УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 6. ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ (ФАКТОРИ)


Мета уроку: з’ясувати, які існують фактори виробництва та їхні основні характеристики; продовжити формувати логічність і послідовність у викладенні думки, уміння самостійно опрацьовувати матеріал та працювати в групах; розвивати економічне мислення; виховувати допитливість і самостійність.

Основні поняття: земля, праця, капітал, здатність до підприємництва, інформація.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Завдання

Назвіть по черзі поняття, пов’язані з виробництвом. Виграє той, чиє слово буде останнім.

Бліц-oпитування

1. Об’єднання учасників виробничого процесу. (Кооперація)

2. Спосіб поєднання ресурсів та їхнє загальне цілеспрямоване використання. (Виробництво)

3. Дохід власників від такого фактора виробництва, як земля. (Рента)

4. Прізвище вченого, що визначив спеціалізацію як ключ до багатства нації. (Сміт)

5. Продуктивна цілеспрямована діяльність людини задля створення корисних продуктів із метою задоволення своїх потреб. (Праця)

6. Зосередження виробництва на великих підприємствах. (Концентрація)

7. Людина, що приймає рішення про спосіб комбінування факторів виробництва. (Менеджер)

8. Той, хто користується виробленими товарами та послугами. (Споживач)

9. Виробництво іншими словами. (Взаємодія)

10. Виробництво, що є похідним від первинного і вторинного та створює різноманітні послуги. (Третинне)

11. Виробництво, нематеріальне та... (Матеріальне)

12. Серед даного переліку назвіть фактор, якого не вистачає: інформація, земля, праця, здатність до підприємництва ... (Капітал)

13. Співвідношення доходів і витрат за певний проміжок часу. (Ефективність)


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Слово вчителя

Процес виробництва завжди є результатом взаємодії відповідних ресурсів, або, як їх ще називають, факторів виробництва. Будь-який продукт чи послугу ми можемо отримати, поєднавши певним чином матеріальні ресурси з працею. Які саме ресурси використовуються у виробництві, ми сьогодні розглянемо на уроці.


IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Усі фактори виробництва поділяють на дві великі групи: матеріально-речові і особисті. У свою чергу, матеріально-речові фактори поділяють на засоби виробництва, створені людиною (капітал), і природні фактори, що об’єднуються поняттям «земля». Особистий фактор визначається поняттями «праця» та «здатність до підприємництва».

Робота з підручником та схемою

Користуючись текстом підручника і схемою «Виробництво», самостійно розгляньте цю тему.


 

Метод «Джигсоу»

Учні класу об’єднуються в п’ять груп по п’ять-шість осіб. Представнику кожної групи присвоюється свій номер від 1 до 5 (або 6) і свій колір. Завдання складається із запитань, кількість яких відповідає кількості учнів у групі. Потім учні з однаковими номерами і кольоровими позначками збираються разом і вивчають матеріали до свого запитання. Для обговорення відповіді їм надається 7 хв. Коли експертні групи завершать роботу, їхні учасники розходяться по своїх основних групах і навчають своїх одногрупників (для цього їм надається 10 хв). У кожній основній групі всі її учасники мають позначки різних кольорів. У деяких групах одне питання вивчатимуть два учні, оскільки в групі не 5, а 6 учасників. По закінченні вивчення теми починається обговорення. Відповіді оцінюють експерти з питань.

Учитель має право попросити будь-кого з групи розкрити проблемні питання, які стояли перед групами.

Експерти оцінюють відповідь учня, учитель оцінює експерта з даного питання.

Учитель підбиває підсумки уроку й оцінює роботу учнів.

Завдання для І групи

1. Що означає «земля» як фактор виробництва? Охарактеризуйте його.

2. Чи завжди речовини природи є ресурсом?

3. Коли природний ресурс стає сировиною?

Завдання для II групи

1. Охарактеризуйте працю як фактор виробництва.

2. Роль особистого фактора на виробництві.

3. Структура трудових ресурсів.

Завдання для III групи

1. Капітал як засіб виробництва.

2. Ознаки НТР.

3. Поясніть, чи можна гроші вважати капітальним ресурсом.

Завдання для IV групи

1. У чому суть здатності до підприємництва?

2. Хто може бути підприємцем?

3. Назвіть основні риси підприємця.

Завдання для V групи

1. Інформація як фактор виробництва.

2. Чому деякі економісти останнім часом виділяють інформацію як фактор виробництва?

3. Наведіть приклади інформативних ресурсів.


V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Міні-дискусія

Чи можна гроші вважати капітальним ресурсом?


VI. Підсумок уроку


VII. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Письмово охарактеризувати на конкретному прикладі взаємозамінність факторів виробництва.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити