УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

  Вступ

  УРОК № 1. ЩО ВИВЧАЄ НАУКА ЕКОНОМІКА? ОСНОВНА ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА Й ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ: ОБМЕЖЕНІСТЬ РЕСУРСІВ ТА БЕЗМЕЖНІСТЬ ПОТРЕБ

  УРОК № 2. СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. ЕТАПИ І ЗАСОБИ ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. ЗВ’ЯЗКИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ

  УРОК № 3. ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

  УРОК № 4. ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЖИТТІ ОКРЕМОЇ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА (ПІДСУМКОВИЙ УРОК)

  УРОК № 5. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИРОБНИЦТВА

  УРОК № 6. ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ (ФАКТОРИ)

  УРОК № 7. ПРОДУКТ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЕФЕКТИВНІСТЬ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ОЦІНКА

  УРОК № 8. ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ «ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЯВИЩ»

  УРОК № 9. СПОЖИВАЧ ЯК ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ. ПОТРЕБИ СПОЖИВАЧА

  УРОК № 10. БЮДЖЕТ СПОЖИВАЧА

  УРОК № 11. КОРИСНІСТЬ СПОЖИВЧОГО БЛАГА І СПОСОБИ ЇЇ ОЦІНКИ

  УРОК № 12. ОЗНАКИ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОЖИВАЧА

  УРОК № 13. ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ «СПОЖИВАЧ ЯК ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ»

  УРОК № 14. ПРОБЛЕМА ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ ТА ВИБОРУ ВИРОБНИЦТВА

  УРОК № 15. КРИВА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ

  УРОК № 16. ВИЗНАЧЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ВАРТОСТІ НАВЧАННЯ (ЛАБОРАТОРНА РОБОТА)

  УРОК № 17. ОЗНАКИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИКА. ЗАКОН СПАДНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

  УРОК № 18. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ТЕМИ. ПРОБЛЕМИ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ ТА ВИБОРУ ВИРОБНИКА

  УРОК № 19. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: ЕКОНОМІЧНІ СУБ’ЄКТИ, СПОСОБИ КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

  УРОК № 20. ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОГО КРУГООБІГУ. РИНКОВА, КОМАНДНА, МІШАНА ЕКОНОМІКА: ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ, СХЕМИ КРУГООБІГУ

  УРОК № 21. ЗВ’ЯЗОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ І СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

  УРОК № 22. ФОРМИ (МОДЕЛІ) РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ЛІБЕРАЛЬНА РИНКОВА, СОЦІАЛЬНЕ РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДЕМОКРАТИЧНИЙ СОЦІАЛІЗМ, МОДЕЛЬ «ПО ОДИН БІК ПЛАНУ Й РИНКУ»

  УРОК № 23. РИНКОВЕ ВИРІШЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ: ЩО, ЯК, ДЛЯ ЧОГО ВИРОБЛЯТИ?

  УРОК № 24. РИНКОВА КОНКУРЕНЦІЯ. ОСНОВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РИНКУ

  УРОК № 25. ДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ. ВПЛИВ КОНКУРЕНЦІЇ НА ПОВЕДІНКУ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ

  УРОК № 26. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ТЕМИ «РИНКОВЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ: ЩО, ЯК, ДЛЯ КОГО ВИРОБЛЯТИ»

  УРОК № 27. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

  УРОК № 28. ВПЛИВ НЕЦІНОВИХ ЧИННИКІВ НА ЗМІНУ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

  УРОК № 29. ВЗАЄМОДІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ. РИНКОВА РІВНОВАГА

  УРОК № 30. ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА УНІКАЛЬНІ ВИДИ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ

  УРОК № 31. ВЗАЄМОДІЯ РИНКІВ ТА ЇХ РЕАКЦІЯ НА ЗМІНУ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ

  УРОК № 32. ЕКОНОМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ: РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

  УРОК № 33. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ТЕМИ «ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, РИНКОВА ЦІНА»

  УРОК №№ 34-35. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ ЗА ЦІНОЮ

  УРОК №№ 36-37. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ

  УРОК № 38. ЕЛАСТИЧНІСТЬ У РЕАЛЬНОМУ СВІТІ

  УРОК № 39. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

  УРОК № 40. СУТНІСТЬ ГРОШЕЙ, ЇХ ВИДИ ТА ЗМІСТ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ

  УРОК № 41. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ГРОШЕЙ

  УРОК № 42. ВАРТІСТЬ ГРОШЕЙ. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВА МАСА

  УРОК № 43. ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ «ГРОШІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ»

  УРОК № 44. СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ. РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ: СУБ’ЄКТИ РИНКУ ТА ЙОГО СУЧАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

  УРОК № 45. СПІЛЬНІ ОЗНАКИ РИНКІВ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ: ПРАЦІ, КАПІТАЛУ, ЗЕМЛІ

  УРОК № 46. РИНОК КАПІТАЛУ ЯК РИНОК КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ТА ФІЗИЧНОГО КАПІТАЛУ. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

  УРОК № 47. РИНОК ЗЕМЛІ: ОБ’ЄКТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, СУБ’ЄКТИ РИНКУ. РИНОК ІНФОРМАЦІЇ: ОБ’ЄКТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, СУБ’ЄКТИ РИНКУ

  УРОК № 48. ДОХОД ЯК ЦІНА РИНКУ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ (ПРАЦІ, КАПІТАЛУ, ЗЕМЛІ). ЗАГАЛЬНЕ ПРАВИЛО РИНКОВОГО ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ

  УРОК № 49. ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ТИПОВІ СИСТЕМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

  УРОК № 50. ДОХІД ВІД ІНВЕСТИЦІЙ В ОСВІТУ (БІЛЬШЕ ВЧИШСЯ - БІЛЬШЕ ЗАРОБЛЯТИМЕШ)

  УРОК № 51. ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НА РИНКАХ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ І ЦІННИХ ПАПЕРІВ. ДИСКОНТУВАННЯ ВАРТОСТІ ДОХОДУ ВІД ІНВЕСТУВАННЯ В БІЗНЕСОВИЙ ПРОЕКТ

  УРОК № 52. НОМІНАЛЬНІ ТА РЕАЛЬНІ ДОХОДИ. НЕРІВНІСТЬ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ. РОЛЬ УРЯДУ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ

  УРОК № 53. ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ «ДОХОДИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ»

  УРОК № 54. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРУКТУРИ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ

  УРОК № 55. ТОВАРНІ БІРЖІ У ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ. ОПЕРАЦІЇ ТОВАРНОЇ БІРЖІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРНОЇ БІРЖІ ТА РОЛЬ УРЯДУ В ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННІ

  УРОК № 56. ФОНДОВА БІРЖА У ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ КАПІТАЛІВ ТА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. ОПЕРАЦІЇ ФОНДОВОЇ БІРЖІ. ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЛЬ УРЯДУ У ФУНКЦІОНУВАННІ. ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ РИНКУ ЗА ІНДЕКСАМИ ФОНДОВОГО РИНКУ

  УРОК № 57. БАНКИ У ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ КАПІТАЛІВ ТА ГРОШЕЙ. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ТА РОЛЬ УРЯДУ

  УРОК № 58. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ПОСЕРЕДНИКИ - СТРАХОВІ КОМПАНІЇ, ТРАСТИ, ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА СТРАХОВІ ФОНДИ У ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ КАПІТАЛІВ

  УРОК №№ 59-60. СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ У ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ ПРАЦІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЛЬ УРЯДУ У ФУНКЦІОНУВАННІ

  УРОК № 61. ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ «РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА: БІРЖІ, БАНКИ, ІНШІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ПОСЕРЕДНИКИ ТА СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ»

  Література

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити