УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 53. ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ «ДОХОДИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ»

 

Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання з теми «Доходи в ринковій економіці»; закріпити практичні вміння і навички.

Тип уроку: перевірки й оцінювання навчальних досягнень.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

 

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

 

III. Перевірка й оцінювання навчальних досягнень

Ігрова ситуація «Так чи ні»

Учні мають дві картки: одна — зеленого кольору, друга — червоного. Учитель називає твердження. Учні визначають, чи правильними вони є. Якщо твердження правильне, піднімають зелені картки, якщо ні — червоні.

1. Попит на працю є похідною від попиту на товари та послуги.

2. Заробітна плата — основний вид доходу в ринковій економіці.

3. Дивіденд — це дохід, який одержує власник депозитного вкладу в банку.

4. Економічна рента — це дохід власника виробничого ресурсу з нееластичною пропозицією.

5. У ринковій економіці джерелом доходів домогосподарств є продаж або надання в оренду власних виробничих ресурсів.

6. Дохід, який одержує власник земельної ділянки, надаючи її в користування фермеру, називається рентою.

7. Трансфертні платежі — це доходи, не пов’язані з продажем ресурсів, товарів або послуг.

8. Коли особа відкриває в банку депозитний терміновий рахунок, вона стає боржником банку.

9. Акція — це цінний папір, який свідчить про право її власника на одержання певної суми заробітної плати.

Бесіда

1. Поясніть, у який спосіб ви можете використовувати земельну ділянку площею 100 соток і які види доходів при цьому отримаєте.

2. Поясніть, від чого залежатиме розмір дивідендів, отримуваних власником звичайної акції впродовж певного року.

3. Як здійснюється вибір між працею і вільним часом? Поясніть механізм досягнення рівноваги.

4. Яку роль відіграє фактор часу в процесі обґрунтування інвестиційних рішень?

5. Поясніть, які функції в економіці виконує відсоткова ставка.

Проблемна ситуація

Ступінь нерівності в розподілі доходів можна відобразити на кривій Лоренца — графічній моделі фактичного розподілу доходів в економіці. Діаграма доходів населення України має широку основу та загострену вершину (рис. 1). Поясніть значення кривої Лоренца для України. Обґрунтуйте свою відповідь.

 

 

Рис. 1. Діаграма доходів населення України

 

Тест

(Правильна відповідь — 0,5 бала)

1. Рента — це:

а) плата підприємця працівникові за використання його праці;

б) ціна за використання землі та інших природних ресурсів;

в) винагорода власнику грошей за надання їх у використання.

2. Заробітна плата — це:

а) ціна за використання землі та інших природних ресурсів;

б) плата за організацію, керування, ризик, нововведення;

в) плата підприємця працівникові за використання його праці.

3. Позиковий відсоток — це:

а) винагорода власнику грошей за надання їх у використання;

б) відшкодування капіталовкладень;

в) дохід власника землі або інших природних ресурсів, що є обмеженими.

4. Укажіть основні форми доходів у ринковій економіці:

а) зарплата, акція, прибуток;

б) рента, зарплата, позиковий відсоток, прибуток;

в) курс акцій, цінні папери, облігації.

5. Ставка позикового відсотка може бути:

а) реальною, номінальною;

б) комерційною, економічною;

в) мінімальною, максимальною.

6. Підприємець отримує прибуток:

а) за вміння працювати;

б) за вміння вкладати гроші;

в) за організацію, керування, нововведення, ризик.

(Правильна відповідь — 1 бал.)

7. Визначте, кому з наведених працівників більше підходить погодинна форма оплати праці:

а) токар;

б) бухгалтер;

в) сантехнік;

г) маляр-штукатур.

8. Виберіть найсуттєвіший чинник, що зумовлює різницю в сумах місячної зарплати двох бухгалтерів, які працюють на одному підприємстві:

а) різний рівень кваліфікації і відпрацьованого часу;

б) різні умови праці;

в) різні здібності;

г) різна відповідальність.

9. Професія, у представників якої найбільш імовірним є виникнення ефекту доходу:

а) артисти;

б) реставратори стародавніх виробів;

в) учителі.

10. Укажіть, хто з наведених осіб одержав дохід у вигляді відсотка:

а) власник акції корпорації «Майкрософт»;

б) власник банківського вкладу;

в) власник землі, наданої в оренду;

г) власник приватного підприємства.

11. Визначте, за якими видами кредиту власник грошового капіталу одержить більший дохід:

а) довгостроковий кредит на велику суму;

б) довгостроковий кредит на невелику суму;

в) короткостроковий кредит на велику суму;

г) короткостроковий кредит на невелику суму.

12. Укажіть, хто з наведених осіб одержить дохід, що не належить до трансфертних платежів:

а) власник акції корпорації «Майкрософт»;

б) власник банківського вкладу;

в) власник землі, наданої в оренду;

г) власник приватного підприємства.

13. Визначте, яку суму отримає власник 10 тис. грн, якщо покладе їх у банк на чотири роки під 12 % річних, що нараховуються кожні три місяці (банк нараховує складні відсотки):

а) 35 714 грн.;

б) 16 047 грн.;

в) 14 800 грн.;

г) 14 258 грн.;

д) 12 000 грн.

14. Визначте, яку суму слід покласти в банк сьогодні під 10 % річних, щоб через чотири роки одержати 14 641 грн. (банк нараховує складні відсотки один раз на рік):

а) 10457, 86 грн.;

б) 10354, 50 грн.;

в) 10389, 77 грн.;

г) 10000, 00 грн.;

д) 9000, 00 грн.

15. Визначте, за яку суму можна продати три акції номінальною вартістю 150 грн., якщо дивіденди за нею дорівнюють 16 %, а банківський відсоток дорівнює 20 %:

а) 360 грн.;

б) 450 грн.;

в) 562,50 грн.;

г) 375.50 грн.;

д) 275,50 грн.

 

Розв’язування задач

1. Очікувана норма прибутку від інвестицій — 7 %, ринкова ставка відсотка — 12 %, щорічний темп інфляції — 7 %. Чи буде здійснено проект інвестицій (з огляду на раціональну економічну поведінку)?

2. Середньорічна земельна рента з ділянки землі становить 250 гр. од. Ставка позикового відсотка — 12 %. Обчисліть ціну земельної ділянки. Як зміниться ціна землі, якщо: а) рента зменшиться до 200 гр. од.; б) ставка позикового відсотка знизиться до 10 %; в) рента збільшиться до 300 гр. од.?

3. Студент має 100 грн і вирішує: зберегти їх чи витратити. Якщо він покладе їх у банк, то через рік отримає 112 грн. Інфляція становить 14 % на рік. Обчисліть номінальну і реальну ставки відсотка. Яким має бути раціональний вибір студента? Як вплине на вибір студента зниження темпів інфляції до 10 % за незмінної номінальної ставки відсотка?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити