АНГЛІЙСЬКА МОВА
Мій конспект
2 клас

Unit 5. ANIMALS


Lesson 3

Тема. У селі

Мета:

навчальна: повторити раніше вивчені лексичні одиниці, буквосполучення та їх читання, питальні структури, закріпити вивчені лексичні одиниці та ввести нові, розвивати вміння та навички читання, письма, усного мовлення, учити вести бесіду, слухати співрозмовника;

розвивальна: розвивати різні типи пам'яті — слухову, зорову, оперативну, учити працювати в парі, групі, логічно висловлювати думку, спілкуватися, підтримувати високий рівень мотивації до вивчення англійської мови, розвинути і доповнити лексичний запас із теми «Мій домашній улюбленець», розвивати соціокультурні компетенції;

виховна: виховувати культуру співбесіди, взаємоповагу, зацікавленість у розширенні своїх знань, загальну культуру учнів, любов до тварин, почуття відповідальності за тих, кого приручили.

Обладнання: таблиці «Свійські тварини», фото тварин-улюбленців.

Хід уроку

WARM-UP

1. Odd one out.

Write four words on the board, three of which belong to a lexical set (e.g., animals, weather, colours, clothes) and one does not. Pupils have to say which one is the odd one out. This can also be played with drawings or pictures on the board.


PRESENTATION

2. Listen and repeat (p. 88, ex. 1).

Teach and then drill the new words shown in the pictures, pupils listen and repeat.

Ask «What’s this?» as you point at the picture again. Pupils answer.

Pupils take turns to read out the words. Help with pronunciation. If you have time, try to make up sentences with the words.

Draw the pupils’ attention to the pairs of words «sheep — sheep» and «goose — geese». Help with pronunciation and spelling, singular and plural.

Make up sentences with the words.


PRACTICE

3. Listen and read (p. 88, ex. 2).

Ask the pupils to look at the picture.

They listen as you read the text.

Read the sentences again. Pupils listen.

Read again, pausing after each sentence.

Ask the pupils to read the text. Do choral and individual repetition.

Act out the text. Repeat with a different pupil, but this time let the pupil choose a partner to act it out with.

Repeat with several different pupils.

Help or correct the pupils if they have difficulties.

4. Choose and say «Yes» or «No» (p. 88, ex 3).

After reading the text (p. 88, ex. 2) you can check the understanding of the text.

Pupils read the sentences and answer «Yes» or «No».

Key: 1. Yes. 2. No. 3. Yes. 4. Yes.

Ask the questions: «Do you want to go to the farm? Have your grandparents got a farm? What animals can you see on the farm?

5. Look, complete and say (p. 89, ex. 4).

Pupils look and match the pictures. Then they answer the question «Where are Kim’s pets?»

Ask the pupils to use the table to answer the question.

In pairs, pupils take turns to fill in the gaps in the words and make the sentences about Kim’s pets.


READING AND WRITING

6. Listen and read (p. 89, ex. 5).

Read the drills. Draw the pupils’ attention to the vowel sounds in pairs of words.

Do choral and individual repetition.


ENDING THE LESSON

7. Speak English (p. 89, ex. 6).

Pair work: Pupils ask each other about their relatives and where they live.


HOME WORK

Describe any domestic animal. Draw a picture or bring a photo.

Animal Book: Each pupil contributes a page. Get the pupils to draw or find a picture of some animal and write a short description.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити