АНГЛІЙСЬКА МОВА
Мій конспект
2 клас

Unit 5. ANIMALS


Lesson 4

Тема. На фермі

Мета:

навчальна: ознайомити з новими лексичними одиницями, повторити раніше вивчені лексичні одиниці, використовувати в мові питальні структури з допоміжними дієсловами, модальними дієсловами й дієсловом "to be", учити вести бесіду, слухати співрозмовника;

розвивальна: розвивати вміння та навички читання, письма, усного мовлення, розвивати різні типи пам'яті — слухову, зорову, оперативну, учити працювати в парі, групі, логічно висловлювати думку, вміння спілкуватися, підтримувати високий рівень мотивації до вивчення англійської мови, розвинути і доповнити лексичний запас із теми «Мій домашній улюбленець»;

виховна: виховувати культуру співбесіди, взаємоповагу та любов до англійської мови, виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань, загальну культуру учнів, любов до тварин, почуття відповідальності за тих, кого приручили.

Обладнання: картки на тему «Мій домашній улюбленець».

Хід уроку

WARM-UP

1. Pupils work out the anagrams of pets and domestic animals on the board: tac (cat), keydon (donkey), eeseg (geese).


PRESENTATION

2. Listen and repeat (p. 90, ex. 1).

Pupils name the animals with their books open. They can say what colour they are and where they can live.

Teach and then drill the new adjectives, pupils listen and repeat.

Pupils take turns to read out the words. Help with pronunciation. If you have time, try to make word combinations with the adjectives.


PRACTICE

3. Work in pairs. Ask and answer (p. 90, ex. 2).

Ask the pupils to use the table answering the questions.

Pupils read the examples.

Divide the table into two parts: left and right.

Pair work: Some pupils read the questions from the left part of the table and others answer them using the table.

Then work with the right part of the table.

Ask the pupils to describe a donkey. Use the information from the table.

4. Listen and read (p. 90, ex. 3).

Tell the pupils to look at the picture. Ask questions: «What is it? What animals can you see? How many cows / pigs / horses / sheep can you see? Where are the animals?»

Read the poem. Pupils listen and read.

Read the poem, pausing after each line. Pupils repeat the sentence chorally and individually.

Read the text again.

Pupils read the text after you.

Memory game: Play a short memory game with the class. They close their book and listen to you describing what animals live on the farm. They have to remember who has got the farm.


READING AND WRITING

5. Listen and read (p. 91, ex. 4).

Read the drills. Draw the pupils’ attention to letter combinations in words.

Do choral and individual repetition.

6. Listen, read and say (p. 91, ex. 5).

Pupils look at the picture.

Read the sentences.

Ask the questions: «Who has got animals? What’s her name?»

Read the text, pausing after each sentence. Pupils repeat the sentence chorally and individually.

Tell the pupils that they are going to read the text too. Read the sentences again.

Pupils read the text.

Memory game: Play a short memory game with the class. They close their book and listen to your questions: «Is Gaby a goat? Is Gaston a pig? What do they eat? Where do they live?»

7. Write (p. 91, ex. 6).

Pupils look at the pictures and say what things animals have got: «A pig has got an apple. A horse has got a fish.» etc.

Ask questions: «Does the pig eat apples? — Yes, it does. Does the horse eat fish? — No, it doesn’t.»

Pair work: Pupils look at the animals and ask what they eat. One or two pairs act out the dialogues.


ENDING THE LESSON

8. Speak English (p. 91, ex. 7).

Stick the pictures of different domestic animals.

Pupils name them, describe their colour, size, what they eat, why they like the animals.


HOME WORK

Bring a picture of a domestic animal and describe it.

Animal Book: Each pupil contributes a page. Get the pupils to draw or find a picture of some animal and write a short description.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити