АНГЛІЙСЬКА МОВА
Мій конспект
2 клас

Unit 5. ANIMALS


Lesson 1

Тема. Тварини — хороші

Мета:

навчальна: ознайомити з новими лексичними одиницями, активізувати вивчений лексико-граматичний матеріал попередніх розділів, розвивати вміння та навички читання, письма, усного монологічного й діалогічного мовлення;

розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу та зорову пам'ять, спостережливість, удосконалювати фонетику та артикуляцію звуків, розвивати усні комунікативні вміння з опорою на наочність, логічно висловлювати думку;

виховна: виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань, підвищувати загальну культуру учнів.

Обладнання: таблиця «Домашні улюбленці», тематичні картки.

Хід уроку

WARM-UP

1. Ask the pupils to mime any of the actions they know in English for the others to guess. Give clues and suggestions if necessary.


PRESENTATION

2. Listen and repeat (p. 84, ex. 1).

Teach and then drill the new words shown in the pictures, pupils listen and repeat.

Ask «What’s this?» as you point at the picture again. Pupils answer.

Pupils take turns to read out the names of pets. Help with pronunciation.

3. Work in pairs. Ask and answer (p. 84, ex. 2).

Some pupils read the questions, others answer them using the pictures (p. 84, ex. 1).

Write a table with questions on the board to help the pupils to make questions. You can use pictures of the pets instead of the words.


Have you got

a kitten?

Yes, I’ve got a kitten.

 

a dog?

No, I haven’t got a dog.

 

a guinea-pig?

 

 

a hamster?

 

What colour is it?

 

It’s red.

 

 

It’s brown and white.


4. Listen and repeat (p. 84, ex. 3).

Tell the pupils to look at the picture on p. 84, ex. 3.

Read the poem, pausing after each phrase. Pupils repeat the phrases chorally and individually.

Tell the pupils that they are going to learn a poem in English.

Read the poem again. Tell the pupils to listen to the poem.

Say a line and tell the pupils to repeat after you and point at the picture.


PRACTICE

5. Listen and read (p. 85, ex. 4).

Tell the pupils to look at the picture on p. 85, ex. 4. Read the sentences. Pupils listen and read.

Ask the question: «What pets do you see?»

Read the text, pausing after each sentence. Pupils repeat the sentence chorally and individually.

Tell the pupils that they are going to read the text too.

Pupils read the text again.

Memory game: Play a short memory game with the class. They close their book and listen to you describing what Inna’s kitten likes to eat. They have to remember what the pets eat and drink.

6. Choose and say (p. 85, ex. 5).

Ask the pupils to read the sentences individually and choose the correct answers.

Key: 1. A cat and a kitten; 2. in the box; 3. fish.


READING AND WRITING

7. Listen and read (p. 85, ex. 6).

Read the drills. Draw the pupils’ attention to the vowel sounds and letter combinations in pairs of words.

Do choral and individual repetition.


ENDING THE LESSON

8. Speak English (p. 85, ex. 7)

Ask the pupils to describe their pets. Use some pictures and the sentences from the exercise.


HOME WORK

Describe a pet. Draw a picture or bring a photo of a pet.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити