Поурочні плани для учнів 1 класу до підручника О. Карп'юк за новою програмою

Урок 28

Тема: З Днем Народження.

Мета:

— Повторити й активізувати Л0 теми.

— Повторити вивчені літери англійської абетки.

— Розвивати вміння сприйняття тексту на слух, розвивати навички письма та комунікативні здібності учнів.

— Почати формувати навички читання.

— Навчати монологічного й діалогічного мовлення.

— Формувати навички правильної вимови звуків англійської мови.

— Виховувати культуру взаємовідносин

ХІД УРОКУ

І.ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

  1. Привітання.

Т: Hello, children! Ps: Hello!

  1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т : На цьому уроці ми пригадаємо слова за темою "З Днем народження!" А також повторимо літери англійської абетки, які вже вивчили . Let's start our lesson.

  1. Уведення в іншомовну атмосферу.

Розпізнавання звуків.

Вчитель пропонує учням прослухати вірш, в якому є звуки [Ө] і [t]. Почувши [Ө], учні повинні плеснути у долоні, а почувши звук [t] — підвести руку.

It's birthday time, birthday time — Time for game and time for toys, Time for happy girls and boys, Time for cake and presents, too, Time for laugh and say "Thank you!"

2)Репродукція.

Учитель пояснює учням незнайомі слова, що трапляються у вірші.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1.Гра з м'ячем.

Учні стають у коло. Вчитель кидає м'яч одному з учнів і запитує: "What name?", або "How are you?", або "How old are you?" Учень, що отримав м'. повідає і кидає м'яч іншому учневі, ставлячи одне з цих запитань. Учитель с за правильністю вимови слів

2.Повторення вивчених літер англійської абетки.

1)Впр. 1 (с. 60).

Т: Look at the picture on page 60 (показує відповідну сторінку). What can We can see letters. Let's name them together: W, X, Q, U. What words start these letters? Choose and name. Учні відповідають на запитання вчителя.

2)Гра "Alphabet".

а)Робота в парах. Учні працюють у парах. Кожна пара отримує картки з вивченими літерам матеріал для копіювання). Картки перемішуються, і вчитель просить учнів відновити алфавітну послідовність. Виграє пара, що першою правильно виконає завдання.

б)Робота у групах.

Учні працюють у групах по троє-четверо.

Один з них (ведучий) просить інших гравців відвернутися й забирає з куп з карток. Учні повинні встановити, картки з якою літерою бракує. Той, х1 шим здогадується, ховає наступну картку.

3)РЗ, впр. З (с. 52).

Учні, самостійно вписують пропущені літери та ланцюжком їх називають.

4)РЗ, впр. 4 (с. 52).

Учні обводять правильні літери. Учитель стежить за правильністю виконання завдання, переміщуючись класом.

  1. Навчання читання.

Впр. 2 (с. 60).

Учитель читає слова вправи. Учні повторюють за ним, потім читають ці слова самостійно. Після цього два з цих слів (на власний вибір) учні переписують у зошит.

  1. Повторення ЛО теми.

1)Впр. З (с. 61). Учні за допомогою вчителя виготовляють вітальні листівки (див. Teacher's Files, с. 97) і демонструють їх однокласникам.

2)РЗ, впр. 2 (с. 51). Учні в групах по троє розігрують ситуацію, зображену на малюнку. Учитель стежить за правильністю вимови.

3) Настільна гра "Happy Birthday".

Учні грають у групах по двоє-шестеро: по черзі кидають кубик і пересувають фішки по ігровому полю (НО, див. на с. 128) на кількість клітинок, що відповідає числу на кубику. На кожній клітинці — завдання (якщо учні не зрозуміли завдання, учитель його пояснює). Якщо учень правильно виконує завдання, подане на клітинці, куди він потрапляє, він там і залишається; якщо завдання виконане неправильно, він повертається на попередню позицію. Виграє той, хто першим дістанеться фінішу. Учитель стежить за ходом гри.

  1. 4. Фізкультхвилинка. Впр. 4 (с. 61).

Учні водять танок і співають пісню "Happy Birthday to You!".

ІІІ.ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

  1. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями.

Т: Що ми робили сьогодні на уроці? Яке завдання сподобалося вам найбільше?

  1. Закінчення уроку.

Т: Goodbye! Ps: Bye!Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити