Поурочні плани для учнів 1 класу до підручника О. Карп'юк за новою програмою

Урок 26

Тема: Святкування Дня Народження.

Мета:

— Ознайомити з новим лексичним матеріалом теми.

— Повторити й активізувати ЛО теми.

— Ознайомити з літерами Uu, Vv.

— Розвивати вміння сприйняття тексту на слух, розвивати навички письма та комунікативні здібності учнів.

— Навчати монологічного й діалогічного мовлення.

— Формувати навички правильної вимови звуків англійської мови.

— Виховувати культуру спілкування

ХІД УРОКУ

І.ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

  1. Привітання.

Т: Hello, children! Ps: Hello!

  1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т : Сьогодні на уроці ми знову поговоримо про чудове свято дня народження, І вивчимо літери Uu і Vv англійської абетки. Let's start our lesson.

  1. Уведення в іншомовну атмосферу.

Гра "Cross the Number Out!".

Клас поділяється на дві команди. Дошка розділяється на дві частини. На і лівій частинах дошки записуються цифри від 1 до 10 у будь-якому порядку проте кількість цифр на частинах дошки повинна бути однакова. Учитель називає цифри. Представники команд повинні швидко знайти і викреслити і цифру на своїй половині дошки. Виграє команда, яка швидше і правильно впорається із завданням.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1.Активізація ЛО теми.

1) Впр. 1 (с 56).

Т: Look at the picture on page 56. Who can we see? Where is the family? W they celebrating? Listen and repeat. Then act the dialogue out in pairs. Учні слухають запис діалогу, а потім розігрують його в парах.

2)Гра з м'ячем.

Учні стають у коло і кидають один одному м'яч, запитуючи: "How old are you?" Той учень, у якого опиняються м'яч, відповідає і кидає м'яч іншому учневі.

3)РЗ, впр. 1 (с. 47).

Учні у парах поєднують малюнки, а потім по черзі розігрують діалоги, що їм відповідають.

4)Впр. 1 (с. 56).

Учитель читає текст вірша; учні слухають вірш, потім повторюють його по рядку за вчителем, а після цього розповідають хором повністю.

  1. Фізкультхвилинка.

Пісня-сценка "Ten Little Froggies".

Учитель читає текст пісні та показує жестами, що треба робити. Учні слухають і виконують відповідні дії.

Ten little froggies sitting on the well. (Присідають.)

One looked up(Дивляться вгору.)

And down she fell! Froggies jump high!

(Високо підстрибують.)

Froggies jump low! (Присідають.)

With the " Hey! Diddle-diddle! ">

And "Do-si-do!" (Танцюють.)

  1. Вивчення літер англійської абетки: Uu, Vv.

1) Впр. З (с. 57).

Т: Look at the pictures on page 57 (показує відповідну сторінку). Here we can see two letters of the English alphabet. Listen to the song and say these letters.

Учні слухають фонетичну пісню і називають літери.

Т: So, in this picture we can see the letter U (указує) and UNCLE UPTON (указує); we can also see the letter V (указує) and VICKY (указує). So, U is for UNCLE UPTON, V is for VICKY.

2)Впр. 4 (c. 57).
Гра "Air Writing".

Учитель демонструє на дошці написання літер Uu, Vv. Учні в повітрі нібито "пишуть" ці літери. Після цього ведучий (спочатку вчитель, а потім один з учнів) "пише" в повітрі одну з вивчених літер англійського алфавіту, а решта називає цю літеру.

  1. Письмо.

1)РЗ, впр. 2 (c. 47).

Учні самостійно виконують завдання та по черзі називають літери.

2)РЗ, впр. З (с. 48).

Учні самостійно прописують літери Uu, Vv та знаходять їх у рядах букв. Учитель стежить за охайністю виконання завдань, переміщуючись класом

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

  1. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями.

Т: Чого ви сьогодні навчилися? Які цифри пам'ятаєте? А які англійські літери знаєте? А слова, що з них починаються?

  1. Закінчення уроку.

Goodbye children!

Ps: Goodbye, teacher!


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити