає готову продукцію на конкурентному зовнішньому ринку. Виробнича функція підприємства в короткостроковому періоді має такий вигляд: QL = 300L - L2, де Q — обсяг виробництва, тис. шт.; L — обсяг праці, що використовується, тис. осіб. Функція пропозиції праці на регіональному ринку описується рівнянням: Ls = 2W + 160. Ціна готової продукції на зовнішньому ринку становить 0,5 гр. од. Обчисліть, яку кількість праці використовуватиме монопсонія, який рівень зарплати вона встановить, яку кількість продукції продаватиме на зовнішньому ринку та який виторг отримає.

Розв’язання

Функція граничного продукту в грошовому вираженні матиме вигляд (перша похідна від виробничої функції):

MPL = 300 - 2L;

MRPl = PX(MPL) = 150 - L.

Граничні витрати на працю становитимуть:

W = 80 = 0,5L;

TRC = 80L + 0,5L;

MRC = 80 - L.

Прирівнюючи граничний продукт праці в грошовому вираженні до граничних витрат на працю, розрахуємо оптимальну кількість робітників для монополії:

50 - L = 80 + L.

Оптимальна кількість робітників становить 35 тис. осіб.

За допомогою функції пропозиції праці розрахуємо рівень заробітної плати, який установить монопсоніст, — 97,5 гр. од. Підставивши оптимальний обсяг використання робочої сили у формулу виробничої функції, отримаємо обсяг виробництва — 9275 тис. од. Виторг монопсоніста дорівнює 4637,5 тис. гр. од.

Питання для обговорення

1. Від чого ж залежить розмір заробітної плати?

2. Чому попит і пропозиція є різними на різних ринках праці відносно різних професій?

Розмір оплати праці залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівників, результатів їхньої праці. Розміри заробітної плати відрізняються залежно від професії, рівня кваліфікації і навіть у межах однієї професії. Таке явище називається диференціацією заробітної плати.

Принципи диференціації заробітної плати працівників:

1) величина заробітної плати залежить від складності праці, професійних навичок і кваліфікації робітника;

2) величина заробітної плати залежить від умов роботи, її важкості, шкідливості для здоров’я. Праця у важких і шкідливих умовах оплачується вище;

3) величина заробітної плати залежить від результатів виробничої діяльності фірми в цілому.

Заробітна плата

1) Основна. Тарифні ставки (оклади), відрядні розцінки для робітників, посадові оклади для службовців.

2) Додаткова. Доплати, надбавки, премії.

Установлення заробітної плати є складним процесом. Він включає державне регулювання мінімуму заробітної плати, договірне регулювання оплати праці через тарифні угоди та визначення індивідуальної заробітної плати на підприємстві. Особливу роль у визначенні рівня заробітної плати відіграють професійні спілки. Рівень оплати праці визначається генеральною угодою (трудовими, або тарифними, договорами) між профспілками та працедавцями.

Робота в групах

Опрацювати інформацію про форми й системи заробітної плати (див. додаток 1). З переліку професій вибрати ті, що найкраще ілюструють використання різних форм та систем оплати праці. Навести власні приклади. Заповнити таблицю.


Форми й системи заробітної плати


Погодинна форма

Відрядна (поштучна)

форма

Тарифна система

Акордна система

Преміальні системи


Розрізняють номінальну і реальну заробітні плати.

Номінальна заробітна плата — це сума грошей, отриманих працівником за певний проміжок часу (тиждень, місяць).

Реальна заробітна плата — це та маса предметів споживання і послуг, які може придбати працівник за свою номінальну заробітну плату. На реальну заробітну плату впливають: розмір номінальної оплати праці, сума податків, зміни роздрібних цін, тарифів на товари та послуги. Наприклад, підвищення номінальної заробітної плати на 25 % у разі зростання роздрібних цін на 20 % дає приріст реальної заробітної плати лише на 5 %. Номінальна заробітна плата може підвищуватися, а реальна при цьому знижуватися, якщо ціни на товари й послуги зростають швидше.

У 30-50-х pp. XX ст. держава почала встановлювати мінімальний рівень заробітної плати, якого мали дотримуватись усі фірми. Виплата заробітної плати працівникам підприємствами всіх форм власності нижче цього рівня забороняється. У 2007 р. мінімальна зарплата в Україні становила 525 грн.

Саме для визначення мінімального рівня держава обчислює прожитковий мінімум, або межу бідності, — рівень доходу, який передбачає забезпечення нормальних умов праці робітників, які виконують найменш складну роботу. У 2007 р. прожитковий мінімум перебував на рівні 592 грн. Як бачимо, мінімальна заробітна плата в Україні була нижча від прожиткового мінімуму.

Проаналізуємо діаграму зміни мінімальної середньомісячної заробітної плати та прожиткового мінімуму в Україні за період з 2000 по 2006 р.

1. Проаналізуйте дані цієї діаграми.

2. Який висновок можна зробити?

3. Як змінилася ситуація у 2009 p.? (Використайте дані з додатку 2.)


 

Мінімальна, середня заробітна плата та прожитковий мінімум в Україні

Запитання для обговорення

Поясніть, що станеться з відмінностями в розмірах заробітної плати внаслідок:

1) зменшення недосконалої конкуренції між людьми однакової кваліфікації;

2) вільної міграції між різними регіонами країни;

3) упровадження безкоштовної державної освіти в країні, у якій досі освіта була приватною і дорогою;

4) зниження популярності телевізійних спортивних і розважальних програм, де головні ролі виконують відомі телезірки.


IV. Закріплення знань, умінь і навичок учнів

1. Які ви знаєте способи винагороди за працю?

2. Дайте визначення заробітної плати з різних позицій.

3. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що люди працюють лише ради грошей?

4. Назвіть головні принципи диференціації зарплати.


V. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника.

2. Скласти кросворд з теми.


Додаток 1

Розрізняють дві основні форми заробітної плати: погодинну та відрядну. Погодинна зарплата нараховується працівникам залежно від кваліфікації та фактично відпрацьованого часу. Вона застосовується для оплати праці тих працівників:

1) виробіток яких неможливо чітко нормувати;

2) у роботі яких головним є не зростання продуктивності праці, а підвищення якості продукції;

3) виробіток яких переважно не залежить від їх індивідуальних трудових зусиль, а визначається технологічним процесом. Функції ж працівника передбачають лише налагоджування, спостереження і контроль над роботою обладнання. За погодинної форми величина заробітної плати обчислюється як добуток погодинної ставки й кількості праці. Погодинна оплата передбачає просту погодинну систему, за якої оплачується фактично відпрацьований час, та погодинно-преміальну, що враховує також інші моменти: виконання норми, зростання продуктивності праці, якість робіт і продукції, економію ресурсів.

Якщо процес праці мало структурований, має творчий характер, але результати праці можна проконтролювати, ціна праці встановлюється у формі річного посадового окладу, поділеного на місяці або й тижні.

Відрядна форма заробітної плати застосовується на роботах, де праця піддається точному і цілковитому обліку, де широко використовуються норми виробітку. Величина заробітної плати в цьому випадку обчислюється як добуток розцінки одиниці виробу й кількості виробів. Виокремлюють такі системи відрядної заробітної плати:

✵ пряма відрядна заробітна плата. Вона передбачає прямо пропорційну залежність між зростанням обсягів виготовленої продукції та підвищенням заробітної плати;

✵ відрядно-прогресивна заробітна плата. Суть її полягає в тому, що виготовлена продукція в розмірі норми виробітку оплачується за основними розцінками, а продукція понад норму — за розцінками більш високими, які зростають;

✵ відрядно-регресивна заробітна плата. За цієї системи кожному відсотку збільшення виробітку понад норму відповідає приріст заробітку менш ніж 1 %. Вона робить невигідним перевиконання норми виробітку;

✵ відрядно-преміальна заробітна плата. За цієї системи виготовлена продукція в розмірі норми виробітку оплачується за основними розцінками, а за продукцію, виготовлену понад норму, а також за дотримання технологічної дисципліни й безаварійну роботу передбачена премія;

✵ акордна заробітна плата. У цьому випадку заробітна плата встановлюється не за кожен виріб або операцію, а за загальний обсяг робіт за акордними розцінками;

✵ колективна відрядна заробітна плата. У цьому випадку заробітна плата працівника залежить від виробітку бригади, лінії, зміни. Колективний заробіток розподіляється між членами бригади відповідно до присвоєних їм розрядів, коефіцієнтів і відпрацьованого часу.

Преміальна система передбачає додаткову до інших видів заробітної плати оплату, наприклад погодинної або акордної (за певний обсяг і в стислий термін).

Перелік професій: гірничий майстер, агроном, будівельник, артист, майстер бурових робіт, столяр, інженер, лікар, робітник на конвеєрі, плиточник, суднобудівник, службовець, учитель, археолог.


Додаток 2

У 2009 р. середньомісячна заробітна плата в Україні становила 1806 грн. Середньомісячна зарплата працівників:

1) авіаційного транспорту — 5000 грн.;

2) фінансової діяльності — 3995 грн.;

3) освіти — 1600 грн.;

4) сільського господарства — 1196 грн.

Законом України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» (20.10.2009 р.) установлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 р. — 701 грн., з 1 січня 2010 р. — 825 грн. Розмір мінімальної заробітної плати: з 1 листопада 2009 р. — 744 грн., з 1 січня 2010 р. — 869 грн.


Додаток 3

 

 

Рис. 1. Вибір між працею і дозвіллям

 

 

Рис. 2. Лінія індивідуальної пропозиції праці

 

 

Рис. 3. Модель монопсонії на ринку праці


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити