АНГЛІЙСЬКА МОВА
Мій конспект
2 клас

Unit 4. SEASONS AND NATURE


Lesson 5

Тема. Світ навколо тебе

Мета:

навчальна: закріпити вживання лексико-граматичних структур, формувати лексичні навички й навички вимови, вдосконалювати навички читання, аудіювання, усного мовлення формувати навички вживання нових лексичних одиниць, вдосконалювати компетенції усного монологічного мовлення;

розвивальна: зацікавити учнів темою уроку, привернути їхню увагу до нових лексичних одиниць, передбачених у цьому уроці; допомогти їм бути розкутими у спілкуванні, поповнити лексичний запас; дати змогу учням використати загальні знання; залучити до роботи учнів всього класу;

виховна: виховувати культуру співбесіди, взаємоповагу, риси характеру: доброзичливість, толерантність, активність, повагу і любов до однокласників, культуру спілкування, зацікавленість у розширенні своїх знань.

Обладнання: картки з цифрами від 10-20.

Хід уроку

WARM-UP

1. Have one or two days-of-the-week races on the board.


PRESENTATION

2. Listen and repeat (p. 72, ex. 1).

Read the new number words. You can use the cards. Pupils listen and repeat. Make sentences with the new words. Pupils complete the sentences with the new words too.

Do choral and individual repetition.


EXTRA

Game

NUMBER RACE

Have a Number Race with numbers 0-10 on the board.

Divide the class into two teams.

Write the numbers on the board at random as the class chant them out: one, two, three, four, etc.

Choose one player from each team. Give them some chalk.

Explain that they are going to have a Number Race.

Call out any number from the board.

The two players race to find it on the board.

One team crosses off (x) numbers if they find them first, and the other team circles (O) them.

After every two or three numbers, two new players come out and take over the race.

Have two or three races if there is time.


PRACTICE

3. Look and say (p. 72, ex. 2).

Pupils look at the photos.

Ask, «How old is Jack / Mary?» etc.

Pupils describe the children in the photos.

4. Work in pairs. Act out (p. 72, ex. 3).

Ask the pupils to read the dialogues in pairs.

Help them to translate difficult word combinations.

Pupils read and practice in pairs. One or two pairs act out the dialogues.


READING AND WRITING

5. Look and say (p. 72, ex. 4).

Picture puzzles: Pupils look at the puzzles silently and guess the pictures.

Then they answer questions: «What’s Number 12? — It’s a coat.»


EXTRA

Learn the poem.

Read the poem and point to the pictures on the board.

«In winter I ski and skate,»

Says little Kate.

«In summer I like to swim,»

Says little Jim.

«And what do you do in spring?»

«In spring we dance and sing.»

6. Look, complete and write (p. 73, ex. 5).

Look at the table. Read the words.

Read the sentences and fill in the gaps.

Key: 1. in; 2. above; 3. over; 4. on; 5. below; 6. on; 7. under.

Write the words. Pupils may write down their own answers in their copybooks.


ENDING THE LESSON

7. Speak English (p. 73, ex. 6).

Ask the pupils to say the temperature.


HOME WORK

Speak about today’s temperature.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити