АНГЛІЙСЬКА МОВА
Мій конспект
2 клас

Unit 3. APPEARANCE


Lesson 5

Тема. Мій одяг

Мета:

навчальна: практикувати всі види мовленнєвої діяльності, ознайомити з новими лексичними одиницями, вивчити новий вірш, учити вести бесіду, слухати співрозмовника;

розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу та зорову пам'ять, спостережливість, удосконалювати фонетику та артикуляцію звуків, усні комунікативні уміння з опорою на наочність;

виховна: виховувати загальну культуру спілкування учнів, зацікавити у розширенні своїх знань.

Обладнання: таблиця й картки на тему «Мій одяг».

Хід уроку

WARM-UP

1. Play a game of anagrams on the board, using the new words learnt in the unit.


PRESENTATION

2. Listen and repeat (p. 52, ex. 1).

Teach and then drill the new words shown in the pictures. Say the word and point at the picture. Pupils listen and repeat several times.

Pupils take turns to read out the words. Point at their clothes. Help them with pronunciation.

Use the new words in the structure «This is... These are...»

3. Work in pairs (p. 52, ex. 2).

Revise the colours. Show a card with a colour or a pencil. Pupils say its colour. Ask questions about the colours of the clothes on the washing line, using the picture (p. 52, ex. 3). What colour is the blouse? What colour is the hat?


PRACTICE

4. Listen and sing (p. 52, ex. 3).

Pupils read the phrases describing the clothes on the washing line.

Ask the pupils to read the words of the song again and point at the clothes on the washing line.


EXTRA

If the pupils have coloured pencils, play one or two rounds of Coloured Bingo! Pupils draw a small colour flashcard using four of the eight colours they now know. Call out the colour words and play Bingo!

5. Speak in class (p. 53, ex. 4).

Ask the pupils to tell the class what clothes they have got on.

Ask about the colour of their clothes.

Ask four or five pupils to describe the clothes.


READING AND WRITING

6. Find the opposites (p. 53, ex. 5).

Write the opposites on the board.

Ask the pupils to come up to the board and find the opposites. Then they match them.

Read the opposites chorally.

7. Match and say (p. 53, ex. 6).

Read the sentences of the first column. Then read the second one.

Ask the pupils to match them together.

Key: 1. D. 2. C. 3. F. 4. B. 5. A. 6. E.


ENDING THE LESSON

8. Look and say (p. 53, ex. 7).

Read the lines of words. Pupils listen and read.

Ask the pupils to take turns to read the lines.

9. Play a few games of «What can I see on a washing line?»

Stick the clothes pictures to the board pretending to hang them out on a washing line.

Concentrate on the new clothes words and their colours. Let the pupils take over.

10. Speak English (p. 53, ex. 8).

Ask a pupil to come up to the board.

Pupils look at their clothes and describe them using the new clothes words and colours.


HOME WORK

Draw a washing line with clothes. Colour the clothes.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити